Shining - X: Varg Utan Flock, Swedish to English

Thread: Shining - X: Varg Utan Flock, Swedish to English

Tags: None
 1. Hexerei said:

  Default Shining - X: Varg Utan Flock, Swedish to English

  Hi guys, can anyone translate these album for me?

  album: "X - Varg Utan Flock" (2018)
  1. Svart ostoppbar eld (Black Unstoppable Fire)
  2. Gyllene portarnas bro (The Golden Gates Bridge)
  3. Jag är din fiende (I Am Your Enemy)
  4. Han som lurar inom (He Who Lurks Within)
  5. Tolvtusenfyrtioett (welve Thousand Forty One)
  6. Mot aokigahara (Towards Aokigahara)


  ----------------------  1. Svart ostoppbar eld

  Jag har smitt denna klinga ur passionerat förakt
  I syftet att fälla den jordbundne stam
  Från vars förruttnade grenar min släkte hon härstammar från
  Pånyttfödd och perfekt likt en nomad I ett ingenmansland
  Utan fysisk fader och utan fysisk moder
  Men ur eld… svart ostoppbar eld


  2. Gyllene portarnas bro

  Från toppen av de gyllene portarnas bro
  Ser du un svaret i all dess fabelaktige skönhet
  En lösning så simpel, blott ett steg från frihet
  Oräkneliga anledningar till att anamma lösningen
  Följ med mig min käre vän
  Jag är omega i min hudkostym beklädd
  Följ min röst in i det oförklarbara men uppenbara
  Till den plats där vare sig du eller människorasen aldrig har hänt


  3. Jag är din fiende

  Systrar och bröder eller snarare opportunister
  Parasiter och människosvin
  Radda er upp på led nu och invänta domen
  Minns vem jag var och vad jag nu blivit
  Jag är din fiende
  Systrar och bröder eller emotionella vampyrer
  Med siktet på storvinst
  Snart jävlar så smäller det
  Ni lever på min lånade tid
  Jag kommer att ejakulera i den samma sekund som hjärtat ditt stannar
  Och jag ser i din blick hur livet ditt det tar farväl
  Det finns en kula i min svarta kavaj
  En nio millimeters kula med ditt namn på
  Omsorgsfullt ingraverat med yttersta perfektion
  En regnig förmiddag


  4. Han som lurar inom

  Jag vaknar och ser min fula, avskyvärda reflektion i spegeln
  Han skrattar, han hånler, han skriker, han gråter, han kräver min lydnad
  Jag har en bitter smak av Fernet Branca och nedpissad fitta i munnen
  Men minns ingenting förutom konfrontationen av nån menlös jävel jag lämnat i en pöl av blod
  Du ställer mig frågan varför jag dricker
  Varför jag bedövar mitt sinne med kemisk substans
  Och varför jag inte kan säga nej till nylonbeklädd skönhet
  Det är för att det finns någonting inom mig jag till varje pris måste döda
  Något jag oavsett konsekvens oavsett efterföljd måste förgöra
  ”Och hade jag möjligheten att leva mitt liv om igen så hade jag återupprepat varenda jävla misstag fast med ett leende på mina läppar och tio resor värre”


  5. Tolvtusenfyrtioett

  [Instrumental]  6. Mot aokigahara

  Än en gång så har besvikelsens dystra monotoni påminner mig om den absurda hopplösheten i mina kontinuerliga besök att finna en plats på denna jord
  Att fly undan i ett desperat försök att återfinna lugn är blott en temporär lösning till ett olösbart problem
  Då min ledstjärna sorgen aldrig kommer släppa mig fri
  Intensiv och nästintill överväldigande livsleda i sin absolut mest fulländade form
  Påminner sig och dödar mig sakta men metodiskt
  Utan en tanke att släppa mig ur dess mardrömslika våld
   
 2. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  Here's the first three, I'll do the rest tomorrow unless someone else does them first Please keep in mind that I'm still learning Swedish so the translation might not be 100% correct.

  1. Black unstoppable fire

  I have made this blade from passionate contempt
  In order to fell the earth-bound tree-trunk
  From the rotting branches of pus does my kind come
  Reborn and perfect like a nomad in a no man's land
  Without physical mother and without physical father
  But of fire... black unstoppable fire

  2. The Golden Gates Bridge

  From the top of the Golden Gates Bridge
  You see the answer in all this fabolous beauty
  A solution so simple, only a step from freedom
  Countless instructions to realise the solution
  Come with me, my dear friend
  I am omega clad in my skin-costume
  Follow my voice into the unexplainable but obvious
  To that place may you go (?) or the human race has never happened

  3. I am your enemy

  Sisters and brothers or rather opportunists
  Parasites and human-swines
  Stand in a line now and await judgement day
  Remember who I was and who I then became
  I am your enemy
  Sisters and brothers or emotional vampires
  With your eyes on the big prize
  Soon, devils, the bang [sound] will come
  You live on my borrowed time
  I will ejaculate the second your heart stops
  And I see in your eyes how your life bids you farewell
  There's a bullet in my black jacket
  A nine millimetre bullet with your name on it
  Carefully engraved with painstaking perfection
  One rainy morning
   
 3. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  4. He who lurks inside

  I wake up and see my ugly, despicable face in the mirror
  He laughs, he smiles condescendingly, he screams, he cries, he desires my obedience
  I have a bitter taste of Fernet Brance and down-pissed vagina in my mouth
  But remember nothing except for the confrontation by some irrelevant jerk whom I left in a pool of blood
  You ask why I drink
  Why I numb my senses with chemical substances
  And why I can't say no to nylon-dressed beauty
  That's because there's something inside me I have to kill at all costs
  Something I have to destroy, no matter the consequences, no matter what comes after
  "And if I could live my life over again, I would repeat ever damn mistake but with a smile on my lips and ten times worse"

  6. Towards Aokigahara

  Once more has disappointment's dark monotony reminded me of the absurd hopelessness in my continuing attempt to find a place on this earth
  To flee to in a desperate attempt to find quiet again is just a temporary solution to an unsolvable problem
  Since my guiding star sadness will never release me
  Intense and almost overwhelming world weariness in its most complete form
  Reminds me and kills me gently but methodically
  Without a thought to release me from its nightmarish power