Translate please: Eva Dahlgren - Vem tänder stjärnorna?

Thread: Translate please: Eva Dahlgren - Vem tänder stjärnorna?

Tags: None
 1. Drobniak said:

  Default Translate please: Eva Dahlgren - Vem tänder stjärnorna?

  Det var evighetssekunder
  tre korta andetag
  hela livet vände
  vem valde
  inte jag
  jag hörde ord från mina läppar
  som aldrig vilat i min mun
  tankar aldrig tänkta
  som nya väggar i ett rum

  som om vi aldrig älskat
  sen min dagboks första blad
  men att jag får skriva dit liv
  bara tur
  det var inget val
  av alla dessa möten
  och allt som borde hänt
  hur sällan är jag orsak
  till att livet vänt

  jag har ingen ödestro
  den tanken ger ingen ro

  men vem vänder vindarna
  vem får mej att gå
  dit jag aldrig gått
  vem tänder stjärnorna
  som bara jag ser
  i dina ögon
  vem vänder vindarna
  och för mej dit
  min tanke
  aldrig nått

  så många år som jag levt
  med den jag ville vara
  så många kvinnor som jag spelat
  men aldrig gjort det bra
  måste våga bara vara
  med minnet av det barn
  som lät livet välja
  och våga säga JA

  Read more: http://artists.letssingit.com/eva-da...#ixzz2u8dR3gYo
  LetsSingIt - Your favorite Music Community
   
 2. Aranel said:

  Default

  It was eternity seconds
  Three short breaths
  The whole life turned
  Who chose
  Not me
  I heard words from my lips
  Which never rested in my mouth
  Thoughts never thought
  As new walls in a room

  As if we never loved
  Since my diary's first page
  But that I get to write life
  Just luck
  It wasn't a choice
  Of all these encounters
  And all that should have happened
  How rarely am I the reason
  That life turned

  I have no belief in faith
  That thought gives no peace

  But who turns the winds
  Who makes me go
  To where I have never went
  Who turn on the stars
  Which only I can see
  In your eyes
  Who turns the winds
  And brings me where
  My thought
  Never reached

  So many years that I have lived
  With who I wanted to be
  So many women that I have played
  But never done it well
  Must dare to just be
  With the memory of the child
  Who chose life choose
  And dare to say YES