Desi I Drago Vladov Луд съм по теб

Thread: Desi I Drago Vladov Луд съм по теб

Tags: None
 1. Lyssa's Avatar

  Lyssa said:

  Default Desi I Drago Vladov Луд съм по теб

  Hey can someone translate this song to English or German or French please??

  Lyrics: Драго:
  Луд съм по теб,
  луд съм любима,
  но хиляди пречки
  по между ни има...
  Тъй реши съдбата
  ти да си в каймака,
  аз да съм в батака,
  вътре с двата крака!
  Болен съм по теб,
  всичко в мен изгаря,
  но от бодигарди,
  не мога да припаря...
  Твоя мъж е шеф,
  на пари мирише
  и ако надуши нещо,
  лошо ни се пише!

  Деси:
  Само за тебе мисля,
  всяка нощ и всеки ден...
  Грях ли е да те обичам,
  грях ли е да си до мен...
  Ти превърна ми душата
  в твоя пленница,
  ти открадна ми сърцето...
  ти открадна любовта!
  Цялата на теб принадлежа..

  Драго:
  Знам не съм идеален,
  знам, лош съм и скандален
  моя живот е скала,
  спуска се по спирала...
  Ти си на върха,
  тънеж във разкош,
  но ти липсва любовта,
  всеки ден и всяка нощ!
  Като птица в клетка -
  свобода сънуваш..
  Като кукла мажоретка
  по сценарий чужд танцуваш.
  Да избягаме сега,
  някъде на край света,
  дето да живеем,
  свят без правила!...

  Деси:
  Любовта е невъзможна,
  как със теб да споделя...
  всяка дума ме пробожда,
  като ледена тъма...
  Ти превърна ми душата
  в твоя пленница,
  ти открадна ми сърцето...
  ти открадна любовта!
  Цялата на теб принадлежа...

  Драго:
  Всяка нощ сънувам
  с теб че се целувам
  и в моя сън се моля,
  на Бог да си моя,
  но при мисълта,
  с друг че те деля,
  аз ще се побъркам
  и ще превъртя!
  С дявола ортаг ще стана,
  само с тебе да остана,
  спомените си предишни,
  слагам във графата `бивши`,
  в този гейм съм аз играча,
  чуй, сърцето ми прескача,
  лудо влюбеното ти
  и причината си ти...

  Знам не съм идеален
  знам, лош съм и скандален
  моя живот е скала,
  спуска се по спирала...
  Ти си на върха,
  тънеж във разкош,
  но ти липсва любовта,
  всеки ден и всяка нощ!
  Като птица в клетка -
  свобода сънуваш..
  Като кукла мажоретка
  по сценарий чужд танцуваш.
  Да избягаме сега,
  някъде на край света,
  дето да живеем,
  свят без правила!...

  Деси:
  Ти превърна ми душата
  в твоя пленница,
  ти открадна ми сърцето...
  ти открадна любовта!
  Цялата на теб принадлежа...
   
 2. nickname778 said:

  Default

  There you go :

  Lyrics: Драго:
  Луд съм по теб,
  I'm crazy for you,
  луд съм любима,
  I'm crazy darling
  но хиляди пречки
  but they are thousand obstacles
  по между ни има...
  Stays between us
  Тъй реши съдбата
  That's what destiny has decided :
  ти да си в каймака,
  You are in the elite
  аз да съм в батака,
  I'm in the slough
  вътре с двата крака
  in with both feet
  Болен съм по теб,
  I am sick about you
  всичко в мен изгаря,
  everything inside me is burning
  но от бодигарди,
  but from bodiguards
  не мога да припаря...
  I cannot come close to you
  Твоя мъж е шеф,
  Your man is a boss
  на пари мирише
  He smells like money
  и ако надуши нещо,
  And if he senses something
  лошо ни се пише!
  We'll be in trouble

  Деси:
  Само за тебе мисля,
  I'm thinking only about you
  всяка нощ и всеки ден...
  Every night and every day
  Грях ли е да те обичам,
  Is it sin, that I love you
  грях ли е да си до мен...
  Is it sin, if you are here with me
  Ти превърна ми душата
  You've changed my soul
  в твоя пленница,
  In your captive
  ти открадна ми сърцето...
  You've stolen my heart
  ти открадна любовта!
  You've stolen the love
  Цялата на теб принадлежа..
  I'm completly yours

  Драго:
  Знам не съм идеален,
  I know that I'm not ideal
  знам, лош съм и скандален
  I know, I'm bad and scandalous
  моя живот е скала,
  My life is a scale
  спуска се по спирала...
  descending on a spiral
  Ти си на върха,
  You are on the top
  тънеж във разкош,
  you roll in luxury
  но ти липсва любовта,
  But you miss the love
  всеки ден и всяка нощ!
  Every day and every night!
  Като птица в клетка -
  Like a bird in cage
  свобода сънуваш..
  You are dreaming of freedom
  Като кукла мажоретка
  Like a puppet doll
  по сценарий чужд танцуваш.
  You are dancing on somebody else's scenario
  Да избягаме сега,
  Let's runnaway
  някъде на край света,
  Somewhere at the end of the world
  дето да живеем,
  Where we can live
  свят без правила!...
  in a world without rules

  Деси:

  Любовта е невъзможна,
  Love is impossible
  как със теб да споделя...
  How can I tell you....
  всяка дума ме пробожда,
  Every word is piercing me
  като ледена тъма...
  like glacial darkness
  Ти превърна ми душата
  You've changed my soul
  в твоя пленница,
  In your captive
  ти открадна ми сърцето...
  You've stolen my heart
  ти открадна любовта!
  You've stolen the love
  Цялата на теб принадлежа..
  I'm completly yours


  Драго:
  Всяка нощ сънувам
  Every night I'm dreaming
  с теб че се целувам
  how I'm kissing you
  и в моя сън се моля,
  and in my dream I'm praying
  на Бог да си моя,
  to God that you'll be mine
  но при мисълта,
  but when I start thinking
  с друг че те деля,
  that I could share you with somebody else
  аз ще се побъркам
  I'll go crazy
  и ще превъртя!
  and I'll go berserk
  С дявола ортаг ще стана,
  I'll become a friend with the devil
  само с тебе да остана,
  only if I could be with you
  спомените си предишни,
  My past memories,
  слагам във графата `бивши`,
  are into the column "former"
  в този гейм съм аз играча,
  I'm the player in this game
  чуй, сърцето ми прескача,
  Hear my heart is skiping beats,
  лудо влюбеното тупти
  It pulstates so fast from love
  и причината си ти...
  And you are the reason for that.

  Знам не съм идеален,
  I know that I'm not ideal
  знам, лош съм и скандален
  I know, I'm bad and scandalous
  моя живот е скала,
  My life is a scale
  спуска се по спирала...
  descending on a spiral
  Ти си на върха,
  You are on the top
  тънеж във разкош,
  you roll in luxury
  но ти липсва любовта,
  But you miss the love
  всеки ден и всяка нощ!
  Every day and every night!
  Като птица в клетка -
  Like a bird in cage
  свобода сънуваш..
  You are dreaming of freedom
  Като кукла мажоретка
  Like a puppet doll
  по сценарий чужд танцуваш.
  You are dancing on somebody else's scenario
  Да избягаме сега,
  Let's runnaway
  някъде на край света,
  Somewhere at the end of the world
  дето да живеем,
  Where we can live
  свят без правила!...
  in a world without rules

  Деси:
  Ти превърна ми душата
  You've changed my soul
  в твоя пленница,
  In your captive
  ти открадна ми сърцето...
  You've stolen my heart
  ти открадна любовта!
  You've stolen the love
  Цялата на теб принадлежа..
  I'm completly yours
   
 3. Lyssa's Avatar

  Lyssa said:

  Default

  THANK YOUUU =D мерси много !
  I like this song even more now
   
 4. lopatka's Avatar

  lopatka said:

  Default

  Ok, I tried to convert this part of the lyrics into French Gosh, I haven't practiced it for 6 months :]] Can you tell me my mistakes?

  Само за тебе мисля,
  всяка нощ и всеки ден...
  Грях ли е да те обичам,
  грях ли е да си до мен...
  Ти превърна ми душата
  в твоя пленница,
  ти открадна ми сърцето...
  ти открадна любовта!
  Цялата на теб принадлежа..

  Je ne pense qu'à toi
  Chaque jour et chaque nuit
  Est-il un péché de t'amair?
  Est-il un péché que tu est(sois) près de moi?
  Tu as changé mon âme en ta captive
  Tu as volé mon cœur
  Tu as volé l'amour!
  Je suis toute à toi ..
  Ungir kallar, kátir kallar, gangið upp á gólv dansið lystilig!
   
 5. Lyssa's Avatar

  Lyssa said:

  Default

  Okay let's see that I'd say nice translated =)

  Je ne pense qu'à toi
  Chaque jour et chaque nuit
  Est-il un péché de t'aimer?
  Est-il un péché que tu sois près de moi?
  Tu as changé mon âme en ta captive [ to make it sound better: tu as changé mon âme, pour en faire ta captive ]
  Tu as volé mon cœur
  Tu as volé l'amour!
  Je suis toute à toi ..
   
 6. lopatka's Avatar

  lopatka said:

  Default

  Yee So I'm still good at it hehe :P Merci beaucoup :]]
  Ungir kallar, kátir kallar, gangið upp á gólv dansið lystilig!
   
 7. Lyssa's Avatar

  Lyssa said:

  Default

  LOL! Yes you didn't forget everything in 6 months xD