Results 1 to 3 of 3
 1. #1
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2010
  Thanks
  2,111
  Thanked 281 Times in 256 Posts

  Question Layla ft. Majk Spirit - Nestrácaj dych (Czech to English)

  /Majk Spirit/
  Pohľady, úsmevy, šepkám ti do ucha,
  máš krásne veľké ústa, si ropucha?
  Sranduješ so mnou, tiež ľúbiš sa smiať
  a chceš len nech sa to neprestane diať,
  papáš mi z ruky, ja žeriem ťa celú,
  vždy som chcel presne takúto skvelú,
  poďme sa hrať, dám ti to, vráť mi to,
  nemusíš sa báť, keď mi dáš, ja vrátim to,
  ja som tá myš, ty robíš mačku,
  hrám s tebou sa ja na schovávačku,
  potom ja som ten kocúr a ty robíš myšku,
  preskúmame spolu tvoju pi..psšt,
  pusu jazykom, zubami, otázka vkusu.
  Chceš moje dotyky? Dám ti ich, tu sú
  a neni to sen,
  bola si zakliata princezná, lenže ja zmeniť to viem!

  /Layla/
  Prepáč, že som smelá,
  teraz mám chuť byť vrelá,
  ty mi s tým pomôcť vieš,
  ty mi s tým pomôcť chceš,
  len sa blíž, ku mne blíž,
  pochopíš,
  keď sa na mňa naladíš,
  veľmi rýchlo,
  chytíš tam, kde máš,
  pritlačíš,
  chytíš tam, kde máš,
  pritlačíš,
  niečo bez slov mi hovorí,
  čo všetko si dovolíš, dovolíš...
  Neviem byť poslušná,
  keď cítim tento moment,
  chcem byť nerozumná,
  viem, že ty tiež...
  Pod ľahkou hypnózou
  ja som tá čo ovláda
  to ticho pred búrkou, pred búrkou...
  Drzá a šťavnatá
  postava tejto noci,
  do teba preniká,
  už si blízko,
  so zamknutou mysľou
  otvoríš všetky brány
  najhlbších pocitov...
  Všetko, čo na mňa máš,
  priprav, nech môže narásť,
  nechcem bezpečnostný pás,
  to radšej ruky mi zviaž,
  ??? vieš správnu rýchlosť jazdy,
  smer je jasný,
  len tam a späť.

  /Majk Spirit/
  Ty vieš, že mám to, čo chceš!

  /Layla/
  Stojíš za tú chvíľu,
  máš nárok na ďalšiu míľu,
  nestrácaj dych,
  stojíš za tú chvíľu, (nestrácaj dych)
  máš nárok na ďalšiu míľu,
  (nestrácaj dych).
  Neviem byť poslušná,
  keď cítim tento moment,
  chcem byť nerozumná,
  viem, že ty tiež...
  Pod ľahkou hypnózou
  ja som tá čo ovláda
  to ticho pred búrkou, pred búrkou...
  Drzá a šťavnatá
  postava tejto noci,
  do teba preniká,
  už si blízko,
  so zamknutou mysľou
  otvoríš všetky brány
  najhlbších pocitov...

  ...
  Nestrácaj dych!
  Nestrácaj dych!
  Nestrácaj dych!
  Nestrácaj dych!
  Nestrácaj dych!
  (nestrácaj dych).


 2. #2
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2010
  Thanks
  2,111
  Thanked 281 Times in 256 Posts

  (Bump)

 3. #3
  Senior Member bandziol20's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Thanks
  7
  Thanked 52 Times in 46 Posts

  Question Layla ft. Majk Spirit
  Nestrácaj dych (Slovak to English)
  Don't loose your breath

  /Majk Spirit/
  Pohľady, úsmevy, šepkám ti do ucha,
  Looks, smiles, I whisper into your ear,
  máš krásne veľké ústa, si ropucha?
  You've got a beautiful big lips, are you a toad ?
  Sranduješ so mnou, tiež ľúbiš sa smiať
  You're joking with me, you also like to laugh
  a chceš len nech sa to neprestane diať,
  and you only want to let it never end
  papáš mi z ruky, ja žeriem ťa celú,
  You eat out of my hand, I devour whole of you
  vždy som chcel presne takúto skvelú,
  I always want such a gorgeus one,
  poďme sa hrať, dám ti to, vráť mi to,
  Let's go fun, I'll give you it, give me back,
  nemusíš sa báť, keď mi dáš, ja vrátim to,
  You don't have to afraid, if you give me it, I'll give you back
  ja som tá myš, ty robíš mačku,
  I'm that mouse, you play a cat,
  hrám s tebou sa ja na schovávačku,
  I play hide-and-seek with you
  potom ja som ten kocúr a ty robíš myšku,
  Later on I'm a tomcat, and you play a mouse,
  preskúmame spolu tvoju pi..psšt,
  We're going to feel out your pu...hush,
  pusu jazykom, zubami, otázka vkusu.
  your puss by tongue, by teeth, a matter of taste
  Chceš moje dotyky? Dám ti ich, tu sú
  Do you want my touchings ? I'll give you them, here you are
  a neni to sen,
  And this is not a dream
  bola si zakliata princezná, lenže ja zmeniť to viem!
  You used to be an accursed princess, only I know how to change it !

  /Layla/
  Prepáč, že som smelá,
  Forgive me I was daring
  teraz mám chuť byť vrelá,
  Now I'm eager to be hot,
  ty mi s tým pomôcť vieš,
  You know to help me with it
  ty mi s tým pomôcť chceš,
  You want to help me with it
  len sa blíž, ku mne blíž,
  Just come closer, come to me,
  pochopíš,
  You'll get it,
  keď sa na mňa naladíš,
  when you focus on me,
  veľmi rýchlo,
  very fast,
  chytíš tam, kde máš,
  you'll catch on where you've got
  pritlačíš,
  you'll press
  chytíš tam, kde máš,
  you'll catch on where you've got
  pritlačíš,
  you'll press
  niečo bez slov mi hovorí,
  something without words - tell me,
  čo všetko si dovolíš, dovolíš...
  everything what you'll afford, afford...
  Neviem byť poslušná,
  I can't be obedient,
  keď cítim tento moment,
  when I feel this moment,
  chcem byť nerozumná,
  I want to be insane,
  viem, že ty tiež...
  I know you want it too
  Pod ľahkou hypnózou
  Under light hypnosis
  ja som tá čo ovláda
  I'm this one who possesses
  to ticho pred búrkou, pred búrkou...
  this silence before storm, before storm...
  Drzá a šťavnatá
  cheeky and juicy
  postava tejto noci,
  figure of this night
  do teba preniká,
  permeates to you
  už si blízko,
  you're already close,
  so zamknutou mysľou
  with closed thought
  otvoríš všetky brány
  you'll open all gates
  najhlbších pocitov...
  of deepest feelings...
  Všetko, čo na mňa máš,
  Everything you've got for me
  priprav, nech môže narásť,
  Prepare, let it grow up
  nechcem bezpečnostný pás,
  I don't want a safety belt,
  to radšej ruky mi zviaž,
  it'll be better you tie up my hands
  ??? vieš správnu rýchlosť jazdy,
  You know a proper speed
  smer je jasný,
  The goal is clear
  len tam a späť.
  Only back and forth
  /Majk Spirit/
  Ty vieš, že mám to, čo chceš!
  You know, I've got what you want !
  /Layla/
  Stojíš za tú chvíľu,
  You're standing in this moment,
  máš nárok na ďalšiu míľu,
  you've got claim for the long run
  nestrácaj dych,
  don't loose your breath
  :P
  Last edited by bandziol20; 08-28-2011 at 01:11 AM.

 4. The Following User Says Thank You to bandziol20 For This Useful Post:
  asasas (08-21-2011)

Similar Threads

 1. Samir Shukry - Boi layla (Bowe layla)
  By shhora in forum Hebrew lyrics translation
  Replies: 2
  Last Post: 06-03-2010, 10:20 AM
 2. ha layla shel TLV - Michal Amdurski hebrew to English
  By Tov li in forum Hebrew lyrics translation
  Replies: 1
  Last Post: 04-05-2010, 02:51 AM
 3. Song from Czech to English
  By Ice Queen in forum Czech / Slovak / Slovene
  Replies: 3
  Last Post: 07-31-2009, 03:38 PM
 4. Ewa Farna - Czech to English
  By Egenglert in forum Czech / Slovak / Slovene
  Replies: 21
  Last Post: 07-10-2009, 09:49 AM
 5. Czech to English lyrics translation please!
  By BowDownMister in forum Czech / Slovak / Slovene
  Replies: 5
  Last Post: 06-17-2009, 10:42 PM

Posting Permissions