Kombi - Pokolenie

Thread: Kombi - Pokolenie

Tags: None
 1. laurentiu said:

  Default Kombi - Pokolenie

  Hi.Can someone post the lyrics and the translation for this song?
  http://www.youtube.com/watch?v=h7ES_rO9bFM
   
 2. CZAREK2581 said:

  Default

  Here it goes :lyric

  Rodzisz się - to znak
  Kocha cię ten świat
  Barwy dnia twój krzyk i barwy nocy
  Masz już parę lat
  Czujesz w co się gra
  Dobro, zło i śmiech prosto w oczy
  W bramie łyk jak skok
  Kumple są jest noc
  Ona jest o krok - już dorosłeś

  Każde pokolenie ma własny czas
  Każde pokolenie chce zmienić świat
  Każde pokolenie odejdzie w cień
  A nasze ? nie
  Okres burz twój bunt
  Wolność ma jej biust
  Rzucasz dom by dom swój założyć
  Dziecka płacz przez sen
  Gorzki smak jej łez
  I ta myśl by to godnie przeżyć

  Każde pokolenie ma własny czas
  Każde pokolenie chce zmienić świat
  Każde pokolenie odejdzie w cień
  A nasze - nie
  Każde pokolenie ma własny głos
  Każde pokolenie chce wierzyć w coś
  Każde pokolenie rozwieje się
  A nasze - nie
  Droga na sam szczyt
  A tam nie ma nic
  Tylko ślady po... pokoleniach
   
 3. bandziol20's Avatar

  bandziol20 said:

  Default

  Kombi - Generation (Pokolenie)

  You are born - it's a Sign
  This world is loving you
  Colors of the Day, your scream and colors of the Night
  You're now a bit older
  You know what is all about:
  Right & wrong and laugh right into eyes
  One sip at a gate like one jump,
  All folks are here, there's a night
  It is nearby - You've just grown up

  Every generation has its Time
  Every generation wants to change the World
  Every generation will pass over
  And Ours ? NO !

  A period of storms, your revolt
  Freedom has Her bust,
  You leave Home to set up your own,
  Baby's cry at night,
  Bitter taste of Her tears
  And that thought - to live IT through worthily

  Every generation has its Time
  Every generation wants to change the World
  Every generation will pass over
  And Ours won't !
  Every generation has its voice
  Every generation wants to believe in something
  Every generation will be shattered
  And Ours - won't !
  A way to the very top
  And there's nothing,
  Just traces after... generations
  Last edited by bandziol20; 08-23-2011 at 12:06 AM.