urszula song needed

Thread: urszula song needed

Tags: None
 1. amaryn's Avatar

  amaryn said:

  Cool urszula song needed

  Urszula sings a song "Niebo dla Ciebie".

  Can anyone translate this song,please? Have no text or english words

  Thanks
   
 2. winkiehz said:

  Default

  Hey I'm always glad to help finns in need here's your translation

  btw, when you will be searching for polish song's text, just type: "artist - title tekst piosenki"
  and I'm 100% sure you will find it

  Uh, uh, uh...
  Uh, uh, uh...

  Od lat zakochana jestem w Tobie, kocham Ciebie
  I'm in love with you for years, I love you
  Choć wiem, że nadal szukasz swojej gwiazdy wysoko na niebie
  Even if I know, that you still search for your star high in a sky
  Tracisz mnie, cena, którą płacisz co dzień za marzenia nierealne
  You are losing me - thats the price you pay for unreal dreams

  Uh, uh, uh...
  Uh, uh, uh...

  Ty chcesz dotykać głową nieba
  You want to touch the sky with your head
  I miłości pełnej spadających gwiazd
  And love full of falling stars
  Czemu więc tak rzadko mnie dostrzegasz?
  So why you notice me so rarely?
  Nie czujesz mego ciepła, nie kochasz tak jak ja
  You dont feel my warmness, you dont love as much as I do
  Żyjesz snem i czekasz na dobry czas
  You live in a dream, you wait for a better time
  Popatrz na mnie, czy nie widzisz, że ja
  Look at me, don't you see its me?

  Refren1:

  Dla Ciebie niebo bezludne mam
  For you - i have unhabited sky
  Dla Ciebie mogę pokonać strach
  For you - I can beat a fear
  Dla Ciebie uśmiech anioła mam
  For you - I have smile of an angel
  Dla Ciebie gonię słońce
  For you - I'm chasing a sun
  Dla Ciebie żyję na nieba tle
  For you - I live in a background of heaven
  Dla Ciebie czuję, że mogę biec po niebie, gdy jesteś blisko mnie
  For you - I feel that I can run on heaven when you are close to me
  Dla Ciebie...
  For you...


  Uh, uh, uh...
  Uh, uh, uh...
  Uh, uh, uh...
  Uh, uh, uh...

  Ja mam tą miłość, której szukasz
  I have that love you are searching for
  Dumne źródła i jasny duszy blask
  Proud spring, and bright shine of soul
  Zrozum więc, że ta, po którą sięgasz wysoko
  So understand please, that the one you try to reach so high
  Jest tuż obok, w jej oczach milion gwiazd
  Is just next to you, with milion stars in her eyes
  Tak jest i zawsze już będzie tak
  Thats how it is, and thats how it will be forever
  Popatrz na mnie, czy Ty nie wiesz, że ja
  Look at me, do you know that...

  Dla Ciebie niebo bezludne mam
  For you - i have unhabited sky
  Dla Ciebie mogę pokonać strach
  For you - I can beat a fear
  Dla Ciebie uśmiech anioła mam
  For you - I have smile of an angel
  Dla Ciebie gonię słońce
  For you - I'm chasing a sun
  Dla Ciebie żyję na nieba tle
  For you - I live in a background of heaven
  Dla Ciebie czuję, że mogę biec po niebie, gdy jesteś blisko mnie
  For you - I feel that I can run on heaven when you are close to me
  Dla Ciebie...
  For you...

  Refren2:

  Dla Ciebie niebo bezludne mam
  For you - i have unhabited sky
  Dla Ciebie mogę pokonać strach
  For you - I can beat a fear
  Dla Ciebie uśmiech anioła mam
  For you - I have smile of an angel
  Dla Ciebie gonię słońca blask
  For you - I'm chasing shine of a sun
  Dla Ciebie żyję na nieba tle
  For you - I live in a background of heaven
  Dla Ciebie czuję, że mogę biec po niebie, gdy jesteś blisko mnie
  For you - I feel that I can run on heaven when you are close to me
  Dla Ciebie...
  For you...

  Uh, uh, uh...
  Uh, uh, uh...
  Uh, uh, uh...
  Uh, uh, uh...