I love you because - translation for waitmylove:)

Thread: I love you because - translation for waitmylove:)

Tags: None
 1. baby_girl_'s Avatar

  baby_girl_ said:

  Default I love you because - translation for waitmylove:)

  i love you because
  te iubesc pentru că
  you are the only reason of mine to be alive every morning when i wake up
  Eşti singurul motiv care mă ţine în viaţă (mă face să mă simt viu) când mă trezesc dimineaţa
  but i have thousands of reasons to love you
  însă am mii de motive să te iubesc

  i love you because
  te iubesc pentru că
  you are the only color in this black and white world, like out of an artist's brush
  eşti unica culoare în această lume alb-negru, ca din pensula artistului
  but not an ordinary color, a color that outshones every color of the rainbow
  dar nu o culoare normală, o culoare care străluceşte mai mult decât toate culorile curcubeului

  i love you because
  te iubesc pentru că
  you are like a breeze that warms me inside, you blow slightly processing into my bones
  eşti ca o briză care mă încălzeşte înăuntru, sufli puţin trecând prin oasele mele
  then you disappear and leave, without
  apoi dispari şi pleci, fără
  i could understand where you came from
  să pot înţelege de unde ai venit

  i love you because
  te iubesc pentru că
  i don't feel like anything else, this is such a natural feeling that
  nu mă simt altfel, e un sentiment atât de natural,
  deep within my soul, as if waiting for you since i was born
  înăuntrul sufletului meu, de parcă te-aş fi asteptat de când m-am născut

  i love you because
  te iubesc pentru că
  i cannot think of a life without you
  nu-mi pot imagina viaţa fără tine
  instead of living in this dull world without you
  decât să trăiesc fără tine în această lume plictisită
  i would kiss the cold breaht of the death
  mai bine aş săruta buzele reci ale morţii
  instead of not seeing you again
  decât să nu te văd din nou
  i would prefer turning my back to life
  aş prefera să întorc spatele vieţii

  i love you because
  te iubesc pentru că
  whenever i hear a love poem,
  de câte ori aud o poezie de dragoste
  you flow from the verses
  te scurgi din versurile ei
  whenever i hear an old song
  de câte ori aud o melodie veche
  the music flowing from the guitar chords bring you to me
  muzica care curge din acordurile chitării mi te aduce mie

  i love you because
  te iubesc pentru că
  you are always with me
  eşti mereu cu mine
  it's enough for me to close my eyes to see you
  îmi este de ajuns să închid ochii pentru a te putea vedea
  your delicate skin
  pielea ta catifelată

  i love you because
  te iubesc pentru că
  inside your eyes thousands of stars impales the darkness of the night
  în ochii tăi mii de stele străpung întunericul nopţii
  when you are looking at me i feel like i am looking at the stars above them
  atunci când mă priveşti simt că privesc deasupra stelelor

  i love you because
  te iubesc pentru că
  my self belongs to youf
  fiinţa mea îţi aparţine
  you can crease and throw to the garbage
  o poţi şifona şi o poţi arunca la gunoi
  or you can put it to somewhere near your heart... my god!!!
  sau o poţi aşeza undeva lângă inima ta...Doamne!
  i want to be somewhere near your heart
  vreau să fiu undeva lângă inima ta

  i love you because
  te iubesc pentru că
  you are you
  eşti tu
  but do you love me for being myself??? who knows that?
  dar tu mă iubeşti pentru că sunt eu? cine ştie?

  i love you because
  te iubesc pentru că
  i love loving you
  iubesc să te iubesc
  i love smelling you
  iubesc să îţi simt parfumul
  i love touching you
  iubesc să te ating

  i love you because
  te iubesc pentru că
  when your hair comes away my hands
  atunci când îţi simt părul în mâinile mele
  i am like have found the heaven on earth
  mă simt de parcă aş fi găsit raiul pe pământ
  i once hold that heaven inside my hands
  am ţinut o dată acest rai în mâinile mele
  after a moment maybe it will come away for good
  poate după o clipă va pleca pentru totdeauna

  i love you because
  te iubesc pentru că
  i have a hope inside me
  am o speranţă în mine
  maybe you put this poem by your bedside
  poate pui această poezie lângă patul tău
  who knows maybe a 'red' rose beside it
  cine ştie, poate un trandafir roşu alături

  i love you because
  te iubesc pentru că
  god has created you while he was creating the flowers
  Dumnezeu te-a creat în timp ce dădea naştere florilor
  more beautiful than the daisy
  mai frumoasă decât margareta
  more noble than the lily
  mai nobilă decât crinul
  sweeter than the magnolia
  mai dulce decât magnolia
  smelling nicer than the rose
  mirosind mai plăcut decât trandafirul

  i love you because
  te iubesc pentru că
  the angels envy your beauty
  îngerii invidiază frumuseţea ta
  and in the world among the mortals i guess a couple of lucky could realize this
  şi în lume, printre muritori, cred că doar nişte norocoşi ar putea să realizeze asta

  i love you because
  te iubesc pentru că
  if i am with you till i die, till i disappear
  dacă sunt cu tine până la sfârşitul vieţii, până voi disparea
  i guess this would be a punishment for me
  cred că ar fi o pedeapsă pentru mine
  for not being with you more...
  să nu mai fiu cu tine după...

  i love you because
  te iubesc pentru că
  even the idea of being loved by u is beautiful and noble to make a person happy till the end of their lives
  pâna şi ideea de a fi iubit de tine este atât de frumoasă şi nobilă încât să facă o persoană fericită până la sfârşitul vieţii ei

  i love you because
  te iubesc pentru că
  the verses are never enough to talk about you
  versurile nu-mi sunt îndeajuns pentru a putea vorbi despre tine
  i am thinking about it as i am writing these in a winter night
  mă gândesc la asta in timp ce aştern aceastea pe foaie în noaptea iernii
  i wonder how many poets has written thousands of verses to talk about your beauty
  mă întreb câţi poeţi au scris mii de versuri pentru a vorbi despre frumuseţea ta

  i love you because
  te iubesc pentru că
  your smile is like the sun rise
  zâmbetul tău e ca un răsărit de soare
  makes me forget anything
  mă face să uit de toate
  just stirs watch and enjoy
  doar provoacă, priveşte şi se bucură

  i love you because
  te iubesc pentru că
  even after this many reasons i could not tell you how much i LOVE YOU
  chiar şi după toate aceste motive, tot nu îţi pot spune cât de mult TE IUBESC


  There you are, enjoy
   
 2. DeBaires's Avatar

  DeBaires said:

  Default

  Hey, I already translated this song for Waitmylove But I'm sure yours is more accurate.

  http://www.allthelyrics.com/forum/ro...aitmylove.html
  Nu ştiu de ce lupt aşa pentru tine.
  Ti it l'avěe tut ma adess 't as nen gnente.
  Exchange the sunshine for brown eyes & dark skies, replace this dull life with you.
   
 3. baby_girl_'s Avatar

  baby_girl_ said:

  Default

  Quote Originally Posted by DeBaires View Post
  Hey, I already translated this song for Waitmylove But I'm sure yours is more accurate.

  http://www.allthelyrics.com/forum/ro...aitmylove.html
  sorry DeBaires, i didn't see your translation..no problem now she or he has 2 translations Have a nice day