You can be my guiding light
Keep me
Company in the night
That's all I need
All I want
Is for you to stay a little longer now
With arms around me
Like a border
Like the air I breathe
I let you in
Keep me warm underneath my skin
'Cause I'm
Giving in
To your touch
I can never get enough
Dive in deep
Into the ocean
Ocean
Ocean
Ocean

Du kan vara mitt ledande ljus
Håll mig
Sällskap i natten
Det är allt jag behöver
Allt jag vill
Är för dig att stanna lite längre nu
Med armar runt mig
Som en gräns
Som luften jag ands
Jag släpper in dig
Håll mig varm under min hud
För jag
Ger med mig
Till din beröring
Jag kan aldrig få nog
Dyk in djupt
In i havet
oceanen
oceanen
oceanen

You can be my safety zone
Somewhere
I can go and feel unknown
That's all I need
All I want
Is to stay a little longer now
Arms around me like a border
Like an endless stream
You take me in
To a place that I've never been
Now I'm
Giving in to your touch
I will never get enough
Dive in deep into the ocean
Ocean
Ocean
Ocean

Du kan vara min säkerhetszon
Någonstans
Kan jag gå och känna mig okänd
Det är allt jag behöver
Allt jag vill
Är för dig att stanna lite längre nu
Armar runt mig som en gräns
Som en oändlig ström
Du tar in mig
Till en plats som jag aldrig varit på
Nu ger jag
Med mig till din beröring
Jag kan aldrig få nog
Dyk in djupt in i havet
oceanen
oceanen
oceanen


https://youtu.be/MZPv-j0WZs4