Chẳng có chi làm tôi chùn bước
Dù bao khó khăn
Tôi luôn vượt qua
Luôn sẻ chia vui cười
Có những lúc tôi theo bạn đi khắp nơi
Dù là nơi đâu
Tôi luôn theo dấu

Hai mươi tôi bay trong trời tự do
Vui chơi mà không âu lo
Tự tin đi bất cứ nơi đâu
Với tuổi hai mươi
Tương lai trong bàn tay tôi
Tôi đi tận nơi xa xôi
Chẳng sợ ǵ ngày dài thật khó
V́ giờ tôi đă hai mươi

(The rest is just repetition of these two blocks)