Translate: Azerbaijan to English Please

Thread: Translate: Azerbaijan to English Please

Tags: None
 1. Wolves773 said:

  Default Translate: Azerbaijan to English Please

  2012 by qaraqan ft promete
  please translate everything below:

  Sonda hər şey öz qutusuna qayıdacaq

  (verse:PRoMete)
  Nə qələm olmur kömək, nə ağappaq vərəqlər...
  Bir ağırlıq varsa ürəkdə.
  Küləklər aparsın külünü,
  İstəyirsən yanasan.
  Hərdən, fikirləşirəm ki, yuxudayam...
  Bütün bu ağırlıq düşəcək çiyindən,
  Nə vaxt ki oyanacam.
  Amma haçanacan davam edəcəyini bilmirəm.
  Mən əhatə dairəsindən kanarda,
  Sən isə Bermudumsan.
  Ümidlər sonuncu ölür, sən son ümidimsən!
  Amma yoxsan yanımda,
  Varsan içimdə.
  Hər addımımda gözümün önündə
  Nəsə səni xatırladır.
  Zəng edirəm,
  Ya uzun-uzun çağırır,
  Ya da nömrən qapalıdır. (biraz sonda zəng edin)
  (Nəqarət: Qaraqan)
  İndi, kömək eləmir bizə qanadlar.
  Yerimiz uçurumların kənarı.
  Guya qaça-qaça biz xəzandan,
  Uzaq saldıq özümüzdən baharı. (x2)

  (verse: PRoMete)
  İçimiz daş bazarı, ya da ürək məzarı.
  Gözlərimiz qızarıb, bəbək yerinə qan damarı.
  Gecələrimiz yuxusuz, günlərimiz sonsuzluğa,
  Bu sonsuzluğun sonu bizi görən hara aparır?!
  İşlərimiz artır-artır, azalır sevginin vaxtı,
  Ünsiyyət iki sözlük: “Necəsən?” Cavab: “Yaxşı”
  Soyuqluqda keçəcəyik daşı, buraxıb yaddaşı,
  İnkubator insanlarının olmur qardaşı.
  (Nəqarət:Qaraqan)
  İndi, kömək eləmir bizə qanadlar.
  Yerimiz uçurumların kənarı.
  Guya qaça-qaça biz xəzandan,
  Uzaq saldıq özümüzdən baharı.(x2)

  (verse:PRoMete)
  İndi kömək eləmir iynələr və sistemlər,
  Məhv olunan sevgilərdir, insanların hirsindən.
  İndi kömək eləmir magiyalar ya da dinlər,
  Dünyanı qurtarmaqçün bu qap-qara tilsimdən.
  Sadə şeylər məntiq üçün fantastikdir.
  Texnikalar üstələyir insan ağlın.
  Kim yazır görəsən bu əsəri?
  Sonunu görmək maraqlı olardı, bu nağılın.
  Kiminsə gözü bağlı, kiminsə ağlı bağlı.
  İtib fərq, fərq eləmir yaxınlıq, ya uzaqlıq.
  Satılır hətta enerji də, indi hər şeyin öz qiyməti
  Ürəklər də icarəyə verilir, bir neçə yataqlıq.
  (Nəqarət:Qaraqan)
  İndi, kömək eləmir bizə qanadlar.
  Yerimiz uçurumların kənarı.
  Guya qaça-qaça biz xəzandan,
  Uzaq saldıq özümüzdən baharı.(x2)
   
 2. Ghaly's Avatar

  Ghaly said:

  Default

  Sonda hər şey öz qutusuna qayıdacaq
  In the end, everything will return to the source (or: "everything will return into their own coffin")

  (verse:PRoMete)
  Nə qələm olmur kömək, nə ağappaq vərəqlər...
  Neither the pen, nor bright-white sheets are a help
  Bir ağırlıq varsa ürəkdə.
  If the heart is heavy
  Küləklər aparsın külünü,
  The winds shall whiff away your ashes
  İstəyirsən yanasan.
  You wish, you burnt.
  Hərdən, fikirləşirəm ki, yuxudayam...
  Occasionally, I imagine, that I am asleep...
  Bütün bu ağırlıq düşəcək çiyindən,
  All this heaviness will fall off the shoulders
  Nə vaxt ki oyanacam.
  When will I waken?
  Amma haçanacan davam edəcəyini bilmirəm.
  Yet, I know not, when it will continue
  Mən əhatə dairəsindən kənarda,
  Me, I am at the edge of the reach-radius
  Sən isə Bermudumsan.
  Whereas you are my Bermuda
  Ümidlər sonuncu ölür, sən son ümidimsən!
  Hopes die last, you are my last hope!
  Amma yoxsan yanımda,
  Yet, if you are not next to me
  Varsan içimdə.
  You are inside of me.
  Hər addımımda gözümün önündə
  With every step in front of my eye.
  Nəsə səni xatırladır.
  Whatever reminds (me) of you.
  Zəng edirəm,
  I call,
  Ya uzun-uzun çağırır,
  Either it dials very long
  Ya da nömrən qapalıdır. (biraz sonda zəng edin)
  Or your number is inaccessible (Please try again later!)
  (Nəqarət: Qaraqan)
  (Chorus: Qaraqan (Name, meaning "dark blood"))
  İndi, kömək eləmir bizə qanadlar.
  Now, the wings do not help us.
  Yerimiz uçurumların kənarı.
  Our place are the edges of cliffs
  Güya qaça-qaça biz xəzandan,
  As if, by running away from the falling leaves(= autumn),
  Uzaq saldıq özümüzdən baharı. (x2)
  We abscised the spring from ourselves

  (verse: PRoMete)
  İçimiz daş bazarı, ya da ürək məzarı.
  Our insides are a stone-market (= lithic), or a soul-grave
  Gözlərimiz qızarıb, bəbək yerinə qan damarı.
  Our eyes' pupils, reddeningly, instead are a blood vessel
  Gecələrimiz yuxusuz, günlərimiz sonsuzluğa,
  Our nights are sleepless, our days towards eternity
  Bu sonsuzluğun sonu bizi görən hara aparır?!
  Where to goes this eternity's end, seeing us?
  İşlərimiz artır-artır, azalır sevginin vaxtı,
  Our duties increase more and more, for love time decreases
  Ünsiyyət iki sözlük: “Necəsən?” Cavab: “Yaxşı”
  The society (consist) of two words: "How're you?" Answer: "Fine."
  Soyuqluqda keçəcəyik daşı, buraxıb yaddaşı,
  In detachment we will pass the stone, leaving the memory
  İnkubator insanlarının olmur qardaşı.
  The incubator does not become man-kind's brother (= friend)
  (Nəqarət:Qaraqan)
  İndi, kömək eləmir bizə qanadlar.
  Yerimiz uçurumların kənarı.
  Güya qaça-qaça biz xəzandan,
  Uzaq saldıq özümüzdən baharı.(x2)

  (verse:PRoMete)
  İndi kömək eləmir iynələr və sistemlər,
  Now, needles and systems do not help
  Məhv olunan sevgilərdir, insanların hirsindən.
  (Only) loves get devastated, by man's vehemence
  İndi kömək eləmir magiyalar ya da dinlər,
  Now magic does not help, as do not religions
  Dünyanı qurtarmaqçün bu qap-qara tilsimdən.
  To rescue the world from this deep-dark hex/charm.
  Sadə şeylər məntiq üçün fantastikdir.
  Plain things are fantastical for the logic
  Texnikalar üstələyir insan ağlın.
  Technologies outrun man's brain
  Kim yazır görəsən bu əsəri?
  Who writes this opus you see?
  Sonunu görmək maraqlı olardı, bu nağılın.
  It were curious to see this tale's end.
  Kiminsə gözü bağlı, kiminsə ağlı bağlı.
  Some people are blindfolded, some are gagged.
  İtib fərq, fərq eləmir yaxınlıq, ya uzaqlıq.
  By going there is no difference, neither closeness nor space makes no difference.
  Satılır hətta enerji də, indi hər şeyin öz qiyməti
  Even energy can be sold, now everything's main value.
  Ürəklər də icarəyə verilir, bir neçə yataqlıq.
  And even souls are put up to rent, some for the bed.
  Enjoy!
  Last edited by Ghaly; 04-26-2012 at 11:01 AM.
  - Racism is not far, it is in everybody's nature. Detect thy fears, thy prejudices, and live in unison with these fears and every being that does not harm thee.