Letras de Szli T Ludzie

We œnie jestes moja i pierwsza
We œnie jestem pierwszy dla ciebie
Rozmawiamy o kwiatach i wierszach
Psach na ziemi i ptakach na niebie
We œnie w lasach s¹ jasne polany
Spokój z³oty i nies³ychany
Poca³unki zielone jak paproæ
Albo jesteœ egipska królowa
Jak miód s³odka i m¹dra jak sowa
A ja jestem dla ciebie jak œwiat³o

We œnie w lasach s¹ jasne polany
Spokój z³oty i nies³ychany
Poca³unki zielone jak paproæ
Albo jesteœ egipska królowa
Jak miód s³odka i m¹dra jak sowa
A ja jestem dla ciebie jak œwiat³o

Añadido por Guest