bulgarski -----> english please!

Thread: bulgarski -----> english please!

Tags: None
 1. Nere said:

  Default bulgarski -----> english please!

  Stick Insect - Sleda

  can't find it on youtube to post a link >.> and i checked the forum, but couldn't find a translation

  И тази вечер в съня си,
  и този ден оставям зад гърба си.

  Многото погледи разочаровани,
  многото мъки дълбоко заровени,
  много от нещата наложени са в моите спомени.
  Многото дарби отново заложени,
  многото влюбени отново отровени,
  многото думи оспорени заради тона ми и бога ми.
  Трябва ли да бъдем престорени на невидими, неми и болни,
  в тясна стая затворени, когато стените могат да бъдат съборени?
  В очите широко отворени птичите полети хванаха корени.
  И тази вечер преди да заспим
  на Бога се молим за повече дни.

  За тях отвори прозореца си,
  не спря да говори с волята си,
  страх те обвзе от глава до пети,
  но душата не дава и свободен да си.
  От хилядите пътища своята пътека намери,
  и бъди художникът на всеки следващ ход,
  какъвто си.
  Твори, но не с бои, а със мечти без край,
  светът след теб ще продължи да се върти - следи чертай...

  И тази вечер в съня си,
  и този ден оставям зад гърба си.

  Многото думи изказани,
  многото хора от съдбата наказани,
  многото паузи,
  многото маски поставени заради различни каузи.
  Многото чакащи аплаузи,
  много, на които дал си, повече от колкото взел,
  но са ти предостатъчни жестовете малки.
  За всеки малчуган - близалки,
  за всеки хулиган - палки,
  за всеки мухикан - томахавки,
  а за всеки капитан - русалки.
  Всеки в своя свят, в своята улица, в своя град
  илюзии, заблуди, обречени луди, никого не ползват.


  blagodarja!
   
 2. lopatka's Avatar

  lopatka said:

  Default

  Stick Insect - Traces

  И тази вечер в съня си,
  - and this night in my sleep
  и този ден оставям зад гърба си.
  - I leave this day behind my back.

  Многото погледи разочаровани,
  - all the many disappointed glances,
  многото мъки дълбоко заровени,
  - all the many deeply burried pains,
  много от нещата наложени са в моите спомени.
  - many of the imposed things are in my memories.
  Многото дарби отново заложени,
  - all the many talents pawned again,
  многото влюбени отново отровени,
  - all the many people in love - poisoned again,
  многото думи оспорени заради тона ми и бога ми.
  - all the many words challenged because of my voice tone and my God.
  Трябва ли да бъдем престорени на невидими, неми и болни,
  - do we have to be feigned invisible, mute and sick,
  в тясна стая затворени, когато стените могат да бъдат съборени?
  - closed in a small room, when the walls might be pulled down?
  В очите широко отворени птичите полети хванаха корени.
  - the birds' flights took roots in the wide-opened eyes
  И тази вечер преди да заспим
  - and this night, before we fall asleep
  на Бога се молим за повече дни.
  - we pray to God for more days.

  За тях отвори прозореца си,
  - you opened your window for them,
  не спря да говори с волята си,
  - didn't stop talking to your will
  страх те обвзе от глава до пети,
  - fear grabbed you from head to heels ["head to toes"]
  но душата не дава и свободен да си.
  - but the soul doesn't even allow you to be free
  От хилядите пътища своята пътека намери
  - find your path out of the thousand roads
  и бъди художникът на всеки следващ ход,
  - and be the artist of your every next step
  какъвто си.
  - just what you are
  Твори, но не с бои, а със мечти без край,
  - create, but not with paint, but with endless dreams
  светът след теб ще продължи да се върти - следи чертай...
  - after you, the world will continue to revolve - draw traces...

  И тази вечер в съня си,
  - and this night in my slepp,
  и този ден оставям зад гърба си.
  - I leave this day behind my back

  Многото думи изказани,
  - the many spoken words,
  многото хора от съдбата наказани,
  - the many people punished by fate,
  многото паузи,
  - the pany pauses
  многото маски поставени заради различни каузи.
  - the many masks put on because of different causes.
  Многото чакащи аплаузи,
  - the many awaiting aplauses,
  много, на които дал си, повече от колкото взел,
  - many, whom you've given to more than you've taken
  но са ти предостатъчни жестовете малки.
  - but the small gestures are more than enough for you.
  За всеки малчуган - близалки,
  - for every kid - lollipops,
  за всеки хулиган - палки,
  - for every hooligan - truncheons,
  за всеки мухикан - томахавки,
  for every Mohican - tomahawks
  а за всеки капитан - русалки.
  - and for every captain - mermaids.
  Всеки в своя свят, в своята улица, в своя град
  - everyone in their world, in their street, in their town
  илюзии, заблуди, обречени луди, никого не ползват.
  - illusion, delusions, doomed madmen - they use nobody.
  -----------------

  Sorry, if it's unclear at some points, I couldn't translate it any better, it's difficult. :]
  Ungir kallar, kátir kallar, gangiđ upp á gólv dansiđ lystilig!