Емануела - Празни думи , Лили Иванова - Една Л

Thread: Емануела - Празни думи , Лили Иванова - Една Л

Tags: None
 1. A-74 said:

  Post Емануела - Празни думи , Лили Иванова - Една Л

  Please I need translation to English for these three songs :


  Анелия - Само мене нямаш :

  Спомена за мене, те погубва всеки ден.
  Спомена за мене, идва тихо в твоя ден.
  Нежно те докосва, пак те омагьосва.
  За прошка ми се молиш,
  за мен е късно.
  И пак цветя изпращаш, макар да ти е ясно.
  Няма да ме имаш и сълзи да проливаш, за времето, в което влюбени сме били двама.
  Ти знаеш!

  Припев:
  Имаш всичко на света, само мене нямаш.
  Ти погуби любовта- тя не се купува!
  Зная, имаш сто жени, само мене - не!

  Имаш всичко,разбери, само мене - не!

  Спомена за мене те измъчва всеки ден. Спомена за мене тъй далеко е от теб. Няма да ме имаш и сълзи да проливаш, за времето, в което влюбени сме били двама. Ти знаеш!  ______________________________________________

  Лили Иванова - Една Любов

  Разкъсвана от вечни те съмнения,
  Не исках да повярвам в любовта.
  Защото с нея идват огорчения, и в нея има повече тъга.

  Аз никога не вярвах да я срещна,
  Но ето тя наистина дойде.
  Посрещна ме в твоята прегръдка,
  Прегръдката на твоите ръце.

  Припев:
  Люлей ме в твойта обич непрестанно,
  Люлей едно лудуващо сърце.
  Една любов, до днес неизживяна,
  Завинаги за двама ни дойде.

  Измислена, едва ли неизмислена.
  Нечакана дойде тя само в миг.
  Една любов невероятно истинска,
  Единствено към нас се устреми!


  ______________________________________________


  Емануела - Празни думи

  Как да повярвам в любовта
  щом за мъже тя просто нищо не струва не струва.
  Често са неискрени и на влюбени в нас се преструват
  Омаиват с безброй лъжи наивните ни души
  без милост обещават цял живот да са верни до гроб.
  все празни думи

  Знам,че много мъже в гърдите нямат сърце
  и не могат да обичат те, не виждат нашите сълзи
  колко много ни боли, когато тръгнат си ...  Thanks !
   
 2. get_attitude_'s Avatar

  get_attitude_ said:

  Default

  This is a very beautiful song. With it the singer became popular in Bulgaria. Enjoy listening

  http://www.youtube.com/watch?v=tYN68gUHfJY
  Анелия - Само мене нямаш
  Anelia - You only don't have me

  Спомена за мене, те погубва всеки ден.
  The memory of me, kills you every day.
  Спомена за мене, идва тихо в твоя ден.
  The memory of me, comes silently in your day.
  Нежно те докосва, пак те омагьосва.
  Gently touches you, enchants you again.
  За прошка ми се молиш,
  You beg me for forgiveness,
  за мен е късно.
  for me it's too late.
  И пак цветя изпращаш, макар да ти е ясно -
  And again you send flowers, although it's clear for you -
  Няма да ме имаш и сълзи да проливаш, за времето, в което влюбени сме били двама.
  You won't have me even if you shed tears for the time when the two of us were in love.
  Ти знаеш!
  You know!

  Припев:
  Refrain
  Имаш всичко на света, само мене нямаш.
  You have everything in the world, you only don't have me.
  Ти погуби любовта- тя не се купува!
  You killed the love - it can not be bought!
  Зная, имаш сто жени, само мене - не!
  I know, you have 100 women, you only don't have me!

  Имаш всичко,разбери, само мене - не!
  You have everything, understand, you only don't have me!

  Спомена за мене те измъчва всеки ден.
  The memory of me tortures you every day.
  Спомена за мене тъй далеко е от теб.
  The memory of me it's so far away from you.
  Няма да ме имаш и сълзи да проливаш, за времето, в което влюбени сме били двама.
  You won't have me even if you shed tears for the time when the two of us were in love.
  Ти знаеш!
  You know!
   
 3. get_attitude_'s Avatar

  get_attitude_ said:

  Default

  http://www.youtube.com/watch?v=hhQynEtuFX0
  Лили Иванова - Една Любов
  Lili Ivanova - One love

  Разкъсвана от вечните съмнения,
  Torn apart by the everlasting doubts,
  Не исках да повярвам в любовта.
  I didn't want to believe in the love.
  Защото с нея идват огорчения, и в нея има повече тъга.
  Because with it come embitterments, and in it there is more sorrow.

  Аз никога не вярвах да я срещна,
  I never believed I'd meet it,
  Но ето тя наистина дойде.
  But here it is it really came.
  Посрещна ме в твоята прегръдка,
  Greeted me with your hug,
  Прегръдката на твоите ръце.
  The hug of your arms.

  Припев:
  Refrain:
  Люлей ме в твойта обич непрестанно,
  Swing me in your love ceaseless,
  Люлей едно лудуващо сърце.
  Swing a cavort hearth.
  Една любов, до днес неизживяна,
  One love until today not lived
  Завинаги за двама ни дойде.
  Forever for the two of us it came.

  Измислена, едва ли не измислена.
  Fictional, almost fictional.
  Нечакана дойде тя само в миг.
  Unexpected it came in a single moment.
  Една любов невероятно истинска,
  One love incredibly real,
  Единствено към нас се устреми!
  Solely towards us it is impetuous!
   
 4. get_attitude_'s Avatar

  get_attitude_ said:

  Default

  http://www.youtube.com/watch?v=W0pwDL7vxkE
  Емануела - Празни думи
  Emanuela - Empty words

  Как да повярвам в любовта
  How to believe in love
  щом за мъже тя просто нищо не струва, не струва.
  as if for the men it doesn't cost a thing, it doesn't cost a thing.
  Често са неискрени и на влюбени в нас се преструват,
  Often they are insincere and pretend to be in love with us,
  Омайват с безброй лъжи наивните ни души,
  They charm our naive souls with countless lies,
  без милост обещават цял живот да са верни до гроб.
  Without mercy they promise to be faithful to life, to the grave.
  Все празни думи.
  Always empty words.

  Знам,че много мъже в гърдите нямат сърце
  I know that many men don't have a hearth in their chest
  и не могат да обичат те, не виждат нашите сълзи,
  and they can't give love, they can't see our tears
  колко много ни боли, когато тръгнат си ...
  How much it hurts us when they leave...
   
 5. A-74 said:

  Default

  thank you 'get_attitude_' for the translation !
  Last edited by A-74; 12-03-2011 at 02:38 AM.
   
 6. withlove_bee said:

  Default

  can someone please translate this song for me

  Емануела - Таралеж

  Аз да попитам: Къде ми мъжа?

  Спешния номер да не набера!

  Кротка ли съм, лесна ли съм.. тук не позна!  Ти се прибирай по-късно сега,

  мене ме чакай след тебе едва.

  Лошо ти е? - Малко ти е!

  Малко съм зла!  Ще съм таралежа в твоите гащи

  хайде, оплачи се пак на вашите..

  Като си ме взел си взел белята

  Аз сега ще ти бягам!  Ще съм таралежа в твоите гащи

  хайде, оплачи се пак на вашите..

  Като си ме взел си взел белята

  Финала търси.. не ми се прави!  Сладко целувам, а после горчи

  с пръсти рисувам, а теб те боли

  Кротка ли съм, лесна ли съм.. НЕ ЗАБРАВИ!  Ти се прибирай по-късно сега,

  мене ме чакай след тебе едва.

  Лошо ти е? - Малко ти е!

  Малко съм зла!  Ще съм таралежа в твоите гащи

  хайде, оплачи се пак на вашите..

  Като си ме взел си взел белята

  Аз сега ще ти бягам!  Ще съм таралежа в твоите гащи

  хайде, оплачи се пак на вашите..

  Като си ме взел си взел белята

  Финала търси.. не ми се прави!