Lilu - Gna Gna (Armenian). Translation and transliteration of lyrics please?

Thread: Lilu - Gna Gna (Armenian). Translation and transliteration of lyrics please?

Tags: None
 1. 1inamillion1 said:

  Default Lilu - Gna Gna (Armenian). Translation and transliteration of lyrics please?

  An Armenian guy played me this song.

  I'm sure it means nothing romantic or special, but I'd love to get the lyrics translated and transliterated into English letters, please!


  https://www.youtube.com/watch?v=0yjH...8&spfreload=10
  Last edited by 1inamillion1; 10-29-2019 at 01:32 PM.
   
 2. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  Lyrics, Transliteration, and Translation from Armenian to English:

  Լիլու "Գնա, Գնա"
  Lilu “Gna, Gna”
  [Lilu "Go, Go"]

  Լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la
  [La, la, la, la]
  Լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la
  [La, la, la, la]
  Լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la
  [La, la, la, la, la]
  Լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la
  [La, la, la, la]
  Լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la
  [La, la, la, la]
  Լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la
  [La, la, la, la, la]

  Դու իմ սերն ես դարցել
  Du im sern es darcel
  [You've become my love]
  Ինձ չես մոռացել
  Indz ches morracel
  [You haven't forgotten me]
  Չե չես մոռացել
  Che, ches morracel
  [No, you haven't forgotten]
  Շատ ես ուշացել
  Shat es ushacel
  [You are very late (meaning, you missed your chance)]

  Զուր սեր ես փնտրում
  Zur ser es pntrum
  [You are looking for love in vain]
  Հույս սեր ես փնտրում դու իմ աչքերում ու իմ մտքերում
  Huys, ser es pntrum du im achqerum, u im mtqerum
  [You are looking for hope and love in my eyes, and in my mind]

  Դո ինձ համար հասարակ մի տղա
  Du indz hamar hasarak mi tgha
  [For me, you are a just a simple guy]
  Զուր սերը քո մաշեցիր անխնա
  Zur sirt@ qo mashecir anxnah
  [In vain, you wasted your heart]
  Անունը իմ լավ ե դու մոռանաս
  Anun@ im lav e du moranas
  [It's best you forget my name (meaning, forget about me)]
  Շուտ հեռանաս
  Shut herranas
  [That you quickly leave]

  Դե գնա, գնա
  De gna, gna
  [So go, go]
  Հեռու մնա
  Herru mna
  [Stay far away]
  Խոսքերն են քո զուր
  Xosqern en qo zur
  [Your words are in vain]
  Գնա, գնա
  Gna, gna
  [Go, go]
  Էլ մի մնա
  El mi mna
  [No longer stay]
  Իզուր, իզուր, իզուր
  Izur, izur, izur
  [In vain, in vain, in vain]

  Լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la
  [La, la, la, la]
  Լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la
  [La, la, la, la]
  Լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la
  [La, la, la, la, la]
  Լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la
  [La, la, la, la]
  Լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la
  [La, la, la, la]
  Լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la
  [La, la, la, la, la]

  Լա, լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la, la
  [La, la, la, la, la, la]
  Լա, լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la, la
  Լա, լա, լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la, la, la
  Լա, լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la, la
  Լա, լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la, la
  Լա, լա, լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la, la, la

  Դու գիշեր ու ցերեկ, ասում ես երնեկ
  Du gisher u cerek, asum es ernek
  [Night and day, you say "I wish"]
  Որ քեզ հետ խոսեմ, քեզ գոնե լսեմ
  Vor qez het xosem, qez gone lsem
  [So I speak with you, that I at least listen to you]

  Դու չես հասկանում
  Du ches haskanum
  [You don't understand]
  Չե, չես հասկանում
  Che, ches haskanum
  [No, you don't understand]
  Որ իրականում, քեզ չեմ պատկանում
  Vor irakanum, qez chem patkanum
  [That in reality, I don't belong to you]
  Դու ինձ համար հասարակ մի տղա
  Du indz hamar hasarak mi tgha
  [For me, you are just a simple guy]
  Զուր սիրտը քո մաշեցիր անխնա
  Zur sirt@ qo mashecir anxnah
  [In vain, you wasted your heart]
  Անունը իմ լավ է դու մոռանաս
  Anun@ im lav e du morranas
  [It's best you forget my name (meaning, forget about me)]
  Շուտ հեռանաս
  Shut herranas
  [That you quickly leave]

  Դե գնա, գնա
  De gna, gna
  [So go, go]
  Հեռու մնա
  Herru mna
  [Stay far away]
  Խոսքերն են քո զուր
  Xosqern en qo zur
  [Your words are in vain]
  Գնա, գնա
  Gna, gna
  [Go, go]
  Էլ մի մնա
  El mi mna
  [No longer stay]
  Իզուր, իզուր, իզուր
  Izur, izur, izur
  [In vain, in vain, in vain]


  Լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la
  [La, la, la, la]
  Լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la
  [La, la, la, la]
  Լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la
  [La, la, la, la, la]
  Լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la
  [La, la, la, la]
  Լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la
  [La, la, la, la]
  Լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la
  [La, la, la, la, la]

  Լա, լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la, la
  [La, la, la, la, la, la]
  Լա, լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la, la
  Լա, լա, լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la, la, la
  Լա, լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la, la
  Լա, լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la, la
  Լա, լա, լա, լա, լա, լա, լա
  La, la, la, la, la, la, la

  Դե գնա, գնա
  De gna, gna
  [So go, go]
  Հեռու մնա
  Herru mna
  [Stay far away]
  Խոսքերն են քո զուր
  Xosqern en qo zur
  [Your words are in vain]
  Գնա, գնա
  Gna, gna
  [Go, go]
  Էլ մի մնա
  El mi mna
  [No longer stay]
  Իզուր, իզուր, իզուր
  Izur, izur, izur
  [In vain, in vain, in vain]

  Գնա, գնա
  De gna, gna
  [So go, go]
  Հեռու մնա
  Herru mna
  [Stay far away]
  Խոսքերն են քո զուր
  Xosqern en qo zur
  [Your words are in vain]
  Գնա, գնա
  Gna, gna
  [Go, go]
  Էլ մի մնա
  El mi mna
  [No longer stay]
  Իզուր, իզուր, իզուր
  Izur, izur, izur
  [In vain, in vain, in vain]