Marco Borsato - Domenica (Dutch to English)

Thread: Marco Borsato - Domenica (Dutch to English)

Tags: None
 1. asasas said:

  Thumbs up Marco Borsato - Domenica

  Zacht als een bries die ritselt door de bomen
  Vormen mijn lippen jouw naam en denk ik aan jou
  Iedere nacht zie ik je in mijn dromen
  Ik fluister dan dicht bij jouw mond hoeveel ik van je hou

  O ja ik weet wel dat jij niet vrij bent
  Maar ik zal wachten tot jij van mij bent
  Domenica

  Ooit op een dag dan zul je naar me luisteren
  En dan zul je begrijpen dat wij zijn geschapen voor elkaar
  Tot op die dag zal ik alleen maar fluisteren
  Ik wacht op een teken van jou een blik of een gebaar

  O ja ik weet wel dat jij niet vrij bent
  Maar ik heb geduld en ik zal wachten tot jij van mij bent
  Ik droom van ons hier in het duister
  Ik zie je gezicht en in mijn hoofd klinkt ons gefluister
  Domenica, Domenica

  O ja ik weet wel dat jij niet vrij bent
  Maar ik heb geduld en ik zal wachten tot jij van mij bent
  Ik wacht op jou al duurt het eeuwen
  Ik fluister je naam maar eens komt de dag
  Dat ik hem zal schreeuwen
  Domenica, Domenica, Domenica
  Last edited by asasas; 08-25-2010 at 08:14 PM.
   
 2. Molotova's Avatar

  Molotova said:

  Default

  Zacht als een bries die ritselt door de bomen
  Soft as a breeze that rustles through the trees
  Vormen mijn lippen jouw naam en denk ik aan jou
  My lips form your name and I think about you
  Iedere nacht zie ik je in mijn dromen
  Every night I see you in my dreams
  Ik fluister dan dicht bij jouw mond hoeveel ik van je hou
  And then I whisper close to your mouth how much I love you

  O ja ik weet wel dat jij niet vrij bent
  Oh yes, I know that you're not free
  Maar ik zal wachten tot jij van mij bent
  But I'll wait until you are mine
  Domenica
  Domenica (a girl name)

  Ooit op een dag dan zul je naar me luisteren
  One day u will listen to me
  En dan zul je begrijpen dat wij zijn geschapen voor elkaar
  And then you'll understand that we're created for each other
  Tot op die dag zal ik alleen maar fluisteren
  Untill that day I will only whisper
  Ik wacht op een teken van jou een blik of een gebaar
  I'm waiting for your sign, a look or a gesture

  O ja ik weet wel dat jij niet vrij bent
  Oh yes, I know that you're not free
  Maar ik heb geduld en ik zal wachten tot jij van mij bent
  But I've got patience and I'll wait until you are mine
  Ik droom van ons hier in het duister
  I dream about us, here in the darkness
  Ik zie je gezicht en in mijn hoofd klinkt ons gefluister
  I see your face and in my head is the sound of our whispering
  Domenica, Domenica

  O ja ik weet wel dat jij niet vrij bent
  Oh yes, I know that you're not free
  Maar ik heb geduld en ik zal wachten tot jij van mij bent
  But I'vegot patience and I'll wait until you are mine

  Ik wacht op jou al duurt het eeuwen
  I'll wait for you even if it takes centuries
  Ik fluister je naam maar eens komt de dag
  I whisper your name but once the day will come
  Dat ik hem zal schreeuwen
  That I will shout it
  Domenica, Domenica, Domenica
  1 <3