הראל סקעת - שיבואו עלינו (קליפ) (To English)

Thread: הראל סקעת - שיבואו עלינו (קליפ) (To English)

Tags: None
 1. Pattmoreira's Avatar

  Pattmoreira said:

  Thumbs up הראל סקעת - שיבואו עלינו (קליפ) (To English)

  [MGD_8ni-wtA]https://www.youtube.com/watch?v=MGD_8ni-wtA&feature=youtu.be[/video]

  Hi everyone,

  can someone please translate this pearl to English? Harel never disappoints.
   
 2. yosis's Avatar

  yosis said:

  Default

  פתאום נשכבנו שם תקועים במבטנו,
  Suddenly we lay down, we are we were stuck in our glance
  אתה באש אני שייך יותר לרוח.
  you are in the fire
  I'm more suitable for the spirit
  אמרת ״אין לי בעיה עם מלחמות,
  אך כמו כולם כך גם אני צריך לנוח״
  you said
  I have nothing against wars \ i dont have any problmes about wars
  but as everyone else, also to me deserve
  to take a break
  זוכר עצרנו שם, קפואים עד עצמותינו,
  Do you remember? When we stopped there, we were freezes till to our bones,
  יושבים ומחכים שייפסק הגשם.
  We are sitting and waiting for the the rain will stop
  מלא שטויות עושים בשם אהבתנו,
  We are doing a lot of nonsense on behalf of our love
  מתי נגדל ונגמל מזה בעצם.
  When we are will grow up, and in fact we will weaned from these things
  וכשיבוא, נו מי אם לא,
  מה נגיד לו,
  אולי שדי לנו כבר.
  and when he will come , okay so who if not
  what we will tell him
  Maybe that for us it enough
  וכשיבוא, נפציר בו,
  כבר חיינו פה שנים,
  מחכים לרחמים
  שיבואו עלינו.
  זה כל כך מרגיש הזמן...
  And when he will come , we are will plead with him
  We've lived here for years,
  We are waiting for mercy that will come on us
  we are can to feel so good the time that pass
  פתאום נבהלנו קצת, חוזרים על עקבותינו,
  מה שאבד או התפספס לנו בדרך,
  שקועים במחשבות של מה יבוא עלינו,
  במקום ליפול לגאווה כורע ברך.
  Suddenly we are became frightened a little bit, we are retracing our steps back,
  What has been lost or went wrong in our path
  we are deep in in thoughts about what will happen to us
  Instead to falling into pride i kneels down.
  וכשיבוא, נו מי אם לא,
  מה נגיד לו,
  אולי שדי לנו כבר.
  וכשיבוא, נפציר בו,
  כבר חיינו פה שנים,
  מחכים לרחמים
  שיבואו עלינו.
  זה כל כך מרגיש הזמן...

  או שתיפול האש
  או בחסדי שמיים
  אם לא ניפול מהרגליים
  נחכה עוד
  שיבואו עלינו.

  Or when the fire will fall
  Or a stroke of fortune, if we are will not fall from our feet
  we are wait even more, for they to come on us