Groza

Thread: Groza

Tags: None
 1. Amaranth0 said:

  Default Groza

  Hi,

  Çok uzaklara baktım, o beni işaret etti
  Yakınımda hissettim, adı sessizlikti
  Umutlarım, yolcusu olmayan bir gemide ilerler
  Boşa çıkmazsa çıkar belki sesi

  Kader, iki yola ayrılmış karanlık
  Yollar sapa, hayat yalnızlık
  Bir ben değilim bilen tüm gerçeği
  Kavuşmaktır belki de ayrılık

  Ruhun sana yalan mı söyledi?


  Kimler aldı senin yüce sevgini?
  Bu dünyada öldür kini, acıyı ve nefreti
  Belki şefkatlidir acının elleri

  Gözünde bin yalnızlık, Hayatta pek çok bitiş var
  Yitirilmiş anılar üzüntülerime sahip çıkar
  Düşünürsün dünya hızla dönüp dururken
  ünsanlar tükenişte sana ağlar, Ruhlar seninle ağlar
   
 2. Berna's Avatar

  Berna said:

  Default

  Çok uzaklara baktım, o beni işaret etti
  I looked at so far away, it made a sign to me
  Yakınımda hissettim, adı sessizlikti
  i felt it so close to me, its name was silence
  Umutlarım, yolcusu olmayan bir gemide ilerler
  my hopes, are moving on in a ship that doesn't have any passengers
  Boşa çıkmazsa çıkar belki sesi
  its voice rises up if it doesn't come to nothing

  Kader, iki yola ayrılmış karanlık
  the destiny, the darkness that is divided into two roads
  Yollar sapa, hayat yalnızlık
  the roads are devious, the life is loneliness
  Bir ben değilim bilen tüm gerçeği
  i'm not the only one who knows the truth
  Kavuşmaktır belki de ayrılık
  maybe the separation is to come together

  Ruhun sana yalan mı söyledi?
  did your soul lie to you?


  Kimler aldı senin yüce sevgini?
  who took your holy love away?
  Bu dünyada öldür kini, acıyı ve nefreti
  in this world, kill the grudge, the pain and the hatred
  Belki şefkatlidir acının elleri
  maybe the hands of the pain are merciful/tenderhearted

  Gözünde bin yalnızlık, Hayatta pek çok bitiş var
  a thousand lonelinesses in your eyes, there are so many endings in this life
  Yitirilmiş anılar üzüntülerime sahip çıkar
  the lost memories adopt my sorrows
  Düşünürsün dünya hızla dönüp dururken
  you think when the world keeps turning fastly
  insanlar tükenişte sana ağlar, Ruhlar seninle ağlar
  people cry for you in exhaustion , the spirits cry with you
   
 3. Kalomira's Avatar

  Kalomira said:

  Default

  Çok uzaklara baktım, o beni işaret etti – I’ve looked far away, it pointed to me
  Yakınımda hissettim, adı sessizlikti – and I’ve felt it close to me, its name was silence
  Umutlarım, yolcusu olmayan bir gemide ilerler – my hopes are going forward on the ship without any traveller on it
  Boşa çıkmazsa çıkar belki sesi – if it comes for nothing, at least will appear its voice

  Kader, iki yola ayrılmış karanlık – destiny is a darkness for which was given 2 ways
  Yollar sapa, hayat yalnızlık – ways are distant, life is loneliness
  Bir ben değilim bilen tüm gerçeği – and that’s not me who knows all the truth
  Kavuşmaktır belki de ayrılık – even the separation is to reach

  Ruhun sana yalan mı söyledi? – did my soul tell you lie?


  Kimler aldı senin yüce sevgini? – who took your highest love
  Bu dünyada öldür kini, acıyı ve nefreti – kill anger, hate and pain in this world
  Belki şefkatlidir acının elleri – may be the hands of pain are merciful


  Gözünde bin yalnızlık, Hayatta pek çok bitiş var – there’re thousand lonelinesses in you eyes, there're a lot of finishes in the life
  Yitirilmiş anılar üzüntülerime sahip çıkar – lost rememberings are appeared to be owners of my sorrow
  Düşünürsün dünya hızla dönüp dururken – you think while Earth is still turning round quickly
  ünsanlar tükenişte sana ağlar, Ruhlar seninle ağlar – in famous exhaustion are crying for you, souls are crying with you

  Indeed I’m not sure in everything. Seems coz of being in Ukraine I’m forgetting Turkish . Sooo correstions are more then welcome And of course sorry for my mistakes


  ohhhh, im sorry
  Herkes kendi türküsünü söyler bu şehirde sadece kendi acısına ağlar