Rey Valera lyrics

Rey Valera lyrics: 'Pangako Sayo', 'Maging Sino Kaman', 'Naaalala Ka', 'Kung Kailangan Mo Ako', 'Tayong Dalawa'