Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2010
  Thanks
  2,111
  Thanked 281 Times in 256 Posts

  Question Rytmus - Verejny Nepriatel (Czech to English)

  ...V roku 2012 Slovensko zabije závist a zákernost.... ... Si Zabil ...
  Nemusím sa predstavovať každí ví že som BOSS!!!,
  nekerí ma milujú, nekerí ma majú dosť (majú dosť),
  majú ma radi keď im ja povím pravdu do papule,
  nemajú radi ľudí kerí majú na toto gule,
  prečo sa robíte že ste všetci konzervatívni???
  Väčšina z vás ste aj tak skazení a primitívni,
  alkohol, alkohol, drogy fet, drogy fet,
  rasizmus, nenávisť, faloš, kam speje tento svet???
  Typická vlastnosť Slovákov je ohovárať druhých,
  majú komplexy menej cennosti z úspechu druhých,
  chcete ma súdiť, zrkadlo vám asi netreba,
  pri tom ste sa zabudli sami pozreť na seba.

  Prečo ste takí zlomyseľní a tak zákerní???
  Prečo keď sa niekomu darí tak ste neprajní???
  Súdite druhých pri tom vy ste ešte horší,
  nech hodí do mňa kameň ten čo neni vôbec hriešny,
  ja som zrkadlo ja som odraz tejto doby,
  som vaše svedomie, som poslom vašej zloby,
  zradili ste BOHA, zradili ste sami seba,
  toto sú rany do srdca keré vám boli treba.

  ... ééééj ...
  Gadže mi neprajú lebo mám lóve,
  chcú mi zničiť moje sny, chcú ma vidieť dole (vidieť dole),
  sú nervózni keď sa má niekto lepšie ako oni,
  čakáte na výplatu cítite sa ukrátení,
  ouvce, ouvce, treba strihať, treba strihať,
  šikovným patrí svet a ringle možu iba snívať,
  možno ma prestanete závidieť tak sa to zmení,
  vaše zrkadlo pravdy bude čisté (je to v p*či),
  všetky oči na mne keď sa niekde objavím (objavím),
  máte ma v papulách chrapúni, já to vím (já to vím),
  ťažko sa vám dýcha keď vidíte že som šťastný,
  preto máte mindráky a budete nešťastní (jou).
  Pokritectvo, farizejstvo, okrádanie, iné zverstvo,
  zlatokopky, špekulanti, takéto je toto mesto,
  pedofili, b*zeranti, potraty a bordely,
  ja som zlý a vy ste dobrí navždy ste odsúdení.

  Prečo ste takí zlomyseľní a tak zákerní???
  Prečo keď sa niekomu darí tak ste neprajní???
  Súdite druhých pri tom vy ste ešte horší,
  nech hodí do mňa kameň ten čo neni vôbec hriešny,
  ja som zrkadlo ja som odraz tejto doby,
  som vaše svedomie, som poslom vašej zloby,
  zradili ste Boha, zradili ste sami seba,
  toto sú rany do srdca keré vám boli treba,
  prečo ste takí zlomyseľní a tak zákerní???
  Prečo keď sa niekomu darí tak ste neprajní???
  Súdite druhých pri tom vy ste ešte horší,
  nech hodí do mňa kameň ten čo neni vôbec hriešny,
  ja som zrkadlo ja som odraz tejto doby,
  som vaše svedomie, som poslom vašej zloby,
  zradili ste Boha, zradili ste sami seba,
  toto sú rany do srdca keré vám boli treba.


 2. #2
  Junior Member svolakko's Avatar
  Join Date
  Nov 2010
  Thanks
  0
  Thanked 8 Times in 6 Posts

  ...V roku 2012 Slovensko zabije závist a zákernost.... ... Si Zabil ...
  in 2012 Slovakia will be destroyed by envy and deceit..... (you've nailed it...)
  Nemusím sa predstavovať každí ví že som BOSS!!!,
  I do not have to present myself everybody knows that I am the Boss
  nekerí ma milujú, nekerí ma majú dosť (majú dosť),
  some love me others are fed up with me
  majú ma radi keď im ja povím pravdu do papule,
  they like me when I tell the truth straight up
  nemajú radi ľudí kerí majú na toto gule,
  they don't like people that have balls for this
  prečo sa robíte že ste všetci konzervatívni???
  why do you all pretend to be so conservative?
  Väčšina z vás ste aj tak skazení a primitívni,
  most of you are spoiled and primitive anyway
  alkohol, alkohol, drogy fet, drogy fet,
  alcohol, alcohol, drugs, junk, drugs junk
  rasizmus, nenávisť, faloš, kam speje tento svet???
  racism, hatred, treachery, where is this world heading?
  Typická vlastnosť Slovákov je ohovárať druhých,
  Typical feature of slovak people is to talk behind others back
  majú komplexy menej cennosti z úspechu druhých,
  they have inferiority complex because of others'success
  chcete ma súdiť, zrkadlo vám asi netreba,
  you want to judge me, I guess you don't feel like you need a mirror
  pri tom ste sa zabudli sami pozreť na seba.
  coz while judging me, you forgot to look at yourself

  Prečo ste takí zlomyseľní a tak zákerní???
  Why are you so spiteful and so treacherous??
  Prečo keď sa niekomu darí tak ste neprajní???
  Why when someone is well off you're jealous??
  Súdite druhých pri tom vy ste ešte horší,
  You judge others while you are the worse,
  nech hodí do mňa kameň ten čo neni vôbec hriešny,
  let the one who has not sinned cast a stone on me
  ja som zrkadlo ja som odraz tejto doby,
  I am a mirror a reflection of this age,
  som vaše svedomie, som poslom vašej zloby,
  I am your conscience, a messenger of your anger,
  zradili ste BOHA, zradili ste sami seba,
  you've betrayed god, you've betrayed yourself
  toto sú rany do srdca keré vám boli treba.
  These are the wounds to the heart that you've needed

  ... ééééj ...
  Gadže mi neprajú lebo mám lóve,
  White people don't wish me well, coz I got money (gypsy dialect)
  chcú mi zničiť moje sny, chcú ma vidieť dole (vidieť dole),
  they want to destroy my dreams, they want to see me fall
  sú nervózni keď sa má niekto lepšie ako oni,
  they're nervous when someone is better off than them
  čakáte na výplatu cítite sa ukrátení,
  You're waiting for your salary, you feel deprived
  ouvce, ouvce, treba strihať, treba strihať,
  sheep need shearing, need shearing
  šikovným patrí svet a ringle možu iba snívať,
  the world belongs to the clever and loser can dream on
  možno ma prestanete závidieť tak sa to zmení,
  perhaps if you stop envying, things will change
  vaše zrkadlo pravdy bude čisté (je to v p*či),
  your mirror of truth will be clean (it's ****ed up)
  všetky oči na mne keď sa niekde objavím (objavím),
  all eyes on me wherever I turn up (turn up)
  máte ma v papulách chrapúni, já to vím (já to vím),
  you talk **** about me ****ers, I know it, I know it
  ťažko sa vám dýcha keď vidíte že som šťastný,
  it's difficult to breath for you seeing I'm happy
  preto máte mindráky a budete nešťastní (jou).
  That's why you're frustrated and unhappy
  Pokritectvo, farizejstvo, okrádanie, iné zverstvo,
  Hypocrisy, self-righteousness, robbery, other atrocities
  zlatokopky, špekulanti, takéto je toto mesto,
  gold diggers, speculators, such is this city
  pedophiles, faggots, abortions and brothels,
  I am mean, you're good and you are doomed forever.

  Prečo ste takí zlomyseľní a tak zákerní???
  Why are you so spiteful and so treacherous??
  Prečo keď sa niekomu darí tak ste neprajní???
  Why when someone is well off you're jealous??
  Súdite druhých pri tom vy ste ešte horší,
  You judge others while you are the worse,
  nech hodí do mňa kameň ten čo neni vôbec hriešny,
  let the one who has not sinned cast a stone on me
  ja som zrkadlo ja som odraz tejto doby,
  I am a mirror a reflection of this age,
  som vaše svedomie, som poslom vašej zloby,
  I am your conscience, a messenger of your anger,
  zradili ste BOHA, zradili ste sami seba,
  you've betrayed god, you've betrayed yourself
  toto sú rany do srdca keré vám boli treba.
  These are the wounds to the heart that you've needed

 3. The Following User Says Thank You to svolakko For This Useful Post:
  asasas (07-29-2011)

Similar Threads

 1. Rytmus ft. Grimaso - Monopol (Czech to English)
  By asasas in forum Czech / Slovak / Slovene
  Replies: 1
  Last Post: 05-24-2011, 07:51 AM
 2. TINA ft. RYTMUS pribeh (Slovak To English)
  By asasas in forum Czech / Slovak / Slovene
  Replies: 1
  Last Post: 10-06-2010, 01:09 PM
 3. Song from Czech to English
  By Ice Queen in forum Czech / Slovak / Slovene
  Replies: 3
  Last Post: 07-31-2009, 03:38 PM
 4. Ewa Farna - Czech to English
  By Egenglert in forum Czech / Slovak / Slovene
  Replies: 21
  Last Post: 07-10-2009, 09:49 AM
 5. Czech to English lyrics translation please!
  By BowDownMister in forum Czech / Slovak / Slovene
  Replies: 5
  Last Post: 06-17-2009, 10:42 PM

Posting Permissions