http://www.youtube.com/watch?v=rV-HF...eature=related

Clouseau - Daar gaat ze


Daar gaat ze.
There she goes
En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend.
And I never earned so much beauty
Daar staat ze.
There she stands
En zoveel gratie heb ik nooit gezien.
And I never saw so much grace
Soms praat ze.
Sometimes she talks
Terwijl ze slapend met m`n kussen speelt.
While's she's all sleepy, playin' with my pillow
Ik laat ze.
I let her be
Zolang ze maar met mij m`n lakens deelt .
As long as she shares the sheets with me
En zelfs de hoeders van de wet.
And even the protectors of the law
Kijken minzaam als ze fout parkeert.
Look kind when she parks wrong
En zelfs de flikken hebben pret.
And even the cops are having fun
Als ze sensueel voorbij marcheert.
When she marches by sensually
Ongegeneerd.
With no shame

Ik weet wel.
Oh, I know
Dat zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft.
That she'll probably won't stay with me for that long
Ik weet wel.
Oh, I know
Dat zij met anderen haar tijd verdrijft.
That she spends her time with other people
Zij heeft soms.
Sometimes she has
Geheimen waar ik liever niets van weet.
Secrets I'd rather know nothing about
Zij zweeft soms.
Sometimes she floats
En droomt zodat ze soms ook mij vergeet.
And dreams so sometimes she even forgets about me

En zelfs de hoeders van de kerk.
And even the pastors of the church
Kijken minzaam op haar schoonheid neer.
Kindly look down on her beauty
De bisschop zegt: dit is God's werk.
The bishop says: This is God's job
Buigt z`n grijze hoofd en dankt de Heer.
Bows his grey head and thanks the Lord
Nog eens een keer.
Another time
Dank u, meneer.
Well thank you, Sir

Zij heeft soms.
Sometimes she has
Geheimen waar ik liever niets van weet.
Secrets I'd rather know nothing about
Zij zweeft soms.
Sometimes she floats
En droomt zodat ze soms ook mij vergeet.
And dreams so sometimes she even forgets about me
En zelfs de hoeders van dit land.
And even the leaders of this country
Zouden liever in m`n schoenen staan.
Would rather be in my shoes

Ja, de premier dingt naar haar hand.
Yes, the Prime Minister is asking for her hand
En biedt mij zijn portefeuille aan.
And offers me his wallet
Maar ik denk er niet aan.
But I won't even think about it
Loop naar de maan.
Fxck off
Daar gaat ze.
There she goes
Daar gaat ze
There she goes