Faust lyrics

Album: Rock the House, Pt. 1

Shigoto no ato ni
Megasameru
Nanika shinakucha
Shigoto no ato ni

Shigoto no ato ni
Megasameru
Nanika shinakucha
Shigoto no ato ni

Shigoto no ato ni
Megasameru
Nanika shinakucha
Shigoto no ato ni

Submitted by Guest