Sorma Bana lyrics

Album: Hey Corc

Nasýl geçti günler bilmem
Yýllar kalan sensiz giden
Sana koþmak vardý hani eskiden
Bir düþ bir hayal sanki deðiþen

Sorma bana ne oldu bize diye
Gözlerinde bir dolu hüzün niye
Bu ayrýlýk sanki bir ölüm bize
Sorma sorma ne olur neden diye

Korkma sende gelir geçer
Umutlar tükenir bir anda biter
Bakarsýn ýlýk bir damla düþer
Anýlar silinir kül olur gider

Submitted by Guest