Самотна птица моята душа е

Thread: Самотна птица моята душа е

Tags: bulgarian, english, translate
 1. nata6 said:

  Default Самотна птица моята душа е

  Самотна птица моята душа е.
  Безспирно скита тя от бряг на бряг.
  Крилете си огромни не може да разтвори,
  за да политне в слънчевия небосвод.


  Минават ден след ден. Изнизват се години...
  Със свойте гнусни мрежи самота обгражда ме отвред.
  И моята душа до смърт ранена
  не може да достигне спасителния бряг.


  Защо любов при мене ти не идваш?
  Обидих ли те или пък те наругах?
  Защо по твойте радостни пътеки
  не искаш да посочиш моя път?


  Каква е мойта висша цел в живота?
  Каква ще стана? Имам ли мечта?
  О, щастие, ти гръмка дума само,
  поне за миг при мен поспри. Ела!


  Ела, при мене! Щастие, ела!
   
 2. Athanatos's Avatar

  Athanatos said:

  Default

  Самотна птица моята душа е.
  My soul is a lonely bird

  Безспирно скита тя от бряг на бряг.
  She drifts from shore to shore constantly.

  Крилете си огромни не може да разтвори,
  She can't spread her huge wings

  за да политне в слънчевия небосвод.
  to fly-away in the sunny sky


  Минават ден след ден. Изнизват се години...
  Day after day pass. Years pass...

  Със свойте гнусни мрежи самота обгражда ме отвред.
  The lonelyness surrounds me with its heinous meshes

  И моята душа до смърт ранена
  And my deadly wounded soul

  не може да достигне спасителния бряг.
  can't reach the safe shore.


  Защо любов при мене ти не идваш?
  Why you, love, are not coming to me?

  Обидих ли те или пък те наругах?
  Am I offended you or I cussed you?

  Защо по твойте радостни пътеки
  не искаш да посочиш моя път?
  Why you don't want to show my way on your paths of joy?

  Каква е мойта висша цел в живота?
  What is my higher purpose in life?

  Каква ще стана? Имам ли мечта?
  What I will be? Do I have a dream?

  О, щастие, ти гръмка дума само,
  O, happiness,you are only a loud word

  поне за миг при мен поспри. Ела!
  stop to me at least for a moment. Come!

  Ела, при мене! Щастие, ела!
  Come to me! Happiness, come!