בוחר מחדש - אייל גולן

Thread: בוחר מחדש - אייל גולן

Tags: None
 1. aspwow said:

  Post בוחר מחדש - אייל גולן

  http://shironet.mako.co.il/artist?ty...92&wrkid=32700

  בוחר מחדש <<also translate title
  כל ערב חוזר רק אלייך
  וכל הקשיים של היום
  נמחקים מול עינייך
  עינייך המחכות רק לי
  איך זה נותן לי ת׳כח

  מול כל העולם לעמוד
  כי בסוף רק אלייך
  אלייך מובילה דרכי

  יכולתי
  להיות במקום בו חושך הוא מלך
  הייתי דועך כמו חלום אם לא את לידי
  את, אני חוזר ואומר
  לך בכל יום שעובר בך
  מתאהב מחדש אוסף אותך לאט
  מחזר ואומר לך בכל יום שעובר בך
  אני בוחר מחדש
  כל בוקר שולח אלייך
  תפילה שתרים את ליבך
  תמיס דמעותייך
  עלייך

  אשמור לעד
  כי מה אני בלעדייך
  רק צל מרחף בלי כיוון
  הושיטי ידייך ידייך
  חבקי מעט
  Last edited by aspwow; 11-05-2013 at 09:35 PM.
   
 2. 1inamillion1 said:

  Default

  בוחר מחדש
  Choosing again (from new)

  כל ערב חוזר רק אלייך
  Every evening I return only to you
  וכל הקשיים של היום
  And all the troubles of the day
  נמחקים מול עינייך
  Are erased before your eyes
  עינייך המחכות רק לי
  Your eyes, that wait only for me
  איך זה נותן לי ת׳כח
  How it gives me the strength...

  מול כל העולם לעמוד
  ...to stand before the entire world
  כי בסוף רק אלייך
  Because, in the end, only to you
  אלייך מובילה דרכי
  Only to you my path leads


  יכולתי
  I could have
  להיות במקום בו חושך הוא מלך
  Been in the place where darkness is king
  הייתי דועך כמו חלום אם לא את לידי
  I would be extinguished if you weren't by my side
  את, אני חוזר ואומר
  You, I'm coming back and saying
  לך בכל יום שעובר בך
  To you, every day that passes
  מתאהב מחדש אוסף אותך לאט
  I fall in love with you again (from new), I collect you slowly
  מחזר ואומר לך בכל יום שעובר בך
  And tell you every day that passes
  אני בוחר מחדש
  It's you I choose again (from new)
  כל בוקר שולח אלייך
  Every morning I send you
  תפילה שתרים את ליבך
  A prayer that will make your soul rise
  תמיס דמעותייך
  That will melt your tears
  עלייך
  Over you

  אשמור לעד
  I'll forever keep/protect
  כי מה אני בלעדייך
  Because without you, what am I?
  רק צל מרחף בלי כיוון
  Just a shadow hovering with no direction
  הושיטי ידייך ידייך
  Stretch out your hands, your hands
  חבקי מעט
  Hug, a little bit