Galena - Na dve golemi.

Thread: Galena - Na dve golemi.

Tags: None
 1. Nere said:

  Default Galena - Na dve golemi.

  i found a chalga song i like! poked around, and couldn't find a translation on here, so if someone could do the honours, <3.

  Букети, салфетки.. край мене хвърляш ти..
  Флиртуваш, целуваш.. Обичам те кажи!
  В жените очите изтичат ти сега..
  Сипи си, пийни си, излъжи ме!


  Припев:
  На две големи - влюбен си.
  Тогава черпиш всички жени..
  На две големи - страшен си.
  Ще искаш трето нали?
  На три големи мой ли си?
  Кажи ми мой ли си? Общ ли си?
  На три големи падаш ли?
  Като лъжеш, страдаш ли?


  За тебе ги пеят и песните нали?
  Как лесно и често жените си мениш..
  Омайваш, прекарваш, а после не звъниш.
  Обичаш и мене на две големи! На две големи..


  Припев:
  На две големи - влюбен си.
  Тогава черпиш всички жени..
  На две големи - страшен си.
  Ще искаш трето нали?
  На три големи мой ли си?
  Кажи ми мой ли си? Общ ли си?
  На три големи падаш ли?
  Като лъжеш, страдаш ли?


  Утре пак ще ти напомня, че си казал това -
  как си влюбен силно в мене и съм страшна сега..
  Много силно звучи.. Виждам колко изпи..
  И на друга би го казал, ако дойде, нали?
  Когато пиеш две големи черпиш всяка жена..
  Ако пиеш три големи? Ха, коя си избра?
  Ако искаш да ти сипя малко смелост сега?
  Ще ти вярвам до последно. Поискай това!


  Припев:
  На две големи - влюбен си.
  Тогава черпиш всички жени..
  На две големи - страшен си.
  Ще искаш трето нали?
  На три големи мой ли си?
  Кажи ми мой ли си? Общ ли си?
  На три големи падаш ли?
  Като лъжеш, страдаш ли?
   
 2. lopatka's Avatar

  lopatka said:

  Default

  Букети, салфетки.. край мене хвърляш ти..
  - Bouqets, napkins .. you throw around me
  Флиртуваш, целуваш.. Обичам те кажи!
  - You flirt, you kiss .. Say "I love you!"
  В жените очите изтичат ти сега..
  - Your eyes are now flowing out on women
  Сипи си, пийни си, излъжи ме!
  - Pour yourself a little, drink, lie to me!


  Припев:
  На две големи - влюбен си.
  - On two large ones [drinks] - you're in love
  Тогава черпиш всички жени..
  - Then you start treating [bying drinks to] all women
  На две големи - страшен си.
  - On two large ones - you're terrific
  Ще искаш трето нали?
  - You're gonna want a third one, aren't you?
  На три големи мой ли си?
  - On three large ones are you mine?
  Кажи ми мой ли си? Общ ли си?
  - Tell me, are you mine? [Or] Are you for general usage?
  На три големи падаш ли?
  - On three large ones do you fall down?
  Като лъжеш, страдаш ли?
  - When you lie, do you suffer?


  За тебе ги пеят и песните нали?
  - For you are the songs that are being played, aren't they?
  Как лесно и често жените си мениш..
  - How easily and frequently you change your women..
  Омайваш, прекарваш, а после не звъниш.
  - You enthrall, take for a ride, but then don't call
  Обичаш и мене на две големи! На две големи..
  - Me also you're in love with on two large ones! On two large ones...


  Припев: (see above)
  На две големи - влюбен си.
  Тогава черпиш всички жени..
  На две големи - страшен си.
  Ще искаш трето нали?
  На три големи мой ли си?
  Кажи ми мой ли си? Общ ли си?
  На три големи падаш ли?
  Като лъжеш, страдаш ли?


  Утре пак ще ти напомня, че си казал това -
  - Tomorrow I'll remind you again that you've said that -
  как си влюбен силно в мене и съм страшна сега..
  - how you're strongly in love with me and how terrific I'm now..
  Много силно звучи.. Виждам колко изпи..
  - It sounds powerful .. I see how much you've drunk
  И на друга би го казал, ако дойде, нали?
  - You would say it to another one if she comes, wouldn't you?
  Когато пиеш две големи черпиш всяка жена..
  - When you drink two large ones you treat every woman ..
  Ако пиеш три големи? Ха, коя си избра?
  - If you drink three large ones? Huh, which one did you choose?
  Ако искаш да ти сипя малко смелост сега?
  - If you want, I can pour you a bit of courage now?
  Ще ти вярвам до последно. Поискай това!
  - I'll trust you till the end. Ask for that!


  Припев: (see above)
  На две големи - влюбен си.
  Тогава черпиш всички жени..
  На две големи - страшен си.
  Ще искаш трето нали?
  На три големи мой ли си?
  Кажи ми мой ли си? Общ ли си?
  На три големи падаш ли?
  Като лъжеш, страдаш ли?
  Ungir kallar, kátir kallar, gangiđ upp á gólv dansiđ lystilig!