Vi rör oss nära kanten av världen
Du kastar en sten ner
I det ångande vattnet
Halvvägs men vi är ingenstans
Vi är vilse igen
Vi bara flyter med strömmarna

We move towards the edge of the world
You throw a stone down into the steaming water
Halfway but we are nowhere
We are lost again, we just float along with the currents

Det vi svor att minnas
Det glömde vi
Det vi borde glömt bort,
Det minns vi
Om det finns någon poäng med
Att gömma sig
Är det att vi kan försvinna in i drömmar om

What we swore to remember we forgot
What we should have forgotten we remembered
If there is any point in hiding oneself
It is that we can disappear into the dreams of when

När vi hade allting
En gång i tiden var allt det här vårt
Innan vi faller i varandras armar
Ska vi falla isär

We had it all
Once upon a time was all this ours
Before we fall into each other's arms
Will we fall apart

Vi la en liten ros på hennes grav
Och minns hur hon sa:
Det nya Sverige är grymt och snålt och fult
Men livet är kort, för kort
För att slösas bort
Lämna hatet åt gamarna

We placed a little rose on her grave
And remember how she said:
"The new Sweden is cruel and mean and ugly"
But life is short, too short to be wasted
Leave hate to the vultures

Allt vi borde sparat det slängde vi
Allt vi hade lärt oss förträngde vi
Allt vi borde pratat om gömde vi
Allt vi skulle minnas, det glömde vi

All we should have saved we threw away
All we should have learned we repressed
And all we should have been talking about we hid
All we should have remembered we forgot

Vi som hade allting
En gång i tiden var allt det här vårt
Innan vi faller i varandras armar
Ska vi falla isär

We who had it all
Once upon a time was all this ours
Before we fall into each other's arms
Will we fall apart

Vi hade allting
En gång i tiden var allt det här vårt
Innan vi faller i varandras armar
Ska vi falla isär

We had it all
Once upon a time was all this ours
Before we fall into each other's arms
Will we fall apart

Vi hade allting
En gång i tiden var allt det här vårt
Innan vi faller i varandras armar
Ska vi falla isär
Vi hade allting
Vi hade allting
Vi hade allting
Vi hade allting
Vi hade allting
Vi hade allting
Vi hade allt

We had it all
Once upon a time was all this ours
Before we fall into each other's arms
Will we fall apart
We had everything
We had everything
We had everything
We had everything
We had everything
We had everything
had it all

https://youtu.be/8iNeeEDfRCg Before We Fall