Armenian song lyrics and transliteration

Thread: Armenian song lyrics and transliteration

Tags: armenian, asatryan, lyrics, tigran, transliteration
 1. Karol Arimateyah's Avatar

  Karol Arimateyah said:

  Default Armenian song lyrics and transliteration

  Can anybody help me with a lyrics that I am looking for? It's sang by Tigran Asatryan, an armenian singer. The song is Sirem Sirem. I've just searched on all internet, and I could'n find anything yet. I need the lyrics and it's transliteration unto latin letters. Thanks.

  PS: This is the video on Youtube, I am new at this forum, so I don't know how to embed video on the posts.

  http://www.youtube.com/watch?v=K_jM9jbxcaQ
   
 2. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  HERE YOU ARE, DEAR ---------

  "Sirem Sirem" by Tigran Asatryan

  De ari du indz mot
  (Then come near me/by me)
  Voxj gisher mna indz mot
  (Whole night stay near me/by me)
  Vor qez sirem sirem sirem sirem minchev aravot
  (So I can love you, love you, love you, love you until the morning)

  Yar ari du indz mot
  (Dear come near me/by me)
  Voxj gisher mna indz mot
  (Whole night, stay near me/by me)
  Vor qez sirem sirem sirem sirem minchev aravot
  (So I can love you, love you, love you, love you until the morning)

  WHAT? WHAT? CHECK THIS OUT, RIGHT!
  YEEEAH!
  AYOOO!
  LETS GOOO!

  Gisher gisher
  (night, night)
  Erkar gisher
  (long, night)
  Indz ayrum en u tanjum en, siro husher
  (they burn me and torture me, memories of love)
  Ayskan yerkar
  (this long)
  Yerkar spasum
  (long, i'm waiting)
  Tarapumeh hokis menak anhuys ays ashkharum
  (my soul is suffering alone without hope in this world)

  Gisher gisher
  Erkar gisher
  Indz ayrum en u tanjum en siro husher
  Ayskan yerkar
  Yerkar spasum
  Tarapumeh hokis menak anhuys ays ashkharum
  Ays ashkharum, ays ashkharum

  De ari du indz mot
  Voxj gisher mna indz mot
  Vor qez sirem sirem sirem sirem minchev aravot

  Yar ari du indz mot
  Voxj gisher mna indz mot
  Vor qez sirem sirem sirem sirem minchev aravot

  De ari du indz mot
  Voxj gisher mna indz mot
  Vor qez sirem sirem sirem sirem minchev aravot

  Yar ari du indz mot
  Voxj gisher mna indz mot
  Vor qez sirem sirem sirem sirem minchev aravot

  FEEL SO GOOD
  FEEL SO RIGHT
  LETS MAKE A TOAST TO THE NIGHT
  TO THE NIGHT
  IT’S GON’ GET CRAZY
  SO HOLD ON TIGHT
  LET’S HAVE A BALL
  LIVE YOUR LIFE
  LET IT GO
  LET IT LOOSE
  RELEASE IT ALL
  NO EXCUSE
  HAVE NO CARE
  HAVE NO FEAR
  LET’S ACT A FOOL, UP IN HERE

  Orer, orer
  Antsats orer
  Heranum ek indz lkumek siro orer
  U yes norits
  Yerkar spasum mer antsats siro husherum kez em pntrum

  Orer, orer
  Antsats orer
  Heranum ek indz lkumek siro orer
  U yes norits
  Yerkar spasum mer antsats siro husherum kez em pntrum
  De ari du indz mot
  Voxj gisher mna indz mot
  Vor qez sirem sirem sirem sirem minchev aravot

  Yar ari du indz mot
  Voxj gisher mna indz mot
  Vor qez sirem sirem sirem sirem minchev aravot

  De ari du indz mot
  Voxj gisher mna indz mot
  Vor qez sirem sirem sirem sirem minchev aravot

  Yar ari du indz mot
  Voxj gisher mna indz mot
  Vor qez sirem sirem sirem sirem minchev aravot

  De ari du indz mot
  Voxj gisher mna indz mot
  Vor qez sirem sirem sirem sirem minchev aravot

  Yar ari du indz mot
  Voxj gisher mna indz mot
  Vor qez sirem sirem sirem sirem minchev aravot
   
 3. Karol Arimateyah's Avatar

  Karol Arimateyah said:

  Default Thanks

  I'm so happy for your help. You cannot imagine how happy I am.
  Regards from Brazil!!!
   
 4. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  You're very welcome Best regards from Armenia.
   
 5. Riromexico said:

  Default

  ARMENIAN LYRICS : please someone help me with the transliteration and translation of this song please.

  https://www.youtube.com/watch?v=zBWvgWHxY6I
  Last edited by Riromexico; 05-07-2014 at 10:40 AM.
   
 6. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  You know, translating and writing out lyrics isn't exactly easy and you are requesting 10 songs at once. If you want, pick your favorite song from your list and I'll translate and write out the lyrics for you, but I don't have time to do all 10 songs.

  Peace from Armenia.
   
 7. Riromexico said:

  Default

  ARMENIAtheBEAUTIFUL
  thank you so much, i know im asking too much, i hope you understand that i love this music lol. ok if i have to pick only one that would be Gurgen Dabaghyan- yar yar
  https://www.youtube.com/watch?v=18diDMkmhpg

  i will apreciate your help, thank you so much...
   
 8. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  Quote Originally Posted by Riromexico View Post
  ARMENIAtheBEAUTIFUL
  thank you so much, i know im asking too much, i hope you understand that i love this music lol. ok if i have to pick only one that would be Gurgen Dabaghyan- yar yar
  https://www.youtube.com/watch?v=18diDMkmhpg

  i will apreciate your help, thank you so much...
  Bueno. Voy a comenzar con esta cancion y despues las otras.

  - peace from Armenia
   
 9. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  HERE YOU GO, FRIEND. ENJOY THIS ARMENIAN SONG!

  LYRICS, TRANSLITERATION, TRANSLATION  Gurgen Dabaghyan “Yar Yar”
  Գուրգեն Դաբաղյան "Յար յար"
  (Gurgen Dabaghyan "My love, my love")  Areva shogh garnan mi or kez tesa
  Արեւա շող գարնան մի օր կեզ տեսա
  (Sun's beaming one Spring day I saw you)
  U srtis mech asetsi vor hents esa
  Ու սրտիս մեջ ասացի որ հենց էսա
  (And inside my heart I said, "it's her")
  (2x)

  Shororalov nazetsir u heratsar
  Շորորալով նազեցիր ու հեռացար
  (You flirtatiously walked and disappeared)
  Baits gitem vor du el indz chmoratsar
  Բայց գիտեմ որ դու ել ինձ չմոռացար
  (But I know that you, too, haven't forgotten)
  (2x)

  Yar, yar, dalar yar
  Յար, յար, դալար յար
  (My love, my love, fresh love)
  Eem boyin u indz harmar
  Իմ բոյին ու ինձ հարմար
  (My height, matching me)
  Mar, mar, maral yar
  Մար, մար, մարալ յար
  (Mar, mar, deer my love)
  Paylun arev es anmar
  Փայլուն արեւ ես անմար
  (You are a shiny sun, unquenchable)
  (2x)

  Amenoorek (I CAN'T CATCH THIS ONE WORD) em hartsnum
  Ամենուրեք (I CAN'T CATCH THIS ONE WORD) եմ հարձնում
  (Everywhere (I CAN'T CATCH THIS ONE WORD)I ask)
  Govum em u (I CAN'T CATCH THIS ONE WORD) teskov partsenum
  Գովում եմ ու (I CAN'T CATCH THIS ONE WORD) տեսքով պարծենում
  (I brag and (I CAN'T CATCH THIS ONE WORD) with this look I get proud)
  (2x)

  Eem maralin minchev hima chem gtel
  Իմ մարալին մինչեւ հիմա չեմ գտել
  (Until now, I have not found my deer)
  Sirogh srtis anhun karot e patel
  Սիրող սրտիս անհուն կարոտ է պատել
  (My loving heart is wrapped with infinite longing)
  (2x)

  Yar, yar, dalar yar
  Յար, յար, դալար յար
  (My love, my love, fresh love)
  Eem boyin u indz harmar
  Իմ բոյին ու ինձ հարմար
  (My height, matching me)
  Mar, mar, maral yar
  Մար, մար, մարալ յար
  (Mar, mar, deer my love)
  Paylun arev es anmar
  Փայլուն արեւ ես անմար
  (You are a shiny sun, unquenchable)
  (2x)

  Orer antsan, hertov dartsan amisner
  Օրեր անցան, հերթով դարձան ամիսներ
  (Days passed, in turn became months)
  Eem hoku mech miayn karot e u ser
  Իմ հոգու մԵջ միայն կարոտ է ու սեր
  (In my soul, is only longing and love)
  (2x)

  Hrashki pes hima norits tesa kez
  Հրաշկի պես հիմա նորից տեսա քեզ
  (Like a miracle, now I saw you again)
  El chem. toghni vor herranas u pakhches
  Էլ չեմ թողնի որ հեռանաս ու փախչես
  (I won't let you get away and escape)
  (2x)

  Yar, yar, dalar yar
  Յար, յար, դալար յար
  (My love, my love, fresh love)
  Eem boyin u indz harmar
  Իմ բոյին ու ինձ հարմար
  (My height, matching me)
  Mar, mar, maral yar
  Մար, մար, մարալ յար
  (Mar, mar, deer my love)
  Paylun arev es anmar
  Փայլուն արեւ ես անմար
  (You are a shiny sun, unquenchable)
  (2x)
   
 10. Riromexico said:

  Default

  thank you so so so so so much !!!!
   
 11. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  very welcome!!
   
 12. Roberto22 said:

  Default

  I may have found the right place to ask...
  I was really trying to learn some Armenian - not with great results, to be honest - and I stumbled in an awesome old Rock Band from Armenia - Vostan Hayots.
  There are several songs I really like, but - if I may ask help with - I'd choose this one:
  https://www.youtube.com/watch?v=DJ6dLrVP-KU
  which is really beautiful :-)
  Thank you in advance.
   
 13. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  Quote Originally Posted by Roberto22 View Post
  I may have found the right place to ask...
  I was really trying to learn some Armenian - not with great results, to be honest - and I stumbled in an awesome old Rock Band from Armenia - Vostan Hayots.
  There are several songs I really like, but - if I may ask help with - I'd choose this one:
  https://www.youtube.com/watch?v=DJ6dLrVP-KU
  which is really beautiful :-)
  Thank you in advance.
  Roberto22, you have great taste in music, my friend! I would love to help you out, but first, please post this request in a new thread dedicated to this song (as that's how things are done on this site). I will translate this for you, first. You can post as many different threads (requests) as you'd like and I will get to each whenever my work load permits.

  Best regards from beautiful Armenia.
   
 14. Roberto22 said:

  Default Okay, a new thread for it

  Quote Originally Posted by ARMENIAtheBEAUTIFUL View Post
  Roberto22, you have great taste in music, my friend! I would love to help you out, but first, please post this request in a new thread dedicated to this song (as that's how things are done on this site). I will translate this for you, first. You can post as many different threads (requests) as you'd like and I will get to each whenever my work load permits.

  Best regards from beautiful Armenia.
  Thank you so much, ARMENIAtheBEAUTIFUL.
  I'm not very expert at forums like this, so I will try.
  Thanks again.
   
 15. Haigo said:

  Default

  Hello

  I need your help, im trying to write lyrics of Armenchik song kez siralov .. can you please help me with it ?
  I need the Armenian lyrics.. not whole song.. at least first paragraph

  Thank you
   
 16. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  Quote Originally Posted by Haigo View Post
  Hello

  I need your help, im trying to write lyrics of Armenchik song kez siralov .. can you please help me with it ?
  I need the Armenian lyrics.. not whole song.. at least first paragraph

  Thank you
  Hello Haigo,

  Please post a new thread requesting that song and I will write out the lyrics, transliteration, and translation for you.

  Have a great week,
  ARMENIAtheBEAUTIFUL