Would somebody please translate this song in English . Found the below lyrics online.
I've linked the song if preferred
Highly appreciated
Thank you

Video
https://youtu.be/sNf6NRHrEsw

Allah maak ya bait samid bel jonoub
Yaltahet saafak aal wafa rabbaitna
Mesh kteer aalaik, terkhaslak oloob
Wbnawb ma mendashrak ya baitna
Baitee ma berda yseeb
Baitee ana slahoo
Ma beterko lal-deeb
Wla bieer meftahoo
Enta elahna wel ez oddamak
Wel aser mannu aser eddamak
Ali waasoor el denee allaitna
Ya bait samed bel janoub, allah maak ya baytna
Baahd el tofoole feek, ashshams tallayna
Wmen ghabret hfafeek, ajyal shammayna
Ma tkhaf mosh rah neterkak wahdak
Mnezghar baainain el denee baadak
Lenno nhebbak add ma habbaytna
Ya bate samed bel jonoob allah maak ya baitna