Kayah & Bregovic - Caje Sukarije (in wht 2 languages is this song ?)

Thread: Kayah & Bregovic - Caje Sukarije (in wht 2 languages is this song ?)

Tags: None
 1. katie386's Avatar

  katie386 said:

  Default Kayah & Bregovic - Caje Sukarije (in wht 2 languages is this song ?)

  I really like this song and this singer perfomance i hope sb can translate it for me

  Kayah & Bregovic - Caje Sukarije

  Siof efta, ochoto, enja,
  Tak to właśnie ja
  Wołają na mnie Cygan
  Choć tak się nie nazywam

  Bo komu to przeszkadza
  Gdy imię się nie zgadza
  Dzieci z mojej ulicy
  Muszą się ze mną liczyć

  Gino to właśnie ja
  Siof efta, ochoto, enja

  Może jeszcze nie wiecie
  Że najważniejsze na świecie
  To, że zakochałem się w kobiecie
  Co pięknie śpiewać potrafi

  Mogę się godzinami
  Na jej zdjęcie gapić
  Jestem w tym stanie po uszy
  Bo śpiewa w mojej duszy

  Ta najważniejsza nuta
  Chcę aby ona była tutaj
  Albo sam do niej pojadę
  Włożę najlepsze ubranie

  I kwiaty kupię dla niej
  I Polskę całą przejadę
  Wyjaśnić, co czaję
  Że najbardziej kocham Kaję.
  Last edited by Spring; 04-10-2009 at 03:39 PM. Reason: added title
   
 2. Samaretz said:

  Default

  Seems it's Polish... The word "Polskę" in the lyrics definitely means "Polish"... Now I'm typing this message using my mobile, so I'll try to translate it when I reach my PC :-)
   
 3. MayGoLoco's Avatar

  MayGoLoco said:

  Default

  This is 'Caje Sukarije' by 'Goran Bregovic and Kayah'.
  The song is in Gypsie/Roma (Kayah's part) and I guess the boy is singing in Polish like Samaretz said.
  Caje Sukarije means beautiful girl.
   
 4. katie386's Avatar

  katie386 said:

  Default

  oh thank You so much i like this song much n i wish i could understand wht they r singing especially Kayah she has amazing voice
   
 5. Acrylic's Avatar

  Acrylic said:

  Default

  I'm almost positive that the language the boy is singing is Polish. My mom can speak it, and that sounds like it. And the lady is singing some straight up gypsy!
   
 6. Retriva said:

  Default

  Siof efta, ochoto, enja,
  I don't understand this, it's not Polish
  Tak to właśnie ja
  Yes, it's me
  Wołają na mnie Cygan
  They call me Gypsy
  Choć tak się nie nazywam
  Even though it's not my name

  Bo komu to przeszkadza
  Because who cares (literally it's "whom= is it disturbing")
  Gdy imię się nie zgadza
  When the name is not real (not proper, not valid...)
  Dzieci z mojej ulicy
  Children from my street
  Muszą się ze mną liczyć
  They have to take me into account

  Gino to właśnie ja
  Siof efta, ochoto, enja

  Może jeszcze nie wiecie
  Maybe you don't know yet
  Że najważniejsze na świecie
  That the most important in the world
  To, że zakochałem się w kobiecie
  is, that I fell in love with a woman
  Co pięknie śpiewać potrafi
  Who can sing beautifully

  Mogę się godzinami
  I can all the time (for hours)
  Na jej zdjęcie gapić
  Stare at her photo
  Jestem w tym stanie po uszy
  I am head over heels in this
  Bo śpiewa w mojej duszy
  Because it sings in my soul

  Ta najważniejsza nuta
  This most important note
  Chcę aby ona była tutaj
  I want her to be here
  Albo sam do niej pojadę
  Or I will go to her
  Włożę najlepsze ubranie
  I will put the best clothes on

  I kwiaty kupię dla niej
  And I will buy flowers for her
  I Polskę całą przejadę
  and I will travel across Poland
  Wyjaśnić, co czaję
  To explain what do I (czaję - i don't know this word... in slang we use it as 'understand')
  Że najbardziej kocham Kaję.
  That I love Kaja the most.  I know it's not the best English grammar... But I'm still learning
   
 7. Narayani said:

  Default

  Hola; yo hablo espańol, żteneis las letras de otras canciones de Goran y Kayah? Por ejemplo: "Ta bakiera", "Bylam roza" y alguna más de ese álbum.
  Sería perfecto con traducción al espańol, pero me conformaría con francés o inglés. Gracias.
  Hello; we have "Ta bakiera", "Bylam roza" and others songs from Goran and Kayah? Thank you very much.
   
 8. bandziol20's Avatar

  bandziol20 said:

  Default

  Quote Originally Posted by Narayani View Post
  Hola; yo hablo espańol, żteneis las letras de otras canciones de Goran y Kayah? Por ejemplo: "Ta bakiera", "Bylam roza" y alguna más de ese álbum.
  Sería perfecto con traducción al espańol, pero me conformaría con francés o inglés. Gracias.
  Hello; we have "Ta bakiera", "Bylam roza" and others songs from Goran and Kayah? Thank you very much.
  No, it's not ta-bakiera (this-'bakiera'?), but : 'tabakiera', from 'tabaka' (compare with Spanish tobago, eng. tobacco).
  Title of this song shows that it is not originally polish song, because in polish :
  tabaka - means 'snuff'
  and
  tabakiera - means 'snuff-box'
  In contrast, in this song 'tabakiera' means rather 'cigarette-case, cigarette-holder'. It is easy to confirm about it, when this singing woman ask 'tabakiera' for a 'cigarette'.
  The word 'tabakiera' in this song was copied from croatian tabakera - cigarette-case, cigarette-holder'.
  Croatian has loaned this word from Italian "tabacchiera" (while Polish "tabakiera" is from old French tabaquičre)
  The original Croatian song :
  http://www.youtube.com/watch?v=bREpVOpwyvk

  If you'd like I can translate as well as I can on English.
  But could I have also request ? Could you translate it on Spanish ? I love this language.
  Byłam różą = says woman : I was a rose
  Last edited by bandziol20; 04-18-2010 at 04:41 AM.
   
 9. bandziol20's Avatar

  bandziol20 said:

  Default

  Tabakiera / Cigarette-case

  Twej tabakierze dziś
  To your "tabakiera" today
  Jak przyjaciółce drogiej
  Like to my dear (girl-)friend ('tabakiera' is a female noun, Spanish : amiga,)
  Powierzam moje łzy
  I confide my tears
  Choć noc nie śpimy obie
  Though all night we both don't sleep
  Już wtorek wygasł gdzieś
  Tuesday has already fizzled out somewhere (it's comparation of day with cigarette)
  Za oknem środa rano
  Out of the window - it's Wednesday morning
  Jak dawniej wszystko jest
  Like before there is everything
  Choć nie tak samo
  Though not in the same way

  (Hej) tabakiero czas
  (Hey), tabakiera ! it's time
  na sen lecz nim odfrunę
  for sleep (literally: for dream), but before I fly away
  ty papierosa daj
  you - give (me) a cigarette (which is)
  jak jego pocałunek
  like his kiss
  zaśnij i niczego
  fall asleep ! and nothing
  na dzisiaj już nie żałuj
  for today regret no more !
  masz znak na sobie jego inicjałów
  You have sign on yourself of his initials (Spanish : iniciales)

  Tę tabakierę chociaż taką ciebie część
  This tabakiera - at least that part of you
  Te tabakierę mogę dziś przy sobie mieć
  This tabakiera - I can have got today on me
  Tę tabakierę jak znak miłości twojej
  This tabakiera - as a sign of your love
  Niech truje to mniej boli
  Let it poisons - it hurts (me) less
  Tę tabakierę tylko taką ciebie część
  This tabakiera - the only part of you
  Tę tabakierę mogę dziś przy sobie mieć
  This tabakiera - I can have today on me
  Na zawsze zostaw jak znak miłości twojej
  Forever leave (me it) as a sign of your love
  Niech truje mnie powoli
  Let poisons me slowly

  Już wtorek odszedł gdzieś
  Tuesday has already gone away
  Za oknem środa rano
  Out of the window : Wednesday - morning
  Siedzimy tu we dwie
  We sit here in two ('dwie' means 'two' for females : I + 'tabakiera' as 'mia amiga')
  I wspominamy
  And we recollect (...old times )
  Tabakiero czas
  Oh, Tabakiera ! - it's time
  Na sen lecz nim odfrunę
  for sleep, but before I fly away
  Ty papierosa daj
  You - give a cigarette
  Jak jego pocałunek
  like his kiss.
  Raz jeszcze się popieszczę
  Once more I'll fondle myself,
  Wdychając dym pomału
  by breathing in a smoke little by little (slowly, Spanish : despacio),
  Po sercu z piętnem jego
  across (my) heart with stamp of his.... (piętno - brand; stigma, mark)
  Inicjałów
  Initials...


  Tę tabakierę chociaż taką ciebie część
  This tabakiera - at least such a part of you
  Tę tabakierę mogę dziś przy sobie mieć
  This tabakiera - I can have got today on me
  Tę tabakierę jak znak miłości twojej
  This tabakiera - as a sign of your love
  Niech truje to mniej boli
  Let it poison - it hurts less
  Tę tabakierę tylko taką ciebie część
  This tabakiera - this is the only part of you
  Tę tabakierę mogę dziś przy sobie mieć
  This tabakiera - I can have today on me
  Na zawsze zostaw jak znak miłości twojej
  Forever leave (me it) as a sign of your love
  Niech truje mnie powoli
  Let poisons me slowly

  Second song :
  Byłam różą / I was a rose

  Kiedyś byłam różą dla twojego serca
  Once I was a rose for your heart
  Kiedyś byłam różą twoją
  Once I was your rose
  Cierniem jestem dziś
  I'm a thorn today

  Gdy się przyglądasz mi
  When you look at me
  Nie kobietą
  I'm not a woman
  Bóg mi daje
  God gives me
  Bóg mi odbiera
  God takes me back
  Kiedyś różą byłam
  Once I was a rose
  Lecz nie jestem teraz
  But I'm not now (no more)

  Od czasu do czasu jakbym słyszała nadal
  From time to time it's like I would hear still
  Jak przechodzisz przez mój próg
  when you pass my doorstep (Spanish : umbrel ?)
  Miły
  (My) Dear !
  Od czasu do czasu choć wiem że nie mam prawa
  From time to time... though I know that I have no right...
  Bo nie jestem twoja już
  Because I'm no longer yours

  A na moim dachu gniazdo znów ożyło
  And on my roof the nest has revived again
  Do domu bociany wróciły
  The storks have come back home
  A ja śniłam znów że jak one tu
  And I've dreamed again, that as they - here
  Wrócisz miły
  you will come back, (my) Dear !
  Bóg mi daje
  God gives me
  Bóg mi odbiera
  God takes me back
  Kiedyś różą byłam
  Once I was a rose
  Lecz nie jestem teraz
  But I'm not now

  Od czasu do czasu jakbym słyszała nadal
  From time to time it's like I would hear still
  Jak przechodzisz przez mój próg
  when you pass my doorstep
  Miły
  (My) Dear !
  Od czasu do czasu choć wiem że nie mam prawa
  From time to time... though I know that I have no right
  Bo nie jestem twoja już
  Because I'm no longer yours


  Here you are... I realize that is a very poor translation, but come along and correct it. I will be very glad !
  See ya :P
  Last edited by bandziol20; 04-18-2010 at 03:10 AM.
   
 10. Narayani said:

  Default

  Hello, it is very difficult for me. The translation is very bad, like my english.
  Talk you spanish?

  Aquí está la letra en espańol, pero la traducción es mala, te lo advierto.

  "A tu pitillera (tabaquera) hoy,
  como a mi querida amiga,
  le confío mis lágrimas;
  aunque no dormimos en toda la noche.
  El martes se ha consumido en alguna parte,
  afuera es miércoles por la mańana.
  Como antes no lo es todo
  aunque no es de la misma manera
  Eh, tabaquera! es hora
  de dormir, pero antes de volar
  dame un cigarrillo (que es)
  como su beso
  Caigo dormido y nada
  por hoy no hay más lamentos
  Tienes grabadas en ti sus iniciales
  Esta tabaquera - al menos esta parte de tí
  Esta tabaquera - puedo tener hoy en mí
  Esta tabaquera - como un signo de tu amor
  Deja que me envenene para aliviar mi dolor
  Esta tabaquera - la única parte de tí
  Esta tabaquera - que puedo tener hoy en mí
  Siempre me deja como un signo de tu amor
  Deja que me envenene lentamente
  El martes ya se ha ido lejos,
  afuera es miércoles por la mańana.
  Estamos aquí sentados los dos
  y recordamos (viejos tiempos)
  Oh, tabaquera, es la hora
  de dormir, pero antes de volar
  dame un cigarrillo
  como su beso
  Una vez más me voy a acariciar
  respirando el humo poco a poco,
  a través de mi corazón con el sello de sus iniciales.
  Esta tabaquera - al menos una parte de tí
  Esta tabaquera - puedo tener hoy en mí
  Esta tabaquera - como un signo de tu amor
  dejo que me envenene para calmar mi dolor
  Esta tabaquera - es la única parte de tí
  Esta tabaquera - que puedo tener hoy en mí
  siempre me deja como un signo de tu amor
  deja que me envenene lentamente

  żTe gusta alguna canción en espańol? Puedo mandarte la letra.
  You like any song in spanish? I can send you the letter.

  Thank you for the songs.
   
 11. bandziol20's Avatar

  bandziol20 said:

  Default

  Quote Originally Posted by Narayani View Post
  Hello, it is very difficult for me. The translation is very bad, like my english.
  Talk you spanish?
  No, pero this language me gusta. It is so fluent and musical. I understand simple, single words.
  Polish has got many Latin loanwords in itself, and that's help me a lot to understand, what you are writing about in Spanish.
  If any phrase of my translation would be for you strange, not understandable, please write me about it. Maybe I could it transplain (translate & explain ) clearlier.