Need another translation please

Thread: Need another translation please

Tags: None
 1. Tahira's Avatar

  Tahira said:

  Default Need another translation please

  Could anybody please translation this song int o English ? Thanks a lot in advance

  http://www.youtube.com/watch?v=esfHcvz1T4g


  Hehe'
  Ah

  Min da elli ma ye'eraf doudou
  Min da elli t'adda hedodo

  Ah
  Min da elli ma ye'eraf doudou

  Eah
  Min da elli t'adda hedodo

  Da akeed mish a'ayesh beddonya
  A'ayesh fedonya ghier eddonya

  da shaklo a'ayesh fel marreikh
  aw yemken a'ayesh feploto


  Min da elli ma ye'eraf doudou
  Min da elli t'adda hedodo
  Da akeed mish a'ayesh beddonya
  A'ayesh fedonya ghier eddonya
  da shaklo a'ayesh fel marreikh
  aw yemken a'ayesh feploto

  Dala'e we hanan, we halawa kaman
  Welli ma ye'erafni, akeed khasran

  Hat'hen awam, wete'eish ahlam
  Awel matshofni ana a'ashasha

  Ay khedma ya basha

  Ah
  Eaaah

  Min da elli ma ye'eraf dandan
  Dana yabni ghaneya a'anetta'reef
  Da el sa'eb a'ashani yet'hawen
  Amoura we helwa we dammi khafif

  Dala'e we hanan, we halawa kaman
  Welli ma ye'erafni, akeed khasran

  Hat'hen awam, wete'eish ahlam
  Awel matshofni ana a'ashasha
  Ay khedma ya basha

  Ah
  Hehehe
  Ah

  Min da elli ma ye'eraf Dana
  Dana heya wahda we mal'hash zai
  Dal kol yabni byegri warana
  Asle ehna mahnash ay ay

  Dala'e we hanan, we halawa kaman
  Welli ma ye'erafha, Akeed Khasran

  Hat'hen awam wete'esh ahlam
  Awel matshofni ana a'ashasha

  Min da elli ma ye'eraf Dou Dou
  Min da elli te'ada hdodo

  Da akeed mish a'ayesh feddonya
  A'ayesh fedonya ghier eddonya
  Da shaklo a'ayesh fel marreikh
  Aw yemken a‘ayesh fepluto

  AAAH
   
 2. Daydream's Avatar

  Daydream said:

  Default

  Min da elli ma ye'eraf doudou
  Who doesn't know DouDou (nickname for Dana, the name of the singer)

  Min da elli t'adda hedodo
  Who crossed the line?

  Da akeed mish a'ayesh beddonya
  It has to be someone who doesn't live on this planet

  A'ayesh fedonya ghier eddonya
  Someone that's living on a planet other than Earth

  da shaklo a'ayesh fel marreikh
  He probably lives on Mars

  aw yemken a'ayesh feploto
  Or maybe he lives on Pluto

  Dala'e we hanan, we halawa kaman
  Spoiled, affection and gorgeous

  Welli ma ye'erafni, akeed khasran
  And whoever doesn't know me, is definitely a loser

  Hat'hen awam, wete'eish ahlam
  You will be tender quick, and live dreams

  Awel matshofni ana a'ashasha
  As soon as you see me on your screen

  Ay khedma ya basha
  Whatever you need, sir

  Min da elli ma ye'eraf dandan
  Who doesn't know DanDan (another nickname for Dana)

  Dana yabni ghaneya a'anetta'reef
  My songs are so well-known

  Da el sa'eb a'ashani yet'hawen
  For me a tough guy becomes easy going

  Amoura we helwa we dammi khafif
  Cute, beautiful and I'm laid back

  Min da elli ma ye'eraf Dana
  Who doesn't know Dana

  Dana heya wahda we mal'hash zai
  Dana is one of a kind, there's no one like her

  Dal kol yabni byegri warana
  Everyone chases after us

  Asle ehna mahnash ay ay
  Because we're not the typical thing
  Ya reitni 2amle b sha3rak, kel lama ashta2lak atsa7sel w ashoufak ♥
   
 3. Tahira's Avatar

  Tahira said:

  Default

  THANK YOU VERY VERY MUCH!

  Tahira
   
 4. Daydream's Avatar

  Daydream said:

  Default

  you're very welcome dear
  Ya reitni 2amle b sha3rak, kel lama ashta2lak atsa7sel w ashoufak ♥