Dutch song translation please :)

Thread: Dutch song translation please :)

Tags: None
 1. Mouma said:

  Wink Dutch song translation please :)

  Hi everyone,

  Please could somebody translate the following song, "Moppie", by Lange Frans & Baas B?

  Thanks in advance!  Moppie

  Voor al mijn moppies wereldwijd
  (uh)

  moppie ik strik je ik kus je ik lik je
  ik streel je bespeel je met mijn tanden op je slipje
  ik dip je als een shipje
  **** moppie ik dig je
  ik neem je in mijn armen en flip je
  het is de wereld van een man in het universum van een vrouw
  en dat besef ik moppie allemaal door jou
  en ik weet dat je de pijn van de liefde kent
  je hart gebroken door de zoveelste lieve vent
  je kijkt me aan en zegt je weet niet wat je moet met me
  maar serieus moppie je weet niet wat je doet met me
  en het is simpel, simpel als houden van
  jij bent een vrouw, ik ben een man
  (ahu)
  een man die staat voor wat in zijn streken
  maar je moet weten dat ik nu mijn hart laat spreken
  en tot de dag van vandaag is het zonde, van ik weet dat je bestaat maar je hebt mij nog niet gevonden

  (corus)

  moppie moppie moppie ik vind jou helemaal toppie

  ik krijg je niet meer uit mijn koppie ow moppieeeee

  moppie moppie moppie ik vind jou helemaal toppie

  ik krijg je niet meer uit mijn koppie he moppieeeee

  ik heb mijn hart zovaak kapot gemaakt
  maar ik weet zeker nu dat god bestaat
  ik zag je staan, ik zag je dus meteen zitten
  ik voelde in een flits de vonk en dus meteen hitte
  het was voor mij alsof de tijd even stil stond
  mijn hart op tilt stond
  wat ik eigenlijk wel chill vond
  twee blikken ��n gedachten is wat ik dacht toen ik zag dat je even naar me lachte
  het was te verwachtten ik krijg je niet meer uit mijn kop
  hoofd in de wolken, nee ik kom er niet meer boven op
  de zon gaat op en de zon gaat onder
  maar en leven zonder moppie nee mijn wereld draait niet zonder
  dus overspelen als een player is niks meer voor mij
  ik zou niet durven dollen met een chick als jij
  want ik ben helemaal gek van jou
  dus vandaar deze track voor jou (mohohoppie) � achter grond

  (corus)

  mohohohopieehie

  moppie moppie moppie ik vind jou helemaal toppie

  ik krijg je niet meer uit mijn koppie ow moppieeeee

  moppie moppie moppie ik vind jou helemaal toppie

  ik krijg je niet meer uit mijn koppie he moppieeeee

  macht en geld (alleen voor de moppies)
  een prachtig spel (allemaal voor de moppies)
  wax en gel (alleen voor de moppies)
  ik dacht het wel (allemaal voor de moppies)
  je hoofd op hol (helemaal door de moppies)
  je mond is vol (vol van de moppies)
  ik rollebol (zeker weten met de moppies)
  ik rol en scroll (elke dag met de moppiehieeees)
  soms schijt je in je broek (voor de moppies)
  en blijf je in de hoek (door de moppies)
  vaak ben je nog op zoek (naar de moppies)
  ik heb een heel boek (vol met moppies)
  vlinders in je buik (door de moppies)
  altijd erop uit (voor de moppies)
  dat ik zo lekker ruik (voor de moppies)
  ik woon in diemen zuid (voor je moppiehiehie)

  (corus)

  moppie moppie moppie ik vind jou helemaal toppie

  ik krijg je niet meer uit mijn koppie ow moppieeeee (ohoho)

  moppie moppie moppie ik vind jou helemaal toppie

  ik krijg je niet meer uit mijn koppie he moppieeeee

  moppie moppie moppie (mijn moppie) ik vind jou helemaal toppie (toppieee)

  ik krijg je niet meer uit mijn koppie ow moppieeeee (ow moppiehie)

  moppie moppie moppie ik vind jou helemaal toppie

  ik krijg je niet meer uit mijn koppie he moppieeeee

  he mohohoppiee
   
 2. SomeGirI said:

  Default

  Moppie (it's like baby, or honey)

  Voor al mijn moppies wereldwijd
  (uh)for all my honeys worldwide

  moppie ik strik je ik kus je ik lik je
  baby, i touch you, i kiss you, i lick you
  ik streel je bespeel je met mijn tanden op je slipje
  i caress you with my teeth on your slip
  ik dip je als een shipje
  i dip you like a piece of chips
  **** moppie ik dig je
  baby i dig you
  ik neem je in mijn armen en flip je
  i take you in my arms and flip you
  het is de wereld van een man in het universum van een vrouw
  it is the world of a man in the universe of a woman
  en dat besef ik moppie allemaal door jou
  and i realize that baby all because of you
  en ik weet dat je de pijn van de liefde kent
  and i know that you know the pain of love
  je hart gebroken door de zoveelste lieve vent
  your heart broken by the many sweetest guy
  je kijkt me aan en zegt je weet niet wat je moet met me
  you look at me and say you dont know what to do with me
  maar serieus moppie je weet niet wat je doet met me
  but seriously baby you dont know what you do with me
  en het is simpel, simpel als houden van
  and it is simple, simple as loving
  jij bent een vrouw, ik ben een man
  you are a woman, i am a man
  (ahu)
  een man die staat voor wat in zijn streken
  a man that is known for his doings
  maar je moet weten dat ik nu mijn hart laat spreken
  but you should know that i let my heart speak now
  en tot de dag van vandaag is het zonde, van ik weet dat je bestaat maar je hebt mij nog niet gevonden
  and untill the day of today it is a waste, because i know that you exist but you haven't found me yet

  (corus)

  moppie moppie moppie ik vind jou helemaal toppie
  baby, baby, baby, i think you're all top (great)

  ik krijg je niet meer uit mijn koppie ow moppieeeee
  i cant get you out of my head, oh baby

  moppie moppie moppie ik vind jou helemaal toppie

  ik krijg je niet meer uit mijn koppie he moppieeeee

  ik heb mijn hart zovaak kapot gemaakt
  i have broken my heart many times
  maar ik weet zeker nu dat god bestaat
  but i know for sure now that God exists
  ik zag je staan, ik zag je dus meteen zitten
  i saw you standing, i saw you sit down right away
  ik voelde in een flits de vonk en dus meteen hitte
  i felt a flash the fire and the heat
  het was voor mij alsof de tijd even stil stond
  it was for me as if the time stood still for a while
  mijn hart op tilt stond
  my heart on tilt stood
  wat ik eigenlijk wel chill vond
  what i actually found relaxing
  twee blikken ��n gedachten is wat ik dacht toen ik zag dat je even naar me lachte
  two lookings in thoughts is what i thought when i saw you smiling at me for a while
  het was te verwachtten ik krijg je niet meer uit mijn kop
  it was to expect i cant get you out of my head
  hoofd in de wolken, nee ik kom er niet meer boven op
  head in the clouds, no i cant avoid it
  de zon gaat op en de zon gaat onder
  the sun goes up and the sun goes down
  maar en leven zonder moppie nee mijn wereld draait niet zonder
  but living without baby no my world cant go without
  dus overspelen als een player is niks meer voor mij
  so cheating as a player is nothing anymore for me
  ik zou niet durven dollen met een chick als jij
  i wouldnt dare to play with a chick like you
  want ik ben helemaal gek van jou
  because im totally crazy about you
  dus vandaar deze track voor jou (mohohoppie) � achter grond
  thats why this track is for you (baby)

  (corus)

  mohohohopieehie

  moppie moppie moppie ik vind jou helemaal toppie

  ik krijg je niet meer uit mijn koppie ow moppieeeee

  moppie moppie moppie ik vind jou helemaal toppie

  ik krijg je niet meer uit mijn koppie he moppieeeee

  macht en geld (alleen voor de moppies)
  power and money (only for the moppies)
  een prachtig spel (allemaal voor de moppies)
  a beautiful game (only for the moppies)
  wax en gel (alleen voor de moppies)
  wax and gel (only for the moppies)
  ik dacht het wel (allemaal voor de moppies)
  I thought so (only for the moppies)
  je hoofd op hol (helemaal door de moppies)
  your head on crazy (only for the moppies)
  je mond is vol (vol van de moppies)
  your mouth is full (full with the moppies)
  ik rollebol (zeker weten met de moppies)
  im playing around (definetly with the moppies)
  ik rol en scroll (elke dag met de moppiehieeees)
  i roll and scroll (everyday with the moppies)
  soms schijt je in je broek (voor de moppies)
  sometimes you're scared (for the moppies)
  en blijf je in de hoek (door de moppies)
  and you stay in the corner (because of the moppies)
  vaak ben je nog op zoek (naar de moppies)
  often you are still looking (for the moppies)
  ik heb een heel boek (vol met moppies)
  i have a whole book (full with moppies)
  vlinders in je buik (door de moppies)
  butterflies in your stomach (because of the moppies)
  altijd erop uit (voor de moppies)
  always out (for the moppies)
  dat ik zo lekker ruik (voor de moppies)
  that i smell so good (for the moppies)
  ik woon in diemen zuid (voor je moppiehiehie)
  i live in diemen-zuid (voor you baby)

  (corus)

  moppie moppie moppie ik vind jou helemaal toppie

  ik krijg je niet meer uit mijn koppie ow moppieeeee (ohoho)

  moppie moppie moppie ik vind jou helemaal toppie

  ik krijg je niet meer uit mijn koppie he moppieeeee

  moppie moppie moppie (mijn moppie) ik vind jou helemaal toppie (toppieee)

  ik krijg je niet meer uit mijn koppie ow moppieeeee (ow moppiehie)

  moppie moppie moppie ik vind jou helemaal toppie

  ik krijg je niet meer uit mijn koppie he moppieeeee

  he mohohoppiee
   
 3. Mouma said:

  Wink

  Woooow! Thank you so much Dank je wel, wel, wel!!!