Όνειρο καλοκαιρινό μάτια φωτεινά
θύμηση που το κύμα παίρνει
μέσα στα βαθειά η πρώτη μπόρα
του Σεπτέμβρη του φθινοπώρου
τους ήχους φέρνει
ανάμνηση γλυκιά το πρόσωπό σου
είναι τα χείλη σου φωτιά μάτια υγρά

Κι όλο με ρωτάς, τι να `ναι η αγάπη;
Ήλιος ή βροχή; Γέλιο, ή δάκρυ
που κυλάει όταν η καρδιά πονάει;
Κι όλο με ρωτάς, τι να `ναι η αγάπη;
πόνος ή γιορτή; Γέλιο ή δάκρυ
που κυλάει αλμυρό, ζεστό κυλάει!

Όνειρο καλοκαιρινό, μάτια γαλανά
θύμιση που το κύμα παίρνει μέσα στ’ ανοιχτά
η πρώτη μπόρα του Σεπτέμβρη
από τ’ άρωμά σου την αύρα φέρνει
ανάμνηση γλυκιά π με μπερδεύει
είναι η ανάσα μου βαριά, μάτια υγρά

Κι όλο με ρωτάς, τι να `ναι η αγάπη;
Ήλιος ή βροχή; Γέλιο, ή δάκρυ
που κυλάει όταν η καρδιά πονάει;
Κι όλο με ρωτάς, τι να `ναι η αγάπη;
πόνος ή γιορτή; Γέλιο ή δάκρυ
που κυλάει αλμυρό, ζεστό κυλάει!