I would really appreciate if someone could translate this song ...

كل الطيور بتهاجر وبترجع ارضها كل القلوب العاشقة مسرها لبعضها
كل الطيور بتهاجر وبترجع ارضها كل القلوب العاشقة مسرها لبعضها
مصر الى بضمنا نبض الحياة فى دمنا نوهب علشنها حياتنا لو كنا بنحبها
فى الغربة وحنا بعيد نشتاق لمين غيرها نكبر ونعلى لفوق منها ومن خيرها
وعلما من نبتها شيلين هناك اسمها وكفاية برة يقولو المصرى دا ابنها
مصر الى بضمنا نبض الحياة فى دمنا نوهب علشنها حياتنا لو كنا بنحبها
لوكنا بنحبها طلبات عمال جنود مش عيزة من شعبها غير ودهواء ووعود
عيزة االدين تعالى وادين لفوق تصلى وعيون صحية تخلى بلها من ارضها
مصر الى بضمنا ضمنااااااااااا نبض الحياة اةةةةةةةة فى دمنا نوهب علشنها حياتنا لو كنا بنحبهاااااااااا
لو كنا بنحبها لازم نصون حبها دم وعرق وكفاح يعالى لفوق اسمها
نحلف باسم الله الله منستهلش حاجة غير لما تبقى الجنة موجودة فى ارضها
مصر الى بضمنا ضمنااااااااااا نبض الحياة اةةةةةةةة فى دمنا نوهب علشنها حياتنا لو كنا بنحبهاااااااااا
مصر الى بضمنا ضمنااااااااااا نبض الحياة اةةةةةةةة فى دمنا نوهب علشنها حياتنا لو كنا بنحبهاااااااااا