Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Junior Member
  Join Date
  Jun 2013
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Suvereno Ft. Supa - Moji Zlati

  Hey guys could you translate this song for me? Thankyou.

  http://youtu.be/_ACSfo5q280

  Takže túto záverečnú baladu by som venoval všetkým kamarátom, bratom, všetkým našim zlatým ľuďom, ktorí chápu naše komplikované povahy...

  /Suvereno/
  A oni vedia, že som celý život blázon,
  oni vedia, že ich mám tak rád,
  oni veľmi dobre poznajú ten zákon,
  oni vedia, že dávať je viac jak brať,
  posledný song ide pre všetkých mojich zlatých,
  sľúbil som, že nahrám pre vás skladbu, a to platí,
  a tak plním svoje záväzky a vyrovnávam dlhy,
  bo mám resty, po ktorých mi zostali pod očami kruhy,
  chcem, aby ste vedeli, že myslím často na vás,
  aj keď sa neozývam, nikdy som nezabudol na vás,
  viete, samota ma topí a robí ma celistvým,
  spoločnosť ma opíja, stávam sa neistým,
  preto kráčam svetom často sám jak Robinson,
  čo spôsobilo to, že veľa blízkych stratil som,
  ktorých som miloval, oni milovali mňa,
  no kameň úrazu sa stala zlá komunikácia,
  tím, čo zostali pri mne, ďakujem za súcit,
  pamätajte, že vás nosím navždy vo svojom srdci,
  nebudem vás menovať, každý vie kto to je,
  cítiš to, keď ťa objímem a o tom to je!

  /Refrén/
  Tento song venujem vám, moji zlatí,
  musím to stihnúť, lebo čas sa mi kráti,
  chcem vám odkázať, majte sa radi,
  nosím vás vo svojom srdci, a to platí!

  Tento song venujem vám, moji zlatí,
  odchádzam preč, možno sa raz vrátim,
  chcem vám odkázať, majte sa radi,
  nosím vás vo svojom srdci, a to platí!

  /Supa/
  Tento štát je k svojim ľuďom ako macocha,
  zutekali pred ním do sveta, lebo im málo dal,
  a ja tu zatiaľ držím vlajku za svojich bratov,
  idem k majku za svojich bratov, vraciam lásku svojim bratom,
  zapnem Skype a s pivom cinkáme na obrazovku,
  chcem o vás vedieť všetko, jak sa máte hentam vonku?
  Voláme si často v noci ožratí jak k*rva,
  preberáme staré storky, nostalgia ultra,
  kedy prídeš domov, koľko sme sa nevideli?
  Mojich debilov by som za nič na svete nevymenil,
  posielam ti naslinený prst do ucha, brácho,
  po ďalšom hombojovi strčím ti ho tam, keď budeš na mol,
  lebo ma stále bavia staré trápne fóry,
  pamätajte za tie roky za vami stále stojím,
  tornádo, krupobitie, pri sebe jak kamene Stonehenge,
  je to klišé, ale pravda, som tu pre vás až kým zdochnem.

  /Refrén/
  Tento song venujem vám, moji zlatí,
  musím to stihnúť, lebo čas sa mi kráti,
  chcem vám odkázať, majte sa radi,
  nosím vás vo svojom srdci, a to platí!

  Tento song venujem vám, moji zlatí,
  odchádzam preč, možno sa raz vrátim,
  chcem vám odkázať, majte sa radi,
  nosím vás vo svojom srdci, a to platí!

 2. #2
  Senior Member Ofratko's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Thanks
  35
  Thanked 28 Times in 25 Posts

  Here some words where slang, I have never heard before. Hope this helps

  Takže túto záverečnú baladu by som venoval všetkým kamarátom, bratom, všetkým našim zlatým ľuďom, ktorí chápu naše komplikované povahy...

  So this final balade I would dedicate to all friends, brothers, all our dear people, who understand our complicated characters.

  /Suvereno/
  A oni vedia, že som celý život blázon,
  They know I'm crazy all my life
  oni vedia, že ich mám tak rád,
  they know that I like them so
  oni veľmi dobre poznajú ten zákon,
  They know well the law
  oni vedia, že dávať je viac jak brať,
  they know that giving is more then taking
  posledný song ide pre všetkých mojich zlatých,
  the last song goes to all my dear
  sľúbil som, že nahrám pre vás skladbu, a to platí,
  I promised, that I would record for you a sond and it holds
  a tak plním svoje záväzky a vyrovnávam dlhy,
  so I'm fulfilling my duties and settling my debts
  bo mám resty, po ktorých mi zostali pod očami kruhy,
  because I have debts , after which I have dark circles under my eyes
  chcem, aby ste vedeli, že myslím často na vás,
  I want, you to know that I think of you often
  aj keď sa neozývam, nikdy som nezabudol na vás,
  even when I don't call, I haven't forgotten of you.
  viete, samota ma topí a robí ma celistvým,
  you know, loneliness is drowning me and making me whole
  spoločnosť ma opíja, stávam sa neistým,
  the society( companionship) is making me drunk, I become indeterminate
  preto kráčam svetom často sám jak Robinson,
  that is way I walk through the works often alone as Robinson
  čo spôsobilo to, že veľa blízkych stratil som,
  which caused that I have lost many close people
  ktorých som miloval, oni milovali mňa,
  who I loved and they loved me
  no kameň úrazu sa stala zlá komunikácia,
  But the bone of contention became bad communication
  tím, čo zostali pri mne, ďakujem za súcit,
  those who stayed by me I thank for the pity( sympathy)
  pamätajte, že vás nosím navždy vo svojom srdci,
  remembers, I always carry you in my heart
  nebudem vás menovať, každý vie kto to je,
  I won't name you, everyone knows who he(she) is
  cítiš to, keď ťa objímem a o tom to je!
  you feel it when I hug you and that's it!

  /Refrén/
  Tento song venujem vám, moji zlatí,
  I dedicate the song to you my dear
  musím to stihnúť, lebo čas sa mi kráti,
  I have to be quick, because there is not much time left
  chcem vám odkázať, majte sa radi,
  I want to bequeath, love each other
  nosím vás vo svojom srdci, a to platí!
  I'm carrying you in my heart and it holds

  Tento song venujem vám, moji zlatí,
  I dedicate the song to you my dear
  odchádzam preč, možno sa raz vrátim,
  I'm leaving but I might return one day
  chcem vám odkázať, majte sa radi,
  I want to bequeath, love each other
  nosím vás vo svojom srdci, a to platí!
  I'm carrying you in my heart and it holds

  /Supa/
  Tento štát je k svojim ľuďom ako macocha,
  This state it to it's people as a stepmother( the evil kind)
  zutekali pred ním do sveta, lebo im málo dal,
  They ran away into the world because it gave little to them
  a ja tu zatiaľ držím vlajku za svojich bratov,
  and I'm for now holding a flag for my brothers
  idem k majku za svojich bratov, vraciam lásku svojim bratom,
  I'm going to ? for my brothers, I return the love to my brothers
  zapnem Skype a s pivom cinkáme na obrazovku,
  I turn on the Skype a with a beer we toast on the screen
  chcem o vás vedieť všetko, jak sa máte hentam vonku?
  I want to know everything about you, who you are there abroad.
  Voláme si často v noci ožratí jak k*rva,
  We call each other often in the night, drunk like a w*ore
  preberáme staré storky, nostalgia ultra,
  We check old photos, ultra nostalgy
  kedy prídeš domov, koľko sme sa nevideli?
  when are you coming home, we haven't seen each other for a while?
  Mojich debilov by som za nič na svete nevymenil,
  I want change my fools for nothing in the world
  posielam ti naslinený prst do ucha, brácho,
  I'm sending salivated finger into the ear, bro
  po ďalšom hombojovi strčím ti ho tam, keď budeš na mol,
  after next stupid thing I poke it there, when you will be screwed( really drunk)
  lebo ma stále bavia staré trápne fóry,
  because i still like the old pathetic jokes
  pamätajte za tie roky za vami stále stojím,
  remember the years, I'm still standing behind you
  tornádo, krupobitie, pri sebe jak kamene Stonehenge,
  tornado, hail storm, together like stones on Stonehenge
  je to klišé, ale pravda, som tu pre vás až kým zdochnem.
  it is a cliche, but truth, I'm here for you until I die

  /Refrén/
  Tento song venujem vám, moji zlatí,
  I dedicate the song to you my dear
  musím to stihnúť, lebo čas sa mi kráti,
  I have to be quick, because there is not much time left
  chcem vám odkázať, majte sa radi,
  I want to bequeath, love each other
  nosím vás vo svojom srdci, a to platí!
  I'm carrying you in my heart and it holds

  Tento song venujem vám, moji zlatí,
  I dedicate the song to you my dear
  odchádzam preč, možno sa raz vrátim,
  I'm leaving but I might return one day
  chcem vám odkázať, majte sa radi,
  I want to bequeath, love each other
  nosím vás vo svojom srdci, a to platí!
  I'm carrying you in my heart and it holds

Similar Threads

 1. Valentino & Knock Out ft. ft. Paola - Ti Se Pianei
  By asasas in forum Greek lyrics translation
  Replies: 0
  Last Post: 12-19-2012, 08:26 PM
 2. Bane Mojičević - Usne neverne (Text)
  By mariusmxm in forum Serbian / Croatian / Bosnian
  Replies: 2
  Last Post: 04-25-2012, 10:25 AM
 3. Bruna ft. Marseli ft. Dafi - I love you baby translate in english please
  By antrax in forum Albanian lyrics translation
  Replies: 0
  Last Post: 03-16-2012, 08:05 PM
 4. Tataloo ft 2afm ft Tome - Dokhtar Rashti To english!
  By Miladz in forum Persian lyrics translation
  Replies: 1
  Last Post: 09-28-2011, 03:39 PM
 5. Croatian to english: Thompson - Tamo Gdje Su Moji Korijeni
  By MarkoV in forum Serbian / Croatian / Bosnian
  Replies: 3
  Last Post: 06-13-2008, 04:55 PM

Posting Permissions