Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle
Çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle

Ben dinleyeyim ağlayayım gizlice böyle
Çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle

Beste: Bîmen Şen
Makam: Sultaniyegah
Usûl: Sengin Semai
Seslendiren: Güzin Değişmez

https://m.youtube.com/watch?v=JewauGHC9yc