Verba, Mlode Wilki 1+5 -> English

Thread: Verba, Mlode Wilki 1+5 -> English

Tags: None
 1. Nere said:

  Default Verba, Mlode Wilki 1+5 -> English

  i thought i'd seen translations of at least one of these posted before, but i had a look around and i couldn't find them, so ehh.

  1.
  Młode wilki zawsze będą szły przy sobie,
  Kochankowie, których nawet śmierć nie rozdzieli,
  Tak myśleli chodź rodzice wciąż mówili,
  Nie jesteście sobie przeznaczeni,
  Ludzie chcieli ich pouczać,
  Mówili chłopcze zwolnij trochę,
  A on na to ja nie jestem żadnym chłopcem,
  Odbijał piłkę , chłopaki są w burdelach,
  A ja jestem młodym wilkiem,
  Żadnej pracy, żadnej szkoły,
  Woleli w pociąg wsiąść,
  I jechać tam gdzie poprowadzą tory,
  Tygodnie spędzone poza domem,
  Namiot nad jeziorem,
  Spadające gwiazdy nad morzem,
  I tylko jedno życzenie,
  By końcu się uwolnić,
  Od kontroli starych,
  Którzy zawsze muszą plany im spierdolić,
  W końcu ruszyć w drogę,
  Nie spać na peronie,
  Gdy ostatni pociąg odwołają,
  Jeden przekręt na parkingu był okazją,
  Czarny ścigacz,
  Uwierzyli, że marzenia właśnie się spełniają,
  Od 0 do 100% wilki muszą być wolne,
  Zwłaszcza gdy są młode,

  Ref. x2
  A Ty także bądź takim młodym wilkiem,
  Tylko pamiętaj, że życie jest cholernie śliskie,
  Jeśli jednemu z was coś złego się stanie,
  Drugi da mu wsparcie, miłość, przyjaźń i oddanie

  2.
  Nie spała całą noc czekając kiedy zadzwoni,
  Musiało coś się stać przecież tak nigdy nie robił,
  Gdy telefon się odezwał była pełna nadzieii,
  Chodź za chwilę całe życie miało w koszmar się zmienić,
  To był wyścig, chciał zarobić parę groszy,
  Chciał ją jakoś zaskoczyć,
  A teraz nie będzie chodził,
  Dawał z siebie wszystko,
  Ale jednak coś nie wyszło,
  Rozpieprzył siebie motor,
  I nadzieję na przyszłość,
  Pod szpitalem stali inni,
  To najbliższe młode wilki,
  Skowyt silników oddawał hołd,
  Temu co w wyścigu stracił wolność,
  On nie umarł jeszcze,
  Chociaż dziś zmarła jego młodość,
  Myślał, że odejdzie,
  Jednak ona została,
  Najwierniejsza partnerka z ich wilczego stada,
  Niezawyła w miłości,
  Milczała też w cierpieniu,
  Młode wilki zawsze będą razem iść ku przeznaczeniu,

  Ref. x2
  A Ty także bądź takim młodym wilkiem,
  Tylko pamiętaj, że życie jest cholernie śliskie,
  Jeśli jednemu z was coś złego się stanie,
  Drugi da mu wsparcie, miłość, przyjaźń i oddanie

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ref. I nie mów jej że zapomnieć ma
  Rozumiem ją, rozumiem jej świat
  I nie mów jej że zapomnieć ma
  Rozumiem ją, rozumiem jej świat.

  Który raz stała tam szukając wspomnień
  Obserwując tamtych dni gasnący płomień
  Nie ma już i nie będzie tego więcej
  Jak rozmawiać z zachodzącym dźwiękiem
  Kto wysługa jej, kto zrozumie
  Kto poczuje to co tylko ona czuje
  Nie ma szans rozdział trzeba zamknąć
  Warto ogrzać się żeby nie zamarznąć
  Znaleźć miłość, ruszyć z miejsca, zacząć kochać
  Nowa przyszłość ale inna niż wyśniona
  Plany jutra – kiedyś dziecko, nowe życie
  Lecz z kimś innym niż mówiły obietnice
  Trzeba składać to łącznie z sobą samą
  By wędrować nawet drogą rozkopaną
  Gdzie ma szukać jeśli niebo nie pomaga
  Wszystko inne tylko ona taka sama.

  Ref. I nie mów jej że zapomnieć ma
  Rozumiem ją, rozumiem jej świat
  I nie mów jej że zapomnieć ma
  Rozumiem ją, rozumiem jej świat.

  Wiesz mówili na nich młode wilki
  Żyli szybciej niż możemy sobie przyśnić
  Mieli siłę żeby być naprawdę wolni
  Zakochani, zaufani, nieostrożni
  Zegar nie dał im wskazówek ale liczył czas
  A nagłówki gazet wtedy poznał cały świat
  Potem już nie było nic więcej
  Oprócz słów reportera pod zdjęciem
  Gdy jest ciemno, chłodny wiatr, ona wraca tam
  Widzi jego, widzi siebie jak tamtego dnia
  Przypomina sobie gwiazdy co spadają
  One chyba jednak życzeń nie spełniają
  Choć powiedz mi jak bardzo tęsknisz
  Jak zniszczony jest Twój pamiętnik
  Uwierz w to że nikt tak nie znika
  On wziął parę dni wolnych od życia.

  Ref. I nie mów jej że zapomnieć ma
  Rozumiem ją, rozumiem jej świat
  I nie mów jej że zapomnieć ma
  Rozumiem ją, rozumiem jej świat.

  I nie mów jej że zapomnieć ma
  Rozumiem ją, rozumiem jej świat
  I nie mów jej że zapomnieć ma
  Rozumiem ją, rozumiem jej świat.


  thanks!
   
 2. bandziol20's Avatar

  bandziol20 said:

  Default

  1.
  Młode wilki zawsze będą szły przy sobie, / Young wolves always will come along
  Kochankowie, których nawet śmierć nie rozdzieli, / Lovers who won't be divided even by death
  Tak myśleli choć rodzice wciąż mówili, / That is what they thought, although their parents still said:
  Nie jesteście sobie przeznaczeni,/ "You aren't meant for each other"
  Ludzie chcieli ich pouczać, / People wanted to preach them
  Mówili chłopcze zwolnij trochę, / They said : "Boy, take it easy"
  A on na to ja nie jestem żadnym chłopcem,/ And he said : "I'm not a boy"
  Odbijał piłkę , chłopaki są w burdelach, / He bounced a ball : "Boys are in brothels,
  A ja jestem młodym wilkiem, / And I am a young wolf
  Żadnej pracy, żadnej szkoły,/ No work, no school"
  Woleli w pociąg wsiąść,/ They enjoyed to get on the train
  I jechać tam gdzie poprowadzą tory,/ And to travel where a track takes.
  Tygodnie spędzone poza domem,/ Weeks spent out of home
  Namiot nad jeziorem,/ A tent by the lakeside
  Spadające gwiazdy nad morzem,/ Falling stars by the seaside
  I tylko jedno życzenie, / And only one wish :
  By w końcu się uwolnić, / To get finally free
  Od kontroli starych, / of folks' control
  Którzy zawsze muszą plany im spierdolić,/ who used to thwart their plans
  W końcu ruszyć w drogę,./ to move on at last
  Nie spać na peronie,/ not to sleep at the station
  Gdy ostatni pociąg odwołają,/ when the last train will be cancelled.
  Jeden przekręt na parkingu był okazją,/ One scam at a parking turned out to be an opportunity:
  Czarny ścigacz, / Black scooter !
  Uwierzyli, że marzenia właśnie się spełniają,/ They believed dreams are coming true just now
  Od 0 do 100% wilki muszą być wolne, / From 0 to 100 % wolves must be free,
  Zwłaszcza gdy są młode, / Especially - when they are young

  Ref. x2
  A Ty także bądź takim młodym wilkiem, / And you also be such a young wolf !
  Tylko pamiętaj, że życie jest cholernie śliskie, / Just remember : life is damn slippy
  Jeśli jednemu z was coś złego się stanie, / If something bad happens to any of you
  Drugi da mu wsparcie, miłość, przyjaźń i oddanie/ The other one gives him support, love, friendship and affection

  2.
  Nie spała całą noc czekając kiedy zadzwoni,/ She didn't sleep all night waiting for his calling
  Musiało coś się stać przecież tak nigdy nie robił,/ It had to occur something, while he didn't use to do so
  Gdy telefon się odezwał była pełna nadziei, / When telephone rang she was full of hope
  Choć za chwilę całe życie miało w koszmar się zmienić,/ Although in a while whole life was about to change in a nightmare
  To był wyścig, chciał zarobić parę groszy,/ It was a race. He wanted to earn a couple of bucks,
  Chciał ją jakoś zaskoczyć,/He wanted to surprise her
  A teraz nie będzie chodził, / And now he won't walk
  Dawał z siebie wszystko, / He did his best,
  Ale jednak coś nie wyszło,/ but something went wrong
  Rozpieprzył siebie motor, / He pranged his motorbike
  I nadzieję na przyszłość, / ... and Hope for the Future.
  Pod szpitalem stali inni,/ Near by the hospital were standing others.
  To najbliższe młode wilki, / Those were the closest young wolves.
  Skowyt silników oddawał hołd, / A yelp of engines paid homage
  Temu co w wyścigu stracił wolność,/ To one who had lost freedom in a race.
  On nie umarł jeszcze,/ He hasn't died yet,
  Chociaż dziś zmarła jego młodość, / although today has died his youth,
  Myślał, że odejdzie, / He was thinking, she would leave
  Jednak ona została, / but she stayed.
  Najwierniejsza partnerka z ich wilczego stada,/ The most faithful partner of their wolf pack
  Nie zawyła w miłości, / She didn't yelp in love,
  Milczała też w cierpieniu, / She also kept quiet in pain
  Młode wilki zawsze będą razem iść ku przeznaczeniu, / Young wolves will always go together to destiny

  Ref. x2
  A Ty także bądź takim młodym wilkiem, / And you also be such a young wolf !
  Tylko pamiętaj, że życie jest cholernie śliskie, / Just remember : life is damn slippy
  Jeśli jednemu z was coś złego się stanie, / If something bad happens to any of you
  Drugi da mu wsparcie, miłość, przyjaźń i oddanie/ The other one gives him support, love, friendship and affection

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ref. I nie mów jej że zapomnieć ma / And don't say to her that she has to forget
  Rozumiem ją, rozumiem jej świat / I understand her, I understand her world,
  I nie mów jej że zapomnieć ma / And don't say to her that she has to forget
  Rozumiem ją, rozumiem jej świat. / I understand her, I understand her world,

  Który raz stała tam szukając wspomnień / How many times she was standing there looking for memories
  Obserwując tamtych dni gasnący płomień / Observing a fading flame of those days
  Nie ma już i nie będzie tego więcej / There is no more and won't be anymore
  Jak rozmawiać z zachodzącym dźwiękiem / to talk with a waning sound
  Kto wysłucha jej, kto zrozumie / Who would like to listen her ? who will understand her ?
  Kto poczuje to co tylko ona czuje / Who will feel what she only feels ?
  Nie ma szans rozdział trzeba zamknąć / There's no chance, one need to close this chapter
  Warto ogrzać się żeby nie zamarznąć / It's worth to warm up not to freeze up
  Znaleźć miłość, ruszyć z miejsca, zacząć kochać / to find love, to move on, to start loving
  Nowa przyszłość ale inna niż wyśniona / New future, but different from that one of dreams
  Plany jutra – kiedyś dziecko, nowe życie / Plans for tomorrow : once a child, a new life,
  Lecz z kimś innym niż mówiły obietnice / but with someone else from what all promisses talk about
  Trzeba składać to łącznie z sobą samą / She need to complete it in agreement with herself
  By wędrować nawet drogą rozkopaną / to wander even bumpy road with holes
  Gdzie ma szukać jeśli niebo nie pomaga / where should she look for if Heavens don't help
  Wszystko inne tylko ona taka sama. / Everything changes, only she is the same.

  Ref. I nie mów jej że zapomnieć ma / And don't say to her that she has to forget
  Rozumiem ją, rozumiem jej świat / I understand her, I understand her world,
  I nie mów jej że zapomnieć ma / And don't say to her that she has to forget
  Rozumiem ją, rozumiem jej świat. / I understand her, I understand her world,

  Wiesz mówili na nich młode wilki,/ You know, they were called "young wolves"
  Żyli szybciej niż możemy sobie przyśnić / They live faster than we can even imagine
  Mieli siłę żeby być naprawdę wolni / They have power to be really free
  Zakochani, zaufani, nieostrożni / They were fallen in love, confident, imprudent
  Zegar nie dał im wskazówek ale liczył czas / Clock didn't give them any directions, but it was counting down,
  A nagłówki gazet wtedy poznał cały świat / And the whole world got to know newspapers' headlines
  Potem już nie było nic więcej / Afterwards there was nothing at all
  Oprócz słów reportera pod zdjęciem / Except a reporter's words below a picture
  Gdy jest ciemno, chłodny wiatr, ona wraca tam / When it's getting dark and cool wind, she is going back there
  Widzi jego, widzi siebie jak tamtego dnia / She is seeing him, she's seeing herself from that day
  Przypomina sobie gwiazdy co spadają / She is recalling stars are falling down
  One chyba jednak życzeń nie spełniają / Still, they seem not to fulfill wishes
  Chodź, powiedz mi jak bardzo tęsknisz / Please, tell me how much you miss
  Jak zniszczony jest Twój pamiętnik / What's happened with Your diary ?
  Uwierz w to że nikt tak nie znika / Believe - nobody disappears just like that
  On wziął parę dni wolnych od życia. / He's just taken a couple of life-off days.

  Ref. I nie mów jej że zapomnieć ma / And don't say to her that she has to forget
  Rozumiem ją, rozumiem jej świat / I understand her, I understand her world,
  I nie mów jej że zapomnieć ma / And don't say to her that she has to forget
  Rozumiem ją, rozumiem jej świat. / I understand her, I understand her world,


  I nie mów jej że zapomnieć ma / And don't say to her that she has to forget
  Rozumiem ją, rozumiem jej świat / I understand her, I understand her world,
  I nie mów jej że zapomnieć ma / And don't say to her that she has to forget
  Rozumiem ją, rozumiem jej świat. / I understand her, I understand her world.

  Uff... my poor translation. I hope it helps anyway.
  Last edited by bandziol20; 08-24-2011 at 07:14 AM.