Önskar att du och jag var samma
Att vi kunde se varandra för dem vi är
Önskar att vi inte hade länder
Kunde hindra det som händer omkring oss

Deseo que tú y yo fuéramos iguales
Que pudiésemos vernos por lo que somos
Desearía que no tuviéramos Países
Que pueda obstaculizar lo que sucede
a nuestro alrededor

Önskar att vi alla hade chansen att få leva i frid en tid
Sett så många själar lida leva på en dröm om ett värdigt liv

Deseo que todos tengamos la oportunidad de vivir en paz un tiempo
He visto tantas almas sufrir vivir en un sueño de una vida digna

Tänk dig världen fri från mörkret vi skapar
Om vi kunde vakna och se vad vi gör
Tänk dig världen fri från alla gränser och från alla bränder
Allt vi slagits för

Imagínate el mundo libre de la oscuridad que creamos
Si pudiéramos despertar y ver lo que hacemos
Imagínate el mundo libre de todas las fronteras
y de todos los incendios
De todo por lo que hemos luchado

Önskar vi kunde följa våra drömmar
Och riva alla murar vi har kvar
Tiden torkar inga tårar
Om vi alltid målar samma sak

Deseo que pudiéramos seguir nuestros sueños
Y derribar todos los muros que nos quedan
El tiempo no seca ninguna lágrima
Si siempre pintamos lo mismo

Önskar att vi alla hade chansen att få leva i frid en tid
Sett så många själar lida leva på en dröm om ett värdigt liv

Deseo que todos tengamos la oportunidad de vivir en paz un tiempo
He visto tantas almas sufrir vivir en un sueño de una vida digna

Tänk dig världen fri från mörkret vi skapar
Om vi kunde vakna och se vad vi gör
Tänk dig världen fri från alla gränser och från alla bränder
Allt vi slagits för

Imagínate el mundo libre de la oscuridad que creamos
Si pudiéramos despertar y ver lo que hacemos
Imagínate el mundo libre de todas las fronteras
y de todos los incendios
De todo por lo que hemos luchado

Önskar att vi kunde sluta döma
Länna oss som hemma var vi än är
Tänka som vi vet borde tänka
Våga va oss själva hur vi än är

Deseo que pudiésemos terminar de juzgar
Sentirnos como en casa, dondequiera que estemos
Pensar como sabemos que debemos hacerlo
Atrevernos a ser nosotros mismos como somos,

Tänk dig världen fri från mörkret vi skapar
Om vi kunde vakna och se vad vi gör

Imagínate el mundo libre de la oscuridad que creamos
Si pudiéramos despertar y ver lo que hacemos