Sirusho - Mi Togh Indz Menak (Acoustic) | Սիրուշո - Մի Թող Ինձ Մենակ (TO ENGLISH)

Thread: Sirusho - Mi Togh Indz Menak (Acoustic) | Սիրուշո - Մի Թող Ինձ Մենակ (TO ENGLISH)

Tags: None
 1. Pattmoreira's Avatar

  Pattmoreira said:

  Default Sirusho - Mi Togh Indz Menak (Acoustic) | Սիրուշո - Մի Թող Ինձ Մենակ (TO ENGLISH)

  [QSg5cYFldI0]https://www.youtube.com/watch?v=QSg5cYFldI0[/video]

  Hello everyone,

  can anyone translate this song into English?

  Thank you very much.
   
 2. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  Quote Originally Posted by Pattmoreira View Post
  [QSg5cYFldI0]https://www.youtube.com/watch?v=QSg5cYFldI0[/video]

  Hello everyone,

  can anyone translate this song into English?

  Thank you very much.
  Sirusho - Mi Togh Indz Menak | Սիրուշո - Մի Թող Ինձ Մենակ | Sirusho "Do Not Leave Me Alone"
  (LYRICS, TRANSLITERATION, AND TRANSLATION FROM ARMENIAN TO ENGLISH)

  Ինձ տես Ես կամ Ես իրական եմ ու կանգնած եմ քո առջև վստահ
  Indz tes, es kam, es irakan em u kangnac em qo arjev vstah
  (See me, I exist, I am real and standing in front of you sure of myself)

  Ինձ պես դու կաս Բայց դու դողում ես, մոլորված չգիտես ինչ անել
  Indz pes du kas, bayc du doghum es molorvac chgites inch anel,
  (Like me you exist, but you are shaking and lost and don't know what to do)

  Մնալ, թե ինձ կորցնել անդարձ
  Mnal, te indz korcnel andardz
  (To stay, or to lose me indefinitely)

  Մի թող ինձ մենակ, Ետ հետո ինձ չես բերելու
  Mi togh indz menak, et heto indz ches berelu,
  (Do not leave me, you will not be able to able to bring me back)

  Մի թող ինձ մենակ Քեզ է շատ դժվար լինելու Հասկացիր ա՛յդ դու
  Mi togh indz menak, qez e shat djvar linelu, haskacir ayd du
  (Do not leave me alone, it is going to be very difficult for you, understand that)

  Մի թող ինձ մենակ Քո սիրտն է ավելի ցավելու
  Mi togh indz menak, qo sirtn e aveli cavelu,
  (Do not leave me alone, your heart is going to hurt even more)

  Մի թող ինձ մենակ Չեմ խնդրել երբեք, բայց հիմա քեզ խնդրում եմ ես
  Mi togh indz menak, chem xndrel erbeq, bayc hima qez xndrum em es
  (Do not leave me alone, I have never begged, but right now I am begging you)

  Մի թող ինձ մենակ
  Mi togh indz menak
  (Do not leave me alone)

  Ինձ տես, ես կամ Որքան էլ որ ցավեմ ինձ չեմ թողնի տեսնես ընկած
  Indz tes, es kam, vorqan el, vor cavem indz chem toghni tesnes ynkac,
  (See me, I exist, however much I may hurt I will not allow you to see me fallen/down)

  Պայքար ինքս իմ դեմ
  Payqar inqs im dem
  (Struggle, within myself)

  Հպարտություն, որ իմ պաշտպանն է ողջ կյանքում եղել Կարող է ինձ քեզնից զրկել
  Hpartutyun, vor im pashtpann e voxj kyanqum eghel karogh e indz qeznic zrkel
  (Pride, which has been my protection my whole life, can separate me from you)

  Մի թող ինձ մենակ Ետ հետո ինձ չես բերելու
  Mi togh indz menak, yet heto indz ches berelu,
  (Do not leave me alone, you will not be able to able to bring me back)

  Մի թող ինձ մենակ Քեզ է շատ դժվար լինելու Հասկացիր ա՛յդ դու
  Mi togh indz menak, qez e shat djvar linelu, haskacir ayd du
  (Do not leave me alone, it is going to be very difficult for you, understand that)

  Մի թող ինձ մենակ, Քո սիրտն է ավելի ցավելու
  Mi togh indz menak, qo sirtn e aveli cavelu,
  (Do not leave me alone, your heart is going to hurt even more)

  Մի թող ինձ մենակ Չեմ խնդրել երբեք, բայց հիմա քեզ խնդրում եմ ես
  Mi togh indz menak, chem xndrel erbeq, bayc hima qez xndrum em es
  (Do not leave me alone, I have never begged, but right now I am begging you)

  Մի թող ինձ մենակ
  Mi togh indz menak
  (Do not leave me alone)
   
 3. Amethystos's Avatar

  Amethystos said:

  Smile I enjoyed the original version better

  [g4NNtvEIQh0]https://www.youtube.com/watch?v=g4NNtvEIQh0[/video]

  Btw I was thinking that she is now a mature artist PLUS she already has some experience in the ESC.
  I wonder why she doesn't return for a second time with a more political song ..... times are harder than 2008
  Last edited by Amethystos; 05-12-2016 at 03:00 PM.
  "Gilgamesh, where are you hurrying to?
  You will never find that life for which you are looking.
  When the gods created man they allotted to him death,
  but life they retained in their own keeping"
   
 4. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  Quote Originally Posted by Amethystos View Post
  [g4NNtvEIQh0]https://www.youtube.com/watch?v=g4NNtvEIQh0[/video]

  Btw I was thinking that she is now a mature artist PLUS she already has some experience in the ESC.
  I wonder why she doesn't return for a second time with a more political song ..... times are harder than 2008
  She's a lovely and talented singer. She comes from a family who has a long history of involvement in music. However, I have lost respect for her since she married a former Armenian president's son. That president is responsible for a lot of the corruption in Armenia. They have caused so much pain on our people-- random beatings, stealing our nation's money, stealing votes, etc. Sirusho also created a clothing line with traditional Armenian clothing-- and like her father in law-- she was charging outrageous prices even though she knew no one could afford the items if they were living on legitimately earned salaries. Only thieves like her family would be able to afford those items. And the most painful part was that she would explain in interviews that she created the clothing line because she was so proud of being Armenian and wanted to pass the trend of traditional Armenian attire to the next generation of Armenians. Basically, she's a fraud like her family.

  For that reason, I hope she never represents Armenia again. I hope more worthy Armenians like System of a Down represent Armenia in the ESC. They've done some incredible things for our nation and I would be so proud to have them represent us. (P.S. I think Iveta should have placed much higher than 7th-- of course, bias put aside. My favorites this year were Russia, Armenia, and Ukraine [not in any particular order]).