Karakýþ lyrics

Album: Gittigin Yagmurla Gel

Karakýþ ne acý geldi kuþlar da gittiler
Yar kalýr mý bu kýyamette
Bu kar kokusu Ýstanbul sokaklarýnda
Alýr beni götürür eski þarkýlara

Sen de bilirsin cankuþ yaþamak güzel ve zor
Ýþ para aþk ve benzeri þikayetler
Birikir sýkýntýlar yüreðinde
Sorular cevap bekler yardým eder melekler

Submitted by Guest