Ивана - Доза любов

Thread: Ивана - Доза любов

Tags: None
 1. Lyssa's Avatar

  Lyssa said:

  Default Ивана - Доза любов

  Again a song of Ivana ^^ I like that girl
  Can someone translate??

  Все ме питаш за какво си мечтая,
  обещаваш ми целият свят.
  Имам всичко, което ми трябва
  друго искам, не го ли разбра?
  Все ме питаш за какво мечтая,
  тогава чуй това!

  Събуди ме в два през нощта,
  без причина - просто така.
  Искам всяка секунда живот,
  искам ударна доза любов.
  Събуди ме в два през нощта
  няма страшно - искам това.
  Проучи ме с топла ръка,
  напиши твоето име -
  с пръст по гърба.

  Ако утре се разминем с(ъс) тебе
  остава тръпката за цял живот.
  Ще си спомняш ти за нашето време
  с онази ударна доза любов.
  Ще си спомняш - как трепериш до мене
  за тази нощ готов.

  Събуди ме в два през нощта,
  без причина - просто така.
  Искам всяка секунда живот,
  искам ударна доза любов.
  Събуди ме в два през нощта
  няма страшно - искам това.
  Проучи ме с топла ръка,
  напиши твоето име -
  с пръст по гърба. /2
   
 2. veronika_pooh's Avatar

  veronika_pooh said:

  Default

  Quote Originally Posted by Lyssa View Post
  Again a song of Ivana ^^ I like that girl
  Can someone translate??

  Все ме питаш за какво си мечтая,
  vse me pitash za kakvo si mechtaia
  u always ask me what I dream about
  обещаваш ми целият свят.
  obeshtavash mi tzelia sviat
  u promise me the whole world
  Имам всичко, което ми трябва
  imam vsichko koeto mi triabva
  I have everything, that I need
  друго искам, не го ли разбра?
  drugo iskam ne go li razbra
  I want something else, did't u understand it
  Все ме питаш за какво си мечтая,
  vse me pitash za kakvo si mechtaia
  u always ask me what I dream about
  тогава чуй това!
  togava chui tova
  then hear this

  Събуди ме в два през нощта,
  sabudi me v dva pre noshta
  wake me up in 2 in the morning
  без причина - просто така.
  bez prichina prosto taka
  without a reason,just like that
  Искам всяка секунда живот,
  iskam vsiaka sekunda zhivot
  I want each sekond life
  искам ударна доза любов.
  iskam udarna doza liubov
  I want huge doze love
  Събуди ме в два през нощта,
  sabudi me v dva pre noshta
  wake me up in 2 in the morning
  няма страшно - искам това.
  niama strashno iskam tova
  don't worry, I want this
  Проучи ме с топла ръка,
  prouchi me s topla raka
  search me with warm hand
  напиши твоето име -
  napishi tvoeto ime
  white ur name
  с пръст по гърба.
  s prast po garba
  with finger on my bag

  Ако утре се разминем с(ъс) тебе
  ako utre se razminem s tebe
  if tomorrow we walk on different ways with u
  остава тръпката за цял живот.
  ostava trapkata za tzial zhivot
  remains the feeling for life
  Ще си спомняш ти за нашето време
  shte si spomniash ti za nasheto vreme
  u will remember our time
  с онази ударна доза любов.
  s onazi udarna doza liubov
  with that huge doze love
  Ще си спомняш - как трепериш до мене
  shte si spomniash kak treperish do mene
  u will remember how u tremble beside me
  за тази нощ готов.
  za tazi nosht gotov
  ready for this night

  Събуди ме в два през нощта,
  без причина - просто така.
  Искам всяка секунда живот,
  искам ударна доза любов.
  Събуди ме в два през нощта
  няма страшно - искам това.
  Проучи ме с топла ръка,
  напиши твоето име -
  с пръст по гърба. /2
  Kind a free translationI feel like dancing now
  !!!Ζήσε κάθε σου στιγμή η ζωή φεύγει με χίλια!!!
   
 3. Lyssa's Avatar

  Lyssa said:

  Default

  Thanks =D It's a song to dance yeah lool