Results 1 to 4 of 4
 1. #1
  Junior Member
  Join Date
  Dec 2014
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default HARUT - Hima eka asem qez

  http://m.youtube.com/watch?v=V8T_CsPYOBQ


  Can you please translate this song for me??

  Thank you so much

 2. #2
  Senior Member ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar
  Join Date
  Feb 2012
  Thanks
  5
  Thanked 33 Times in 24 Posts

  Quote Originally Posted by Myloveb View Post
  http://m.youtube.com/watch?v=V8T_CsPYOBQ


  Can you please translate this song for me??

  Thank you so much
  I'd love to translate that song for you, but please make a separate thread for it so the moderators don't delete it from here later. Happy holidays!

 3. #3
  Ange ou Demon Amethystos's Avatar
  Join Date
  Dec 2007
  Thanks
  700
  Thanked 1,035 Times in 680 Posts

  Job's done ARMENIAtheBEAUTIFUL.

  Happy holidays to you also!
  "Gilgamesh, where are you hurrying to?
  You will never find that life for which you are looking.
  When the gods created man they allotted to him death,
  but life they retained in their own keeping"

 4. #4
  Senior Member ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar
  Join Date
  Feb 2012
  Thanks
  5
  Thanked 33 Times in 24 Posts

  Quote Originally Posted by Amethystos View Post
  Job's done ARMENIAtheBEAUTIFUL.

  Happy holidays to you also!

  Thank you, Amethystos! Way to handle!

  Հարութ Փամբուկչյան “Հիմա եկա ասեմ քեզ” Երգի բառեր Եւ թարգմանութուն
  Harout Pamboukjian “Hima Yeka Asem Kez” song lyrics & translation

  Ես քեզանից հեռացա
  Yes kezanits herrasta
  [I left you]
  Ջահել ջիվան ծերացա
  Jahel jivan tseratsa
  [Young and healthy, I became old]
  Ինչ խոսքով ինձ խափեցիր
  Inch khoskov indz khapetsir
  [With what words, did you lie to me/fool me]
  Սիրտս ու հոգիս հանեցիր
  Sirts u hokis hanetsir
  [My heart and soul, you took out]

  Հիմա եկա ասեմ քեզ
  Hima yeka asem kez
  [Now I’ve come to tell you]
  Չեմ դիմանա առանց քեզ
  Chem dimana arrants kez
  [I won’t survive without you]
  Հիմա եկա ասեմ քեզ
  Hima yeka asem kez
  [Now I’ve come to tell you]
  Չեմ դիմանա առանց քեզ
  Chem dimana arrants kez
  [I won’t survive without you]

  Եկել եմ որ ասեմ քեզ
  Yekel em vor asem kez
  [I’ve come to tell you]
  Չեմ դիմանա առանց քեզ
  Chem dimana arrants kez
  [I won’t survive without you]
  Եկել եմ որ ասեմ քեզ
  Yekel em vor asem kez
  [I’ve come to tell you]
  Չեմ դիմանա առանց քեզ
  Chem dimana arrants kez
  [I won’t survive without you]

  Սերս ետ տուր անաստված
  Sers yet toor anAstvats
  [Give my love back, you Godless being]
  Հիշիր օրերը մեր անցած
  Hishir oorer@ mer ansats
  [Remember the days of our past]
  Սերս ետ տուր անաստված
  Sers yet toor anAstvats
  [Give my love back, you Godless being]
  Հիշիր օրերը մեր անցած
  Hishir oorer@ mer ansats
  [Remember the days of our past]

  Հիմա եկա ասեմ քեզ
  Hima yeka asem kez
  [Now I’ve come to tell you]
  Չեմ դիմանա առանց քեզ
  Chem dimana arrants kez
  [I won’t survive without you]
  Հիմա եկա ասեմ քեզ
  Hima yeka asem kez
  [Now I’ve come to tell you]
  Չեմ դիմանա առանց քեզ
  Chem dimana arrants kez
  [I won’t survive without you]

  Եկել եմ որ ասեմ քեզ
  Yekel em vor asem kez
  [I’ve come to tell you]
  Կյանքս է տխուր առանց քեզ
  Kyanks e tkhoor arrants kez
  [My life is sad/depressing without you]
  Հիմա եկա ասեմ քեզ
  Hima yeka asem kez
  [Now I’ve come to tell you]
  Չեմ դիմանա առանց քեզ
  Chem dimana arrants kez
  [I won’t survive without you]

  Վալիկոն եմ ես երգիչ
  Valikon em yes yerkich
  [I am Valiko (male name), the singer]
  Ախ դու եղիր ինձ փրկիչ
  Akh, doo yeghir indz prkich
  [Oh, be my savior]
  Նայվածքներդ կործանիչ
  Nayvatsknerd kortsankich
  [Your glances are mesmerizing]
  Գոնե սիրիր, ախ, ինձ մի քիչ
  Gone sirir, akh, indz mi kich
  [At least love, oh, me a little]

  Եկել եմ որ ասեմ քեզ
  Yekel em vor asem kez
  [I’ve come to tell you]
  Կյանքս է տխուր առանց քեզ
  Kyanks e tkhoor arrants kez
  Եկել եմ որ ասեմ քեզ
  Yekel em vor asem kez
  [I’ve come to tell you]
  Չեմ դիմանա առանց քեզ
  Chem dimana arrants kez
  [I won’t survive without you]

  Եկել եմ որ ասեմ քեզ
  Yekel em vor asem kez
  [I’ve come to tell you]
  Կյանքս է տխուր առանց քեզ
  Kyanks e tkhoor arrants kez
  [My life is sad/depressing without you]
  Եկել եմ որ ասեմ քեզ
  Yekel em vor asem kez
  [I’ve come to tell you]
  Կյանքս է տխուր առանց քեզ
  Kyanks e tkhoor arrants kez
  [My life is sad/depressing without you]

 5. The Following User Says Thank You to ARMENIAtheBEAUTIFUL For This Useful Post:
  Amethystos (12-25-2014)

Similar Threads

 1. Harut pambukchyan - hima eka asem qez
  By Myloveb in forum Armenian, Chechen & Georgian lyrics translation
  Replies: 2
  Last Post: 12-25-2014, 04:12 PM
 2. Harut - eka asem qez ARMENIAN song translation
  By Myloveb in forum Lyrics request
  Replies: 1
  Last Post: 12-25-2014, 01:34 PM

Posting Permissions