hello!

Please anyone cand translate this song and also post transliterated lyrics. Thank you very Much!אש המבט שלך כובש ואני פה מתרגש / לא יכול לחיות יום בלעדייך / אם רק תתני לי הזדמנות לתקן את הטעות שעשיתי רגע לפנייך / כל הלילה חלמתי עלייך אבל קמתי בבוקר לבד / הלב הוא על דופק מאתיים / תני לי עוד ערב אחד / מטייל בעולם משתגע לא גיליתי אחרת ממך / תגידי אני לא יודע / לא מתאים אני קם והולך / אל ביתך / משפחתך / רק לתפוס לך את ידך / גם בקור / גם באש / בכל רגע מתרגש / שיגעת אותי ילדה / שיגעת את השכונה / איפה שהלכת שיגעת את כל המדינה / אש.../ זוכר את הרגע שלנו צחקנו על כל היקום / צבענו שמיים ביין / התחבקנו הלכנו עקום / ביליתי בכל תל אביב / את פרח שבא באביב / אם לא תפתחי לי ת׳דלת יש לי חלון מסביב / לביתך / משפחתך / רק לתפוס לך את ידך / גם בקור / גם באש / בכל רגע מתרגש / אש... / הלוואי ת׳כנסי להריון / ארלאדירלדדה / ונתחתן ביום ראשון / ארלאדירלדדה / ותעשי לי תאומים / ארלאדירלדדה / אז בואי נעשה חיים / ארלאדירלדדה / אש...