Orhan Ölmez - Türkü

Thread: Orhan Ölmez - Türkü

Tags: None
 1. amnah's Avatar

  amnah said:

  Red face Orhan Ölmez - Türkü

  Gelsene

  Kimi sever,kimi sevmez el fikrine aklın ermez,
  Kimi güler,kimi gülmez dost bildiğin fayda etmez.

  Ömrümün gülleri açsın sen gel ki gönüller coşsun,
  Nur yüzün kandiller yaksın, kem gözler tenhaya kaçsın.
  Gamzene nazar değmesin yadeller elini sürmesin
  El dili söz söylemesin,bülbüller feryad etmesin.

  Kurban olduğum gelsene, ölmeden gelsene;
  Canıma can ol ey sevdiğim ben ölmeden gelsene.

  Kimi yanar, kimi söner kül nerdedir aklın ermez,
  Kimi susar, kimi söyler sır kimdedir belli olmaz.
   
 2. selim said:

  Default Orhan Ölmez-Gelsene

  ...

  Orhan Ölmez-Gelsene

  Kimi sever, kimi sevmez el fikrine aklın ermez,
  * some Love, some don't, mind doesn't reach what others think

  Kimi güler, kimi gülmez dost bildiğin fayda etmez.
  * some Laugh, some don't, that you know as friend becomes of no use

  Ömrümün gülleri açsın sen gel ki gönüller coşsun,
  * may roses of my Life blossom, may you come and hearts exuberate

  Nur yüzün kandiller yaksın, kem gözler tenhaya kaçsın.
  * may your bright face Light up candles, may evil eyes run away

  Gamzene nazar değmesin yadeller elini sürmesin
  * Let glances not touch your dimple, may unfamiliar hands never do

  El dili söz söylemesin, bülbüller feryad etmesin.
  * may unknown tongues never speak, may nightingales not scream

  Kurban olduğum gelsene, ölmeden gelsene;
  * come may you for whom I'm to be sacrificed, come before I die

  Canıma can ol ey sevdiğim ben ölmeden gelsene.
  * give Life to my soul, O! my beloved, come before I die

  Kimi yanar, kimi söner kül nerdedir aklın ermez,
  * some burn, some fade away, where ashes are nobody knows

  Kimi susar, kimi söyler sır kimdedir belli olmaz.
  * some keep their silence, some would tell, who the secret has, nobody knows

  ...
   
 3. amnah's Avatar

  amnah said:

  Red face Orhan Ölmez - Gesi Bağları

  Gesi bağlarından dolanıyorum
  Yitirdim yarimi amman aranıyorum
  Bir tek selamına güveniyorum
  Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
  Halimdan anlamaz ben o yari neyleyim
  Gesi bağlarında üç top gülüm var
  Hey allahtan korkmaz sana da bana ölüm var
  Ölüm varsa şu dünyada zulüm var
  Atma garip anam beni dağlar ardına
  Kimseler yanmasın anam yansın derdime

   
 4. amnah's Avatar

  amnah said:

  Red face orhan ölmez - sorma ne haldeyim

  Gün ağarınca boynum bükülür
  Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır

  Sorma ne haldeyim
  Sorma kederdeyim
  Sorma yangınlardayım zaman zaman
  Sorma utanırım
  Sorma söyleyemem
  Sorma nöbetlerdeyim başım duman

  Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş
  Kor kor ateşler yanıyor içimde
  Aşkı beni kül ediyor...

   
 5. selim said:

  Default orhan ölmez - sorma ne haldeyim

  orhan ölmez - sorma ne haldeyim

  Gün ağarınca boynum bükülür
  * as day turns white, my head drops down (*gets desperate)

  Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır
  * I plunge into distances, my feelings are under pressure
  (* thinking deeply and depressed)

  Sorma ne haldeyim * don't ask how I am
  Sorma kederdeyim * never ask! I'm in sorrow

  Sorma yangınlardayım zaman zaman
  * never ask! I'm in fires from time to time

  Sorma utanırım * never ask! I'll be shy
  Sorma söyleyemem * don't ask I can't tell

  Sorma nöbetlerdeyim başım duman
  * never ask! I'm in crises, my head is smokey

  Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş
  * O! that fire is killing me gradually

  Kor kor ateşler yanıyor içimde
  * embers are burning inside me

  Aşkı beni kül ediyor...
  * her Love is turning me into ashes

  ---
  * "never ask" stands for "if you ask/if you want to know" here
   
 6. selim said:

  Default Orhan Ölmez - Gesi Bağları


  Orhan Ölmez - Gesi Bağları  Gesi bağlarından dolanıyorum
  * I'm wandering through Gesi vineyard(s)

  Yitirdim yarimi amman aranıyorum
  * I've lost my beLoved, oh dear, I'm looking around

  Bir tek selamına güveniyorum
  * I trust in her/your hallo only

  Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
  * come and sit beside me, Let me tell my situation

  Halimdan anlamaz ben o yari neyleyim
  * what shall I do with that beloved
  who doesn't understand/care how I am

  Gesi bağlarında üç top gülüm var
  * I have three bundles of roses in Gesi vineyard(s)

  Hey allahtan korkmaz sana da bana ölüm var
  * O! you, the God-non-fearing,
  there is death for you and me, too

  Ölüm varsa şu dünyada zulüm var
  * if there is death in this world, there is cruelty
  or
  * if there is death, there is cruelty in this world

  Atma garip anam beni dağlar ardına
  * don't throw me my poor mother behind the mountains

  Kimseler yanmasın anam yansın derdime
  * may noone feel sorry for me but my mother
  ---
  note: kimseler is plural of kimse/noone
   
 7. amnah's Avatar

  amnah said:

  Red face Kurusa Fidanım

  Kurusa Fidanım Güllerim Solsa
  Göynümde Solmayan Gülümsün Benim (Canımsın Benim)
  Yaprakların Gazel Olsa Dökülse
  Daha Taze Fidan Dalımsın Benim

  Ağarsa Saçların Belin Bükülse
  Birer Birer Hep Dişlerin Dökülse (Canım Dökülse)
  Kurusa Vücudun Kanın Çekilse
  Yine Şu Gönlümün Yârisin Benim

  Bülbülün Gül İçin Zâr-I Misâli
  Kerem'in Bağrının Nâr-I Misâli
  İnler Garip Gönlüm Arı Misâli
  Tadına Doyulmaz Balımsın Benim
   
 8. amnah's Avatar

  amnah said:

  Red face Senin Gecen Güne Benzer

  Senin gecen güne benzer
  Derdin tasan güle benzer
  Yar sevsen de sevmesen de
  Dert benimdir kime neyler oy
  Sen sevsen de sevmesen de
  Ağlatsan da sızlatsan da
  Yerden yere hep vursan da
  Aşkım çoktan daha fazla
  Akıl veren ziyadedir
  Söylenenler rivayettir
  El alem hep keyiftetir
  Aklım şaşar içim geçer
  Bu devran hep böyle döner
  Yar sussam da söylesem de
   
 9. amnah's Avatar

  amnah said:

  Red face ya olmasaydın

  Dün düşündümde ya olmasaydın hayatımda
  Düşündümde olmasaydın yanımda..
  Ne zor ne tatsız olurdu dünya
  Olmasaydı sesin kulaklarımda…
  Kıymet bilmeli,
  Sevmeli,
  Değer vermeli,
  Görmeli,
  Düşün ya olmasaydık hayatta
  Kabullenmeli bazı şeyleri
  Kırmayalım gel birbirimizi
  Düşün ya olmasaydık bundan sonra
   
 10. selim said:

  Default ya olmasaydın - what if you didn't exist

  ...

  ya olmasaydın - what if you didn't exist

  Dün düşündüm de ya olmasaydın hayatımda
  * yesterday I was thinking what if you hadn't been in my Life

  Düşündüm de olmasaydın yanımda..
  * what if you hadn't been by my side

  Ne zor ne tatsız olurdu dünya
  * how hard, how tasteless would the world be

  Olmasaydı sesin kulaklarımda…
  * if your voice were not in my ears


  Kıymet bilmeli, // one should know,
  Sevmeli, // Love,
  Değer vermeli, // appreciate,
  Görmeli, // and see.


  Düşün ya olmasaydık hayatta
  * think about it, what if we weren't in Life

  Kabullenmeli bazı şeyleri
  * one should accept certain things

  Kırmayalım gel birbirimizi
  * come, Let's not break each other('s heart)

  Düşün ya olmasaydık bundan sonra
  * think about it, what if we didn't exist from now on.

  ---
  note:
  düşündüm [de] - I thought
  [and came to a conclusion].
   
 11. selim said:

  Default Senin Gecen Güne Benzer

  Senin gecen güne benzer // your night resembles the day
  Derdin tasan güle benzer // your worries resemble a rose
  Yar sevsen de sevmesen de // beLoved, whether you Love or not
  Dert benimdir kime neyler oy // the trouble is mine, it makes no harm to anybody, ah!
  Sen sevsen de sevmesen de // whether you Love or not
  Ağlatsan da sızlatsan da // whether you make cry or give pain,
  Yerden yere hep vursan da // smash from one place to another
  Aşkım çoktan daha fazla // my Love is much more than much
  Akıl veren ziyadedir // advice givers are many
  Söylenenler rivayettir // what's said is a story
  El alem hep keyiftedir // people are always in pleasure
  Aklım şaşar içim geçer // my mind is startled, I'm about to faint
  Bu devran hep böyle döner // this time-wheel rotates in this way for ever,
  Yar sussam da söylesem de // beLoved, whether I keep silent or speak
   
 12. selim said:

  Default Kurusa Fidanım

  ...

  Kurusa fidanım güllerim solsa
  * had my bush withered, my roses turned pale,

  Göynümde solmayan gülümsün benim (canımsın benim)
  * you would be my never-paling rose in my heart (you are my soul)
  (göynümde -> gönlümde)

  Yaprakların gazel olsa dökülse
  * had your leaves fallen off like (the words of) a poem

  Daha taze fidan dalımsın benim
  * you would be my much fresh bush branch.

  Ağarsa saçların belin bükülse
  *had your hair become white(nd), your waist bent

  Birer birer hep dişlerin dökülse (canım dökülse)
  * had your teeth fallen off one by one (so had my soul)

  Kurusa vücudun kanın çekilse
  *had your body withered, with no blood remaining

  Yine şu gönlümün yârisin benim
  * yet, you would be the beloved of my heart

  Bülbülün gül için zâr-ı misâli
  * like mourning of the nightingale for the rose

  Kerem'in bağrının nâr-ı misâli
  * like fire of the bosom of Kerem

  İnler garip gönlüm arı misâli
  * mourns my poor heart like the bee

  Tadına doyulmaz balımsın benim
  * you are my honey, with an insatiable taste
   
 13. amnah's Avatar

  amnah said:

  Red face Kız Senin

  Her sabah her saher vakti çıkar çıkar bakarsın

  Bilmiyorum ne derdin var kız senin senin senin

  Dertlisine aşk oduna Yakarsın bu canımı

  Kız senin senin seninde derdin neydi senin

  Yar senin senin seninde derdin neydi senin

  Bahar gelmeyincen anam güller açılmazımış

  Yavrusuz yayalaya anam konup güçülmezimiş

  Uykudan mı kakdın anam gözün açıılmazımış
  Last edited by amnah; 03-25-2015 at 03:25 AM.
   
 14. selim said:

  Default Kız Senin

  ...

  Kız Senin - girl, your ...


  Her sabah her seher vakti çıkar çıkar bakarsın
  * every mourning, when day breaks, you go out, and
  in and out, and look/watch

  Bilmiyorum ne derdin var kız senin senin senin
  * I don't know what your trouble is, O! girl

  Dertli sinem aşk oduna Yakarsın bu canımı
  * my sorrowful chest, you burn this soul of mine in Love fire

  Kız senin senin senin de derdin neydi senin
  (Kız derdin neydi senin)
  * girl! what was your trouble?

  Yar senin senin senin de derdin neydi senin
  * beLoved! what was your trouble?

  Bahar gelmeyince anam güller açılmaz (*imiş)
  * when the spring comes not, O! mother, roses
  blossom not (*they said so)

  Yavrusuz yaylaya anam konup göçülmez (*imiş)
  * without child, on the plateau, O! mother, one
  can't settle and move further (migrate) (*they said so)
  (or on a plateau without child)

  Uykudan mı kalktın anam gözün açılmaz (*imiş)
  * did you get up from sleep, O! mother, your eyes
  won't open (*they said so)
  ---
  od= fire.
   
 15. amnah's Avatar

  amnah said:

  Red face canin gibi

  Gözlerin sanki bir hançer
  Bana aşkın saplar gibi
  Görmüyorsun şu halimi
  Yüzün bana el gibi

  Öyle masum sevmiştim ki
  Aşkın bana lutüf gibi
  Nasıl desem sevdiğimi
  Son sözümü söyler gibi

  Bir kuş olsam uçsam ah konsam kalbine
  Hep içinde kalsam canın gibi
  Anlatsam halimi, söylesem derdimi
  Gözlerinde bulsam saadetimi

  Yüreğim sanki bir ırmak
  Sana doğru akar gibi
  Anlasaydın şu halimi
  Her derdime derman gibi

  Öyle büyük bir sevda ki
  Anlatılmaz şiir gibi
  Nasıl desem sevdiğimi
  Son sözümü söyler gibi
   
 16. amnah's Avatar

  amnah said:

  Red face Açma Zülüflerin

  Açma zülüflerin yar, yar, yellere karşı,
  Senin zülfün benim, benim, telim değil mi?
  Bülbül figan eder, güllere karşı,
  O yar benim gülüm, gülüm, gülüm değil mi?
  Sallama saçların yar, yar, sen de kurursun,
  Azrail misali yar, yar, canım alırsın.
  Etme bu cefayı yar, yar, kanlım olursun,
  Bu kul senin kulun, kulun değil mi?
   
 17. amnah's Avatar

  amnah said:

  Red face Gülom

  Karasevda derler buna
  Bir kere tutulmaya gör
  Yapıştım mı bir yakana
  Ateşlere yanmayı gör

  Beni benden aldın gülom
  Beni benden çaldın gülom
  Bu can nasıl
  Dayansın yokluğuna söyle gülom

  Yansın bu gönlüm yansında
  Kavrulsun aşk ocağımda
  Bedenimi kefen sarsın
  Gönül seni unutursa
   
 18. amnah's Avatar

  amnah said:

  Red face Dağlara Düşünce Ayaz

  Bugün Son Gelişim Gardaş
  Son Görüşümdür
  Bugün Son Gelişim Dostum
  Son Görüşümdür
  Gidip De Dönmemek Varmış
  Gelip De Görmemek Varmış
  Dünya Hali Bir Yalanmış
  Sen Hakkını Helal Eyle
  Dağlara Düşünce Ayaz
  Belki Gelemem Ben Bu Yaz
  Giymiş Olurum Bembeyaz
  Sen Hakkını Helal Eyle
  Sevgili Dostum Kardeşim
  Biliyorum Sana Acı Verecek Bu Seslenişim
  Sen Yine Hayırla Git Hayırla Dön Diyeceksin
  Bende Sana Görüşmek Üzere Kardeş Diycem
  Ama Başka Bir Şey Demek Geliyor İçimden
  Dönüş Yollarımı Sarp Yokuşlar Sarmış Olur Belki
  Bu Kez Dönüşüm Puslar Arasında Kalır Belki
  Talan Oldum Talan Oldum
  Yaşadım Da Yalan Oldum
  Bahçem De Güllerim Soldu
  Ne Zaman Üzülsem Ağlasam Yanımda Sen Oldun
  Ne Zaman Sevinsem Gülsem Canımda Sen
  Sayfa Sayfa Hatıram Da Kalem Kalem Anımda Sen
  Şimdi Gidiyorum ve Senden Son Bir Şey İstiyorum
  Aklına Her Gelişimde Hayır Duanı Esirgeme
  Belki Dönemem Kardeş Sen Hakkını Helal Eyle