אייל גולן --- חזרי אלי

Thread: אייל גולן --- חזרי אלי

Tags: None
 1. aspwow said:

  Post אייל גולן --- חזרי אלי

  Hi,everyone!
  Would any one be able to translate this song for me please?
  this is lyrics link>>>>http://shironet.mako.co.il/artist?ty...=92&wrkid=1434
  what's the song name means?


  מעל העננים האפורים
  זוהר סודם של כוכבים
  אני הולך בתלם ושואל
  מי עונה על משאלות כוכב נופל
  הרי בקשתי אלף פעמים
  שתחזרי אלי לעולמים
  אני הולך ובידי מכתב
  שהשארת לעלם מאוהב -

  חזרי אלי
  כמו השמש והרוח
  חזרי אלי
  כמו הדבש אל התפוח
  חזרי אלי
  כמו עונה שמתחלפת כל שנה
  חזרי אלי
  כמו הבן השב הביתה
  חזרי אלי
  אני יודע שלא די לך
  חזרי אלי
  כמו החץ אל תוך הלב
  אל הנשמה.

  מעל העננים האפורים
  כבר יום חדש מאיר פנים
  על העצים עומדות הציפורים
  ומחכות לשיר כשתחזרי
  גם הפירות הבשילו לכבודך
  והפרחים מזמן פרחו למענך
  אתן לך גן של עדן אמיתי
  כי לך תמיד שמורה אהבתי -

  חזרי אלי
  כמו השמש והרוח
  חזרי אלי
  כמו הדבש אל התפוח
  חזרי אלי
  כמו עונה שמתחלפת כל שנה
  חזרי אלי
  כמו הבן השב הביתה
  חזרי אלי
  אני יודע שלא די לך
  חזרי אלי
  כמו החץ אל תוך הלב
  אל הנשמה.
  Last edited by aspwow; 10-18-2013 at 09:18 AM.
   
 2. I love latin music said:
   
 3. 1inamillion1 said:

  Default

  Title = come back to me

  מעל העננים האפורים
  Above the grey clouds
  זוהר סודם של כוכבים
  The secret of the stars shines (I think this is what he means...I would have to listen to the song to make sure though)
  אני הולך בתלם ושואל
  I walk in the **don't know how to translate this, sorry**, and ask
  מי עונה על משאלות כוכב נופל
  "Who answers the wishes of a falling star???"
  הרי בקשתי אלף פעמים
  Indeed, I've requested (wished) a thousand times
  שתחזרי אלי לעולמים
  That you would come back to me forever
  אני הולך ובידי מכתב
  I'm walking, and in my hand is the letter
  שהשארת לעלם מאוהב
  That you left for the young boy in love

  חזרי אלי
  Come back to me
  כמו השמש והרוח
  Like the sun and the wind
  חזרי אלי
  Come back to me
  כמו הדבש אל התפוח
  Like the honey to the apple (this is a very Jewish thing...on Jewish New Year, apple is dipped in honey for a sweet new year)
  חזרי אלי
  Come back to me
  כמו עונה שמתחלפת כל שנה
  Like a season that changes every year
  חזרי אלי
  Come back to me
  כמו הבן השב הביתה
  Like the child who comes back home
  חזרי אלי
  Come back to me
  אני יודע שלא די לך
  I know that you haven't had enough
  חזרי אלי
  Come back to me
  כמו החץ אל תוך הלב
  Like the arrow into the heart
  אל הנשמה.
  Into the soul.

  מעל העננים האפורים
  Above the grey clouds
  כבר יום חדש מאיר פנים
  A new day already shines upon the face
  על העצים עומדות הציפורים
  The birds stand upon the trees
  ומחכות לשיר כשתחזרי
  And wait for you to come back so they can sing
  גם הפירות הבשילו לכבודך
  Even the fruits have ripened in your honour
  והפרחים מזמן פרחו למענך
  And the flowers blossomed a long time ago for your sake
  אתן לך גן של עדן אמיתי
  I'll give you a real garden of heaven
  כי לך תמיד שמורה אהבתי -
  Because my love is always saved for you

  חזרי אלי
  Come back to me
  כמו השמש והרוח
  Like the sun and the wind
  חזרי אלי
  Come back to me
  כמו הדבש אל התפוח
  Like the honey to the apple (this is a very Jewish thing...on Jewish New Year, apple is dipped in honey for a sweet new year)
  חזרי אלי
  Come back to me
  כמו עונה שמתחלפת כל שנה
  Like a season that changes every year
  חזרי אלי
  Come back to me
  כמו הבן השב הביתה
  Like the child who comes back home
  חזרי אלי
  Come back to me
  אני יודע שלא די לך
  I know that you haven't had enough
  חזרי אלי
  Come back to me
  כמו החץ אל תוך הלב
  Like the arrow into the heart
  אל הנשמה.
  Into the soul.