Namiq Mena - Sen Menim Yanimdasan -> Azerbaijani :)

Thread: Namiq Mena - Sen Menim Yanimdasan -> Azerbaijani :)

Tags: None
 1. PaulScirylehtlla's Avatar

  PaulScirylehtlla said:

  Default Namiq Mena - Sen Menim Yanimdasan -> Azerbaijani :)

  Hey everyone,

  I found this nice tune here, I like especially the instrumental part, but the hole song is good. It seems it's Azerbaijani, can someone get some lyrics or translate it for me, please?? I would be very grateful...

  Thanks...
   
 2. PaulScirylehtlla's Avatar

  PaulScirylehtlla said:

  Default

  istəmək
   
 3. Arion said:

  Default

  Some of the words are inaudible. The lyrics aren't easy, cuz they resemble classical literature more than pop lyrics. He makes references to Leyla and Majnun - characters from a medieval love epic. Anyway, I'll give it a try.


  Sən mənim yanımdasan, dünya mənimdir, gözəlim
  You're by my side, the world is mine, my beautiful
  Sən mənim yanımdasan, dünya mənimdir, gözəlim
  You're by my side, the world is mine, my beautiful

  Sənin məhəbbətinə inanaram Məcnun kimi mən
  I will trust your love, like Majnun
  Yataram (inaudible), oyanaram Məcnun kimi mən
  I'll fall asleep as (...) and wake up as Majnun
  Dövri-kuyində sənin dolanaram Məcnun kimi mən
  I'll lounge about your neighbourhood, like Majnun
  Bilsəm ki, sənin (inaudible) Leyla mənimdir, gözəlim
  If I know that in your (...) is my Leyla, my beautiful
  Dövri-kuyində sənin dolanaram Məcnun kimi mən
  I'll lounge about your neighbourhood, like Majnun
  Bilsəm ki, sənin (inaudible) Leyla mənimdir, gözəlim
  If I know that in your (...) is my Leyla, my beautiful

  Sən mənim yanımdasan, dünya mənimdir, gözəlim
  You're by my side, the world is mine, my beautiful
  Sən mənim yanımdasan, dünya mənimdir, gözəlim
  You're by my side, the world is mine, my beautiful

  Səni Allah, ceyran, xəlq eyləyib düzlərimə
  God sent you, o gazelle, on my plains
  Sus, danışma, nə olar, qoy başını dizlərimə
  Quiet, please don't talk, lay your head on my knees
  Sən mənim yanımdasan, inanmıram gözlərimə
  You're by my side, I can't believe my eyes
  Bu həqiqətmi, yoxsa xülya mənimdir, gözəlim?
  Is this reality, or is this my imagination?
  Sən mənim yanımdasan, inanmıram gözlərimə
  You're by my side, I can't believe my eyes
  Bu həqiqətmi, yoxsa xülya mənimdir, gözəlim?
  Is this reality, or is this my imagination?

  Sən mənim yanımdasan, dünya mənimdir, gözəlim
  You're by my side, the world is mine, my beautiful
  Sən mənim yanımdasan, dünya mənimdir, gözəlim
  You're by my side, the world is mine, my beautiful

  Acı xatirələrinə bu qəlbimi (inaudible)
  I (...) my heart to bitter memories
  Əl açıb Allahıma şəklini qucaqlamışam
  I turned to my God and hugged your picture
  O qədər həsrətimi mən gecələr ağlamışam
  I cried out my anguish at night so much
  Baxginən bəhri Xəzər dərya mənimdir, gözəlim
  Look, the fruit of that is the Caspian Sea, my beautiful
  O qədər həsrətimi mən gecələr ağlamışam
  I cried out my anguish at night so much
  Baxginən bəhri Xəzər dərya mənimdir, gözəlim
  Look, the fruit of that is the Caspian Sea, my beautiful

  Sən mənim yanımdasan, dünya mənimdir, gözəlim
  You're by my side, the world is mine, my beautiful
  Sən mənim yanımdasan, dünya mənimdir, gözəlim
  You're by my side, the world is mine, my beautiful

  (inaudible) atıb məni gedib sevsən başqasını
  (...) if you leave me and love someone else
  Bu dərdə dözməz ürək, tərk edər öz dünyasını
  A heart won't endure such pain, it will abandon this world
  Heç o vaxt Məcnun belə sevməyibdir Leylasını
  Back then even Majnun didn't love his Leyla so much
  Tarixdə görünməyən sevda mənimdir, gözəlim
  My love is the kind that hasn't been seen in history, my beautiful
  Heç o vaxt Məcnun belə sevməyibdir Leylasını
  Back then even Majnun didn't love his Leyla so much
  Tarixdə görünməyən sevda mənimdir, gözəlim
  My love is the kind that hasn't been seen in history, my beautiful

  Sən mənim yanımdasan, dünya mənimdir, gözəlim
  You're by my side, the world is mine, my beautiful
  Sən mənim yanımdasan, dünya mənimdir, gözəlim
  You're by my side, the world is mine, my beautiful

  (inaudible) Tanrı verən canımı məndən yarada
  If only the soul given to me by God (...) be created off me
  Kipriyin ox, insafın yox, ürəyimi az yarala
  Your eyelashes are darts, you have no conscience, don't hurt my heart so much
  Sənsiz keçən anları hər gətirəndə xəyala
  Everytime I bring back memories of the moments I spent without you
  Göz yaşıyla yazıram, misra mənimdir, gözəlim
  I write my poems in tears, my beautiful
  Sənsiz keçən anları hər gətirəndə xəyala
  Everytime I bring back memories of the moments I spent without you
  Göz yaşıyla yazıram, misra mənimdir, gözəlim
  I write my poems in tears, my beautiful

  Sən mənim yanımdasan, dünya mənimdir, gözəlim
  You're by my side, the world is mine, my beautiful
  Sən mənim yanımdasan, dünya mənimdir, gözəlim
  You're by my side, the world is mine, my beautiful

  Bülbüllər fəxr edər gülüylə, çəməniylə
  Nightingales take pride in their flowers, their meadows
  Necə öz nərgizinlə, süsən, yasəməninlə
  Just like in their narcissus, iris, lilac
  Mən də elə, ay gül, fəxr edirəm səninlə
  That's how I take pride in you too
  Sən də deginən, Namiq Məna mənimdir, gözəlim
  And you say, "Namiq Məna is mine", my beautiful
  Mən də elə, ay gül, fəxr edirəm səninlə
  That's how I take pride in you
  Sən də deginən, Namiq Məna mənimdir, gözəlim
  And you say, "Namiq Məna is mine", my beautiful

  Sən mənim yanımdasan, dünya mənimdir, gözəlim
  You're by my side, the world is mine, my beautiful
  Sən mənim yanımdasan, dünya mənimdir, gözəlim
  You're by my side, the world is mine, my beautiful
   
 4. PaulScirylehtlla's Avatar

  PaulScirylehtlla said:

  Default

  Quote Originally Posted by Arion View Post
  Some of the words are inaudible. The lyrics aren't easy, cuz they resemble classical literature more than pop lyrics. He makes references to Leyla and Majnun - characters from a medieval love epic. Anyway, I'll give it a try.
  I am grateful that you helped me, what a great job have you done! Thank you!

  Yes, I heard about Leyla and Majnoun (i.e. crazy), and if I'm not wrong he was crazy in love with Leyla, but it was an impossible love for them...