Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Junior Member
  Join Date
  Dec 2014
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Harut - eka asem qez ARMENIAN song translation

  http://m.youtube.com/watch?v=V8T_CsPYOBQ

  Can someone please help me translate this song to english?? Ita very important to me!

  Thank you

 2. #2
  Senior Member ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar
  Join Date
  Feb 2012
  Thanks
  5
  Thanked 33 Times in 24 Posts

  Quote Originally Posted by Myloveb View Post
  http://m.youtube.com/watch?v=V8T_CsPYOBQ

  Can someone please help me translate this song to english?? Ita very important to me!

  Thank you
  Հարութ Փամբուկչյան “Հիմա եկա ասեմ քեզ” Երգի բառեր Եւ թարգմանութուն
  Harout Pamboukjian “Hima Yeka Asem Kez” song lyrics & translation

  Ես քեզանից հեռացա
  Yes kezanits herrasta
  [I left you]
  Ջահել ջիվան ծերացա
  Jahel jivan tseratsa
  [Young and healthy, I became old]
  Ինչ խոսքով ինձ խափեցիր
  Inch khoskov indz khapetsir
  [With what words, did you lie to me/fool me]
  Սիրտս ու հոգիս հանեցիր
  Sirts u hokis hanetsir
  [My heart and soul, you took out]

  Հիմա եկա ասեմ քեզ
  Hima yeka asem kez
  [Now I’ve come to tell you]
  Չեմ դիմանա առանց քեզ
  Chem dimana arrants kez
  [I won’t survive without you]
  Հիմա եկա ասեմ քեզ
  Hima yeka asem kez
  [Now I’ve come to tell you]
  Չեմ դիմանա առանց քեզ
  Chem dimana arrants kez
  [I won’t survive without you]

  Եկել եմ որ ասեմ քեզ
  Yekel em vor asem kez
  [I’ve come to tell you]
  Չեմ դիմանա առանց քեզ
  Chem dimana arrants kez
  [I won’t survive without you]
  Եկել եմ որ ասեմ քեզ
  Yekel em vor asem kez
  [I’ve come to tell you]
  Չեմ դիմանա առանց քեզ
  Chem dimana arrants kez
  [I won’t survive without you]

  Սերս ետ տուր անաստված
  Sers yet toor anAstvats
  [Give my love back, you Godless being]
  Հիշիր օրերը մեր անցած
  Hishir oorer@ mer ansats
  [Remember the days of our past]
  Սերս ետ տուր անաստված
  Sers yet toor anAstvats
  [Give my love back, you Godless being]
  Հիշիր օրերը մեր անցած
  Hishir oorer@ mer ansats
  [Remember the days of our past]

  Հիմա եկա ասեմ քեզ
  Hima yeka asem kez
  [Now I’ve come to tell you]
  Չեմ դիմանա առանց քեզ
  Chem dimana arrants kez
  [I won’t survive without you]
  Հիմա եկա ասեմ քեզ
  Hima yeka asem kez
  [Now I’ve come to tell you]
  Չեմ դիմանա առանց քեզ
  Chem dimana arrants kez
  [I won’t survive without you]

  Եկել եմ որ ասեմ քեզ
  Yekel em vor asem kez
  [I’ve come to tell you]
  Կյանքս է տխուր առանց քեզ
  Kyanks e tkhoor arrants kez
  [My life is sad/depressing without you]
  Հիմա եկա ասեմ քեզ
  Hima yeka asem kez
  [Now I’ve come to tell you]
  Չեմ դիմանա առանց քեզ
  Chem dimana arrants kez
  [I won’t survive without you]

  Վալիկոն եմ ես երգիչ
  Valikon em yes yerkich
  [I am Valiko (male name), the singer]
  Ախ դու եղիր ինձ փրկիչ
  Akh, doo yeghir indz prkich
  [Oh, be my savior]
  Նայվածքներդ կործանիչ
  Nayvatsknerd kortsankich
  [Your glances are mesmerizing]
  Գոնե սիրիր, ախ, ինձ մի քիչ
  Gone sirir, akh, indz mi kich
  [At least love, oh, me a little]

  Եկել եմ որ ասեմ քեզ
  Yekel em vor asem kez
  [I’ve come to tell you]
  Կյանքս է տխուր առանց քեզ
  Kyanks e tkhoor arrants kez
  Եկել եմ որ ասեմ քեզ
  Yekel em vor asem kez
  [I’ve come to tell you]
  Չեմ դիմանա առանց քեզ
  Chem dimana arrants kez
  [I won’t survive without you]

  Եկել եմ որ ասեմ քեզ
  Yekel em vor asem kez
  [I’ve come to tell you]
  Կյանքս է տխուր առանց քեզ
  Kyanks e tkhoor arrants kez
  [My life is sad/depressing without you]
  Եկել եմ որ ասեմ քեզ
  Yekel em vor asem kez
  [I’ve come to tell you]
  Կյանքս է տխուր առանց քեզ
  Kyanks e tkhoor arrants kez
  [My life is sad/depressing without you]

Similar Threads

 1. Havata Song and Lyrics (Armenian)
  By feuersteve in forum Armenian, Chechen & Georgian lyrics translation
  Replies: 8
  Last Post: 12-27-2012, 04:50 PM
 2. Eleni Vitali - Greek and Armenian song - Lyrics and Translation Please
  By delphisaphid in forum Greek lyrics translation
  Replies: 8
  Last Post: 03-11-2012, 11:20 AM
 3. Translation Suro & Super Sako - Kyank es (Armenian song)
  By ArturFien in forum Armenian, Chechen & Georgian lyrics translation
  Replies: 0
  Last Post: 12-25-2011, 03:05 PM
 4. ID Original (Armenian song)
  By yosis in forum Non-English Songs!
  Replies: 0
  Last Post: 06-02-2011, 06:41 PM
 5. Kouyr Grounk by Haig Yazdjian (Armenian to english song translation)
  By Turi Vaturi in forum Armenian, Chechen & Georgian lyrics translation
  Replies: 4
  Last Post: 11-14-2010, 03:31 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions