אייל גולן --- דז'ה וו

Thread: אייל גולן --- דז'ה וו

Tags: None
 1. aspwow said:

  Post אייל גולן --- דז'ה וו

  HELLO,everyone!
  Would any one be able to translate this song and song name for me please?
  this is lyrics link>>>>http://shironet.mako.co.il/artist?ty...92&wrkid=32703

  אייל גולן --- דז'ה וו >>please also translate
  כשבאת לאסוף את הילדים
  היה לי רגע דז׳ה וו
  עלית אלי הביתה
  ישבתי בסלון

  הלכת
  לגינה תפסת לך פינה של שקט
  חזרת לחלון ליטפת ידי כבר לא שותקת

  היית רעבה
  מעט סיפרת לי על היום
  על איך עבר על מה שהמחר שלך טומן
  שלא נשאר לך מקום :::
  היית האהבה שלי תמיד תישארי גם בעתיד
  שכאן מזמן בשביל שנינו

  כשבאת לאסוף את
  הילדים
  היה לי רגע דז׳ה וו
  שאלת אותי: ״אכלת?״
  אולי נלך לישון
  את ישבת בפינה
  ת פסת לך עיתון בשקט
  חזרת למיטה ליטפת פניי ואת צוחקת
  Last edited by aspwow; 11-06-2013 at 11:19 PM.
   
 2. 1inamillion1 said:

  Default

  אייל גולן --- דז'ה וו
  Eyal Golan - Déjà Vu


  כשבאת לאסוף את הילדים
  When you came to pick up the kids
  היה לי רגע דז׳ה וו
  I had a moment of déjà vu
  עלית אלי הביתה
  You came up to my house
  ישבתי בסלון
  I was sitting in the lounge room

  הלכת
  You walked
  לגינה תפסת לך פינה של שקט
  To the garden, you found yourself a quiet corner
  חזרת לחלון ליטפת ידי כבר לא שותקת
  You came back to the window, stroked my hand and weren't quiet anymore

  היית רעבה
  You were hungry
  מעט סיפרת לי על היום
  You told me a bit about the day
  על איך עבר על מה שהמחר שלך טומן
  About how it went, about what your tomorrow hides
  שלא נשאר לך מקום :::
  That you don't have any more space
  היית האהבה שלי תמיד תישארי גם בעתיד
  You were my love, and you'll stay that way even in the future
  שכאן מזמן בשביל שנינו
  Here for a long time for the both of us


  כשבאת לאסוף את
  When you came to pick up
  הילדים
  The kids
  היה לי רגע דז׳ה וו
  I had a moment if déjà vu
  שאלת אותי: ״אכלת?״
  You asked me, "have you eaten?"
  אולי נלך לישון
  Maybe we should go to sleep
  את ישבת בפינה
  You sat in the corner
  ת פסת לך עיתון בשקט
  You picked up a newspaper quietly
  חזרת למיטה ליטפת פניי ואת צוחקת
  You came back to bed, stroked my face and you laughed