Hello friends, may I please have a correction?

Mami de mă auzi să știi că eu nu plâng
Mom, if you can hear me, know that I'm not crying
Așa puțin am ochii uzi
My eyes are a little wet
Doar singură-mi spuneai că bărbații sunt tari de fire
You told me that boys are naturally strong
Și plâng numai atunci când plâng de fericire.
And only cry when they cry of happiness

Să știi că eu n-am stat degeaba, am mai crescut
Know that I didn't just sit around, I've grown up more
Cu toate că fericirea pe la noi de atunci n-a mai trecut
Although happiness hasn't been with us for awhile
Ori poate o fi trecut pe la copii mai cuminți
Or maybe it's been passed to more obedient children
Care seara cu povești adorm alături de părinți.
Who in the evenings with bedtime stories, sleep by their parents

Mami atât de mult vreau să-ți promit
Mom, there's so much I want to promise you
Că de acum încolo o să te ascult
That from now on, I will listen to you
Știi acele jucării din dormitor
You know the toys from my bedroom
Care ieri erau pe jos, acuma stau la locul lor.
which yesterday were on the floor, are now in their places

Ce ține de spusele bunicii, nu mai ține
What grandmother says about you, doesn't relate anymore
De-un an de zile tot îmi zice c-o să vii
She's been telling me for a year that you're coming back
Mâine, eu totuși, în genunchi până cad
Tomorrow, I'll still be down on my knees
Rog soarta dacă poate să mai taie din pedeapsă
Asking if fate can ease my pain

Mami, gândul la tine mă poartă-n zbor
Mom, thinking of you makes me fly
Mi-e atât de dor
I miss you very much
Mami, tresar când privesc spre cer și văd un avion.
Mom, I flinch when I look at the sky and see a plane
Azi noapte am visat că tu ai venit
Tonight I dreamed that you came
Dar nu erai când m-am trezit
But you weren't there when I woke
Mami, gândul la tine mă poartă-n zbor
Mom, thinking of you makes me fly
Mi-e atât de dor.
I miss you so much

Mami, deja la noi, să știi c-a început să plouă
Mom, know it's already started raining here
Dar eu nu mă tem de ploi
But I'm not scared of the rain
Dacă mi-e frig ori, de mi-e foame și nu am ce
If I'm cold, or if I'm hungry and I don't have anything
Repet în gând cuvântul, mami, caut fericirea în zi de mâine
I repeat in my mind, mom, to look for happiness in tomorrow
Chiar de o găsesc mereu în firimiturile de pâine
Even if I always find it in crumbs of bread

Și tot ce am e îngerul de pază, nu vreau soarele întreg
And all that I have is a guardian angel, I don't want the entire sun
Mi-ar fi de-ajuns și-un pui de rază, mami
For me a ray would be enough, mom
E timp de somn, bunica doarme, cuțu doarme
It's time to sleep, grandmother sleeps, the dog sleeps
Numai eu nu pot să dorm.
Only, I cannot sleep

E atât de întuneric și pe cer nori
It's so dark and clouds are in the sky
Parcă-mi pare câteodată, o viață întreagă până-n zori
It seems to me sometimes, an entire life until the dawn
Dar zorii iată-i, aduc lumina
But the dawns bring light
De întinzi o mână, sigur îi atingi cu mâna
Stretch out a hand, of course you'll touch it
Și ei te-așteaptă să vii acasă
And it waits for you to come home
Și dacă vii, desigur mami, că și soarele o să iasă
And if you come, of course mom, even the sun will be out