אייל גולן --- צאי אל החלון

Thread: אייל גולן --- צאי אל החלון

Tags: None
 1. aspwow said:

  Post אייל גולן --- צאי אל החלון

  Hi,everyone!
  Would any one be able to translate this song for me please?
  this is lyrics link>>>>http://shironet.mako.co.il/artist?ty...=92&wrkid=2680
  what's the song name means?


  צאי אל החלון
  אני האיש ששר לך
  את שירי אני כתבתי לכבודך
  ביום שאת תצאי את ליבי את תיכבשי
  לך פינה חמה אשמור בלב

  צאי אל החלון
  שעות שאני שר לך
  רק תאמרי שאת יודעת למי ליבך
  מתחת לחלונך שר שירים ומחייך
  מנסה לכבוש את לבבך
  מתחת לחלונך אני עומד ומחכה
  לגלות את סוד אהבתך

  רק שמור לי עליה
  על אור עניה
  רק שמור לי עליה
  שמור מקום בלב.

  צאי אל החלון
  כאן מנגנות גיטרות
  סרנדות שחיברתי לכבודך
  בכל חלונות העיר נערות יוצאות לשיר
  רק תני לי את אהבתך

  צאי אל החלון
  שלוש עונות חיכיתי
  ועכשיו רואים שחורף מתקרב
  ברוח ובגשמים אני אמשיך לשיר שירים
  אעשה הכל למענך
  ברוח ובגשמים גם בעוד מאה שנים
  אנסה לכבוש את לבבך

  רק שמור לי עליה...
  Last edited by aspwow; 10-17-2013 at 04:11 AM.
   
 2. I love latin music said:
   
 3. 1inamillion1 said:

  Default

  Hi :-)

  Title = go out to the windo


  צאי אל החלון
  Go out to the window
  אני האיש ששר לך
  I'm the man singing to you
  את שירי אני כתבתי לכבודך
  I wrote my songs in your honour
  ביום שאת תצאי את ליבי את תיכבשי
  The day that you go out (to the window), you'll conquer my heart
  לך פינה חמה אשמור בלב
  I'll keep a warm corner of my heart for you

  צאי אל החלון
  Go out to the window
  שעות שאני שר לך
  I've been singing to you for hours
  רק תאמרי שאת יודעת למי ליבך
  Just say that you know who your heart is for
  מתחת לחלונך שר שירים ומחייך
  Underneath your window I sing and smile
  מנסה לכבוש את לבבך
  I try to conquer your heart
  מתחת לחלונך אני עומד ומחכה
  Underneath your window I stand and wait
  לגלות את סוד אהבתך
  To reveal the secret of your love

  רק שמור לי עליה
  Just protect her, for me
  על אור עניה
  The light of her eye
  רק שמור לי עליה
  Just protect her, for me
  שמור מקום בלב.
  Keep a place in her (?) heart

  צאי אל החלון
  Go out to the window
  כאן מנגנות גיטרות
  Here guitars play
  סרנדות שחיברתי לכבודך
  Serenades that I composed for you
  בכל חלונות העיר נערות יוצאות לשיר
  In every window of the city, young women go out to sing
  רק תני לי את אהבתך
  Just give me your love

  צאי אל החלון
  Go out to the window
  שלוש עונות חיכיתי
  Three seasons I've been waiting!
  ועכשיו רואים שחורף מתקרב
  And now we see that winter is coming
  ברוח ובגשמים אני אמשיך לשיר שירים
  In the wind, and in the rains, I'll keep singing songs
  אעשה הכל למענך
  I'll do everything for your sake
  ברוח ובגשמים גם בעוד מאה שנים
  In the wind and in the rains, even in one hundred years
  אנסה לכבוש את לבבך
  I'll try to conquer your heart

  רק שמור לי עליה...
  Just protect her for me...