Διονύση Καλαφάτη - ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

Thread: Διονύση Καλαφάτη - ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

Tags: None
 1. haydee's Avatar

  haydee said:

  Default Διονύση Καλαφάτη - ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

  Χάραξε η αυγή ,φωτεινή γιορτή
  Σε δυο γειτονιές ξεκινούσε η ζωή
  Μάνα από δω, μάνα κι από κει
  Κοίτα το πώς καίει το παιδί
  Ο μικρός Γιονά, μάτια γαλανά
  Μες στη αγκαλιά της κοιμάται καλά
  Κι ο μικρός Αλή, με ματιά μελί
  Κάθε χάδι της και φιλί
  Ποια μελωδία απόψε θα πει
  Ποιο να ναι αυτό το παιδί
  Που πολεμάει του μυαλού τα θεριά
  Μα το ντουφέκι αγκαλιά
  Ο μικρός Γιονά έγινε εννιά
  Άνω-κάτω κάνει όλη την γειτονιά
  Κι ο μικρός Αλή ψήλωσε πολύ
  Στο σχολείο του πρώτος θα βγει
  Χάραζε η αυγή, κόκκινη πληγή
  Έπλενε η μάνα σκυφτή στην αυγή
  Άστραψε η γη, θάνατος κι οργή
  Τρέχει σαν τρελό το παιδί
  Πέρασε ο καιρός, ξέπλυνε το φως
  Της αυλής τους τοίχους, το που και το πώς.
  Του παιδιού η καρδιά όμως δεν ξεχνά
  Που μείνε ορφανό στα εννια.
  Ο μικρός Αλή έγινε πουλί
  Έγινε γεράκι που παρακαλεί
  Ο Θεός να μπει μέσα στην στολή
  Να πετύχει στόχο η βολή
  Κι ο μικρός Γιονά χτένισε βουνά
  Έγινε λιοντάρι και δίκιο ζητεί,
  Να ρθει ο Θεός, να λουστεί στο φως
  Να μη μείνει ούτε ένας εχθρός.
  Ποια μελωδία απόψε θα πει
  Ποιο να ναι αυτό το παιδί
  Που χει μια σφαίρα σιμά στην καρδιά

  Can someone translate this beautiful song?
   
 2. boubou said:

  Default

  [QUOTE=haydee;613719]
  Привет haydee
  Добро пожаловать на греческий отдел

  Τα δυο παιδιά
  Two children

  Χάραξε η αυγή ,φωτεινή γιορτή
  It came to dawning, bright feast
  Σε δυο γειτονιές ξεκινούσε η ζωή
  life would set off in two neighbourhoods
  Μάνα από δω, μάνα κι από κει
  Mother from the one side, mother from the other side
  Κοίτα το πώς καίει το παιδί
  Look at how it burns the child
  Ο μικρός Γιονά, μάτια γαλανά
  Little Giona - blue eyes -
  Μες στη αγκαλιά της κοιμάται καλά
  is sleeping withing her embrace tight
  Κι ο μικρός Αλή, με ματιά μελί
  and little Ali - sweet brown eyes -
  Κάθε χάδι της και φιλί
  Every caress of hers, and kiss
  Ποια μελωδία απόψε θα πει
  What tune will she sing tonight
  Ποιο να ναι αυτό το παιδί
  Who might that child be,
  Που πολεμάει του μυαλού τα θεριά
  fighting with the monsters of mind
  Μα το ντουφέκι αγκαλιά
  yet grapsing tight the rifle
  Ο μικρός Γιονά έγινε εννιά
  Little Giona is now nine (=years old)
  Άνω-κάτω κάνει όλη την γειτονιά
  puts in a flutter the whole neighbourhood
  Κι ο μικρός Αλή ψήλωσε πολύ
  More to this, little Ali, has grew taller
  Στο σχολείο του πρώτος θα βγει
  he will finish school being first among all
  Χάραζε η αυγή, κόκκινη πληγή
  The dawn would break, a red wound
  Έπλενε η μάνα σκυφτή στην αυγή
  Mother would wash, bowed, in the yard
  Άστραψε η γη, θάνατος κι οργή
  The earth flashed, death and rage
  Τρέχει σαν τρελό το παιδί
  The child is running as a lunatic
  Πέρασε ο καιρός, ξέπλυνε το φως
  The time has passed, it washed the light away,
  Της αυλής τους τοίχους, το που και το πώς.
  the walls of the yard, the "where" and the "how".
  Του παιδιού η καρδιά όμως δεν ξεχνά
  Yet, the child's heart, won't forget
  Που μείνε ορφανό στα εννια.
  being an orphan since the age of nine
  Ο μικρός Αλή έγινε πουλί
  Little Ali, is now a bird
  Έγινε γεράκι που παρακαλεί
  Is now a falcon that begs
  Ο Θεός να μπει μέσα στην στολή
  so that God wears the regimentals
  Να πετύχει στόχο η βολή
  so that shot finds the target
  Κι ο μικρός Γιονά χτένισε βουνά
  And little Giona wandered for long on the mountains,
  Έγινε λιοντάρι και δίκιο ζητεί,
  He is lion asking for justice
  Να ρθει ο Θεός, να λουστεί στο φως
  [Asking for] the God the come, so that the light is fully spread around
  Να μη μείνει ούτε ένας εχθρός.
  so that not one enemy is left
  Ποια μελωδία απόψε θα πει
  Which tune will he sing this night
  Ποιο να ναι αυτό το παιδί
  Who might that child be
  Που χει μια σφαίρα σιμά στην καρδιά
  carrying a bullet close to the heart
  Imagination is more important than knowledge.
  A. Einstein
   
 3. haydee's Avatar

  haydee said:

  Default

  Wow, that was fast! Спасибо
  This song, what is it about? A war?
   
 4. boubou said:

  Default

  Quote Originally Posted by haydee View Post
  Wow, that was fast! Спасибо
  This song, what is it about? A war?
  I read the lyrics for the first time here.
  I'm not sure what it is written about, it seems though, that it refers to the consequences of a war as well (and probably to other things as well)
  i searched through internet to find more information, but no luck
  Imagination is more important than knowledge.
  A. Einstein